Laatste waarnemingenJANUARI 2023 - 2

Dinsdag 31 jan. 2023. OOIEVAARSWINTERTELLING, 2022/2023. In de afgelopen 2 winters 2020/2021 en 2021/2022 hebben we van 255 ooievaars de ringen afgelezen. Deze winter 2022/2023 is het aantal afgelezen ringen gestegen naar 321 ringen, waaronder 49 buitenlanders.

Van 44 ooievaars werden de ringen na jan. 2022 of eerder niet meer afgelezen. Van deze 44 ooievaars zijn 11 ooievaars (allen bleven overwinteren) dood gemeld waaronder slachtoffers van de vogelgriep tijdens het broedseizoen 2022. Voor zover mij bekend ging o.a. op het nest in Breda de man, vrouw en de 3 jongen dood en op het nest in Ankeveen de man en 2 jongen dood. De geringde vrouw (een Belg) leeft nog en werd in jan. 2023 weer afgelezen.  

 

ooievaarspaaropnestwestbroek18012023  
In Oud Zuilen en in Westbroek stonden de ooievaars bij dit rustige en zonnige winterweer op hun nesten, Westbroek, 18 jan. 2023.  

 In onderstaande tabel de leeftijdsspreiding per jaar/per 5 jaar van de overwinterende ooievaars 2022/2023. Het hoogste aantal (161 = 51 %) overwinteraars treffen we vanaf het 3e t/m 10e kalenderjaar en dat komt overeen met het hoogste aantal in leeftijd bij de broedvogels op de ooievaarsnesten.

In de periode 2019 t/m 2022 hebben we dan ook van circa 950 ooievaarsnesten gegevens verzameld en 633 geringde ooievaars afgelezen, waaronder 84 buitenlanders. Zie o.a. de tabellen met de leeftijdsopbouw ooievaars 2019 - 2022 op deze website.

 

120

 

 

 

 

 

111 (23)

 

110

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

77 (10)

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

50 (6)

40

 

 

 

37 (4)

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18 (2)

20 (4)

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal buitenlanders

26 Duitsers

12 Belgen

8 Fransen

2 Zweedse

1 Deen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85/1

93/7 (1)

98/3

03/4 (1)

08/20 (3)

13/13 (4)

18/29 (4)

 

86/1

94/-

99/4 (1)

04/6

09/11 (1)

14/13

19/18 (2)

 

87/-

95/5

2000/4

05/8

10/16 (2)

15/29 (9)

20/3

 

88/1

96/2

01/3 (1)

06/8 (2)

11/17 (1)

16/22 (3)

21/-

 

89/1

97/4 (1)

02/6 (2)

07/11 (1)

12/13 (3)

17/34 (7)

22/-

 

90/2

 

 

 

 

 

 

 

91/2

 

 

 

 

 

 

 

92/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992–1985

31e–38e k.j.

 

1997–1993

26e–30e k.j.

2002-1998

21e-25ek.j.

2007-2003

16e-20e k.j.

2012–2008

11e-15e k.j.

2017-2013        6e-10e k.j.

2022–2018

1e-5e k.j.

 
Tabel: De leeftijdsopbouw van 321 (49 buitenlanders) winterooievaars, jan. 2023.  
ooievaars100vande125oudzuilen23122021  

In de vorige winter 2021/2022 schreven we op 23 dec. 2021 (bovenstaande foto) dat we nog nooit zo'n grote groep van meer dan 100 ooievaars bijen hadden gezien op de graslanden bij Oud Zuilen. In totaal zagen we toen tijdens een vorstperiode in 2 groepen circa 130 ooievaars.

Maar deze winter 2022/2023 werd deze groep ruimschoots overtroffen want half dec. 2022 tijdens de vorstperiode (er kon geschaatst worden) werd er door derden een groep van rond de 200 ooievaars geteld. 

Buiten een vorstperiode verspreiden de ooievaars zich in de omgeving van Oud Zuilen. Maar in de namiddag komen ze dan weer in groep bijeen om te gaan foerageren op het afval bij het Afvalverwerkingsbedrijf PreZero op Industrieterrein Lage Weide, Utrecht. Daarna gaan ze slapen op o.a. de lantaarnpalen op het Industrieterrein en op de sportvelden in de omgeving van Oud Zuilen.

Vanaf winter 2020/2021 hebben we op Oud Zuilen 77 verschillende ooievaars in de wintermaanden (dec., jan. en febr.) afgelezen. Maar het jaarrond vooral tijdens de najaarstrek (aug./sept. 2022) dan komen we op circa 175 verschillende ooievaars op Oud Zuilen.

Zie op deze website: Ooievaars overwinteringsplaats Oud Zuilen, Utrecht.

Op deze website ook tabellen van de najaarstrek ooievaars Oud Zuilen, najaar 2022 (aug. en sept.)

 
ooievaarmetpijpslangsnaveloudzuilen22012023 1  
ooievaarmetpijpslangsnaveloudzuilen22012023 2  
Op Oud Zuilen troffen we een ooievaar (nestjong, 2015) en broedvogel in Kamerik die voor het eerst overwinterd op Oud Zuilen. Daarnaast hadden we nog 2 ooievaars die voor het eerst overwinteren een nestjong 2019 uit Westbroek en een nestjong 2020 uit Maartensdijk. Maar de ooievaar op de foto heef het voor elkaar gekregen een slangetje meer dan 5 cm over de ondersnavel te schuiven. Eerst was ze aan het braken of gooide nek achterover om de slang in te slikken maar zonder resultaat. Daarna liep ze naar de sloot om het eraf te wassen maar ook geen resultaat. Daarna had ze er vrede mee en ging ze haar verenpak verzorgen.   
haasaanhetsneeuwwassenoudzuilen22012023  
 Het haas neemt het ervan en was zich heerlijk aan het wassen met sneeuw, Oud Zuilen, 22 jan. 2023.   
ooievaar4e733op het 2e nestpaalnestdehulalphen26032020  
Ooievaar 4 E 733 (nestjong 2016, Wijk bij Duurstede) op zijn 2e nest een Paalnest De Hul, Alphen, 26 maart 2020.  

Ooievaar 4 E 733 maakt er maar een potje van. In 4 jaar tijd vanaf het 3e t/m 7e kalenderjaar broedvogel op 3 verschillende nesten. In zijn 3e kalenderjaar op 15 april 2018 broedvogel in Bronsbergen, Zutphen. Waarschijnlijk al vanaf zijn 4e kalenderjaar broedvogel in Noord-Brabant. In zijn 5e kalenderjaar op 26 maart 2020 (foto) broedvogel in Alphen en in zijn 6e en 7e kalenderjaar op resp. 30 juni 2021/12 maart 2022 op een nest in Maren-Kessel.

In aug. 2018 werd hij voor het eerst afgelezen bij de Afvalverwerking in Oss. In de winter 2019/2020 overwinterde hij in Nederland en werd in okt./nov. 2019 bij de Afvalverwerking in Oss en op 6 jan. 2020 in Alphen afgelezen. Vanaf 17 juli 2020 t/m 12 sept. 2020 weer in Oss en daarna schijnbaar vertrokken naar het zuiden en werd pas weer bijna een jaar later op 30 juni 2021 voor het eerst weer afgelezen op het nest in Maren-Kessel. In de winter 2021/2022 overwinterde hij echt in het zuiden van Europa maar werd eerst nog vanaf 21 sept. 2021 t/m 28 sept. 2021 in totaal 5 x door mijzelf bij de Afvalverwerking in Oss en de laatste maal bij de Vuilstort in Tilburg afgelezen en daarna op 2 nov. 2021 in Rouillé, Frankrijk afgelezen. Maar in winter 2022/2023 verbleef hij weer in Nederland en werd door mij op 28 jan. 2023 afgelezen bij de afvalverwerkingsbedrijven in Oss.

 
zeearendrijswijkseveld14052020 7  
Zeearend langdurig cirkelend boven een net gemaaid graslandperceel. Op zoek naar hazen als maaislachtoffers, Rijswijkse veld, 14 mei 2020.   

De zeearend was in 2022 met 30 paar broedvogel in Nederland. In de Alblasserwaard werden ze in 2022 iedere maand gezien. Op 17 april 2022 werden 2 adulte zeearenden boven Arkel op de foto gezet. Uit zenderonderzoek blijkt dat ze makkelijk even vanuit het Lauwersmeergebied naar de Biesbosch vliegen. In de Vijfheerenlanden werden ze vorig jaar in 9 van de 12 maanden gezien. In de Oostvaardersplassen werd in 2021 de waterstand verlaagd de vissen waren voor het grijpen en opeens zaten er bijna 20 zeearenden.

 
zeearendadultbrabantsebiesbosch29032021  
Zeearend (Adult), Brabantse Biesbosch,  29 maart 2021.  
slechtvalkopwatertorenmeerkerk19032021 4  
De slechtvalk is met ruim 200 paren broedvogel in Nederland. Hier zit de slechtvalk op de watertoren in Meerkerk. De partner kwam hem ophalen en beiden verdwenen uit het zicht. Daarna werden ze niet meer gezien, 19 maart 2021. Wanneer broedvogel op de Watertoren in Meerkerk????   
koperwiekinmeidoornlekuiterwaardvianen18012023 1  
koperwiekinmeidoornlekuiterwaardvianen18012023 3  
Iedere winter is het weer spannend! Lukt het om de 2 wintergasten van de lijsterachtigen de koperwiek en de kramsvogel (archieffoto's, winter 2019/2020) op foto te zetten. Oftewel treffen we het met gunstige weersomstandigheden als we er bij toeval tegen aan fietsen.    
koperwiekinmeidoornlekuiterwaardvianen18012023 2  
De koperwieken foerageerden met dit rustige winterweer op de rode bessen van de meidoorn, Lekuiterwaard Vianen, 18 jan. 2023.  
kramsvogelinmeidoorn1000lekuiterwaardlexmond05122020  
 Kramsvogel foeragerend op de rode bessen van de meidoorn, Lekuiterwaard Lexmond, 5 dec. 2020.  
kramsvogel1000lekuiterwaardlexmond24112019  
Kramsvogel, Lekuiterwaard Lexmond, 24 nov. 2019.  
grotelijster1000ede12022017  

De derde lijstersoort de grote lijster kunnen we in januari al horen roepen en dan op foto in de wintermaanden omgeven door een dik pak sneeuw dat is een ouderwetse zeldzaamheid, Ede, 12 febr. 2017. 

 
zanglijsterin gelderseroosdebilt11022017  
De 4e lijstersoort de zanglijster foeragerend op de rode bessen van de Gelderse roos, De Bilt, 11 febr. 2017.  
pestvogelnijverdal19112016  
Maar de pestvogel steelt de show in de winter als ze op de bessen in Nederland komt foerageren, Nijverdal, 19 nov. 2016.  
blauwereigeroudzuilen18012023 2  
blauwereigeroudzuilen18012023 1  
Blauwe reiger, Oud Zuilen, 18 jan. 2023.  
roerdomplekuiterwaardvijfheerenlanden17012023 1  
roerdomplekuiterwaardvijfheerenlanden17012023 2  
roerdomplekuiterwaardvijfheerenlanden17012023 3  
Mijn laatste foto's van de roerdomp was 6 jaar geleden in febr. 2017. In het verleden (jaren '70 in de vorige eeuw) was ze met de woudaap met elk 4 paren broedvogel in de Zouweboezem en evenzo in het Lingegebied. Nu alleen nog maar 2 broedparen op de Lekuiterwaarden van de Vijfheerenlanden.  
roerdomplekuiterwaardvijfheerenlanden17012023 4  
roerdomplekuiterwaardvijfheerenlanden17012023 5  
We hebben weer een winterse periode met nachtvorst en veel zon. Alleen de vliegen spec. waren rond het middaguur in Meerkerk actief bij de bloeiende sneeuwbal en wintermahonia. Deze vorstperiode met maar enkele graden vorst weinig wind en veel zon leent zich uitstekend om op zoek te gaan naar de roerdomp op de Lekuiterwaarden van de Vijfheerenlanden en ook nog gevonden, 17 jan. 2023.  
bokjelekuiterwaardachthoven11022021  

Tevens is het hoog water op de rivier de Lek. De hoogwatervloedlijn had de voet van de Lekdijk bereikt. Maar helaas geen watersnip, houtsnip of bokje gezien zoals 2 jaar geleden in febr. 2021. Genieten was het toen van het Bokje, Lekuiterwaard Vijfheerenlanden, 11 febr. 2021.

 

 VERVOLG: JANUARI 2023 - 1