• polder_lakerveld,_lexmond,_4_sept._2007
  • variabele_waterjuffer,_avelingen,_16_april_2007_(3)
  • hommelreus_man_plas_hagestein_05052011
  • molenkade,_1_febr._2006_121
  • achthoven,_130204_(14)
  • terrasjeskommazweefvlieg_vrouw_op_kleine_leeuwentand_natuurlijk_brabant_25092011
  • eikenpage,_natuurlijk_brabant,_28_juni_2008_(1)
  • zwarte_ooievaar,_zouweboezem,_6_mei_2006_(zenno_2)
  • bruinrode_heidelibel,_zouweboezem,_18_nov._2005
  • windepijlstaartrups,_groen,_amaliastein,_vianen,_29_sept._2008

Welkom op de site van Natuurlijk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Juniverrassingen: een Grote Vos, Wespvlinders, Goudhanen, Boktorren en Orchideeën.

Maandag 4, dinsdag 5 en maandag 11 en 18 juni 2018. Het is/was genieten van de "ZELFONTDEKSOORT" de kroegloper de Grote Vos, drinkend op de Zomereik (de 1e voor De Brand, Udenhout op waarneming.nl), de Wespvlinders, Goudhanen en Boktorren. Prachtige plaatjes kunnen we maken.

grotevosdebrandudenhout11062018 4

grotevosdebrandudenhout11062018 3

grotevosdebrandudenhout11062018 6

grotevosdebrandudenhout11062018 5

grotevosdebrandudenhout11062018 1

grotevosdebrandudenhout11062018 2 

Grote Vos, o.a. drinkend samen met de Hoornaar op de Zomereik, De Branbd, Udenhout, 11 juni 2018.

hoornaarvlinderlexmond05062018

Hoornaarvlinder (Sesia apiformis) Lexmond, 5 juni 2018..

elzenwespvlinderudenhout04062018

Elzenwespvlinder (Synanthedon spheciformis), Udenhout, 4 juni 2018.

wilgenwespvlinderopbraamudenhout1162018

Wilgenwespvlinder (Synanthedon formicaeformis), Udenhout, 11 juni 2018.

grotepopulierenhaanberlicum04062018

Grote Populierenhaan (Chrysomela populi), Berlicum, 4 juni 2018.

grotehertshooigoudhaanop sintjanskruidtilburg11062018 1

grotehertshooigoudhaanop sintjanskruidtilburg11062018 2

Grote Hertshooigoudhaan (Chrysolina hyperici) op Sint-Janskruid, Tilburg, 11 juni 2018.

gevlektesmalboktoropechtevaleriaanlexmond05062018

Gevlekte smalboktor (Leptura quadrifasciata) op Echte Valeriaan, Lexmond, 5 juni 2018.

zwarttip-smalboktoropzevenbladudenhout11062018

Zwartip-smalboktor (Paracorymbia fulva) op Zevenblad, Udenhout, 11 juni 2018.

brachytainterrogationisfinlandzenno09062018 

Brachyta interrogationis, 9 juni 2018 (Zenno).

bijenorchiseverdingen18062018

Bijenorchis.

moeraswespenorchiseverdingen18062018

Moeraswespenorchis.

rietorchiseverdingen18062018

Rietorchis.

breedbladigeorchiseverdingen18062018

Breedbladige orchis.

 

 

M'n 27e Goudhanensoort, het Twintigstippelig Wilgenhaantje op foto.

Donderdag 24 mei 2018. Sinds het voorjaar van 2016 zijn we tijdens het Lieveheersbeestjesproject 2015/2016 ook gaan letten op de overige Keverbijvangsten. Met als resultaat in het bijzonder konden we ruim 20 soorten Goudhanen (Chrysomelidae; Chrysomelinae) op de foto zetten. Op 16 april 2018 vonden we de 23e soort het Göttings Goudhaantje op de Wolfhezerheide, op 28 april 2018 de 24e soort de Reuzengoudhaan op Kleefkruid langs de Leuvenheimse beek nabij Brummen, op 2 mei de 25e soort het Gezoomd Moerashaantje op Boterbloemen in de Rhoonse grienden langs de Oude Maas, op 19 mei 2018 de 26e soort het Groen Muntgoudhaantje op Watermunt in het Elzetterbos bij Vaals en vandaag de 27e Goudhanensoort het Twintigstippelig Wilgenhaantje op foto..  Zie mijn Fotopagina Goudhaantjes

twintigstippeligwilgenhaantjearnhem24052018 3

twintigstippeligwilgenhaantjearnhem24052018 4

twintigstippeligwilgenhaantjearnhem24052018 2

twintigstippeligwilgenhaantjearnhem24052018 6

twintigstippeligwilgenhaantjearnhem24052018 5

twintigstippeligwilgenhaantjearnhem24052018 1 

Twintigstippelig wilgenhaantje (Chrysomela vigintipunctata), Meinerswijk, Arnhem, 24 mei 2018.

Het Twintigstippelig Wilgenhaantje is een soort die vanwege de klimaatsverandering in een warmer wordend voorjaar duidelijk in aantal toeneemt. Dit warme voorjaar 2018 is met 19 uurhokken (12 juni) zelfs een recordjaar. Zie onderstaande tabel. Tot 2006 was ze uit 4 uurhokken (NB; 1905, GLD; 1986,  LI; 1988 en NH; 2004) in 4 provincies bekend. Sindsdien is het aantal waarnemingen op https://waarneming.nl/?g=16flink toegenomen. Nu zijn ze uit 10 provincies bekend en werden nog niet in de provincies Friesland en Flevoland waargenomen. De meeste waarnemingen worden gedaan in de recente warme voorjaren (Maart, April en Mei) met een gemiddelde temperatuur boven de 10 graden. Die staan dan ook allemaal in de warmste Top-10 voorjaren sinds 1901 in De Bilt. En in een koud voorjaar zoals in 2015 en 2016 (zie tabel)  blijkt ze ook plotseling (bijna) te kunnen verdwijnen. Ondanks dat het relatief zeer koude voojaar van 2013 vreemd genoeg geen verschil liet zien (9 uurhokken) was dat in de koude voorjaren van 2015 en 2016 wel anders in 2015 werden ze nog maar in 4 uurhokken en in 2016 werden ze zelfs in geen enkel uurhok waargenomen. Zie  https://waarneming.nl/?g=16

In 2010 werd het Twintigtippelig Wilgenhaantje in Nederland in 3 uurhokken gezien en in 2018 is het totaalaantal opgelopen naar 61 uurhoken. In België was het aantal 17 in 2010 en in totaal al 224 uurhokken in 2018 (bron:  https://waarneming.nl/?g=16  en  https://waarnemingen.be/?g=16  ). 

 

Aantal Uurhokken op Waarnming.nl

Aantal Provincies

Gemiddelde seizoens -temperatuur in het voorjaar (maart, april en Mei) in De Bilt

Stand sinds 1901 in De Bilt

         

2006

3

3

9.1

38

2007

2

2

11.7

1

2008

2

2

10.2

15

2009

3

2

10.8

5

2010

3

2

8.9

51

2011

10

5

11.0

4

2012

8

4

10.4

9

2013

9

3

7.4

112

2014

15

4

11.2

2

2015

4

3

9.2

36

2016

-

-

9.5

27

2017

14

6

10.7

6

2018

19

6

11.1

3

         
 

Totaalaantal Uurhokken (2006-7 juni 2018)

   

Totaalaantal Uurhokken (2006- 7 juni 2018)

Groningen

         3          ('11/'14/'17)

 

Utrecht

1 ('08)

Friesland

-

 

Noord-Holland

      2       ('09/'12/'17)

Drenthe

         4          ('12/'14/'17)

 

Zuid-Holland

1 ('18)

Overijssel

6 ('06/'07/'08/'11/'18

 

Noord-Brabant

12

Flevoland

-

 

Zeeland

          2           ('12/'18)

Gelderland

11

 

Limburg

23

         

 

M'n 26e Goudhanensoort, het Groen Muntgoudhaantje en de 24e Boktorrensoort de Groene Kruidenboktor op foto.

Zaterdag 19 mei 2018. Vandaag de 26e Goudhanensoort op foto. Het vooral in Zuid-Limburg op Watermunt waar te nemen Groen Muntgoudhaantje. Sinds het voorjaar van 2016 zijn we tijdens het Lieveheersbeestjesproject 2015/2016 ook gaan letten op de overige Keverbijvangsten. Met als resultaat ruim 20 soorten Goudhanen (Chrysomelidae; Chrysomelinae) op foto. Op 16 april 2018 vonden we de 23e soort het Göttings Goudhaantje op de Wolfhezerheide, op 28 april 2018 de 24e soort de Reuzengoudhaan op Kleefkruid langs de Leuvenheimse beek nabij Brummen, op 2 mei de 25e soort het Gezoomd Moerashaantje op Boterbloemen in de Rhoonse grienden langs de Oude Maas en vandaag de 26e soort het Groen Muntgoudhaantje op Watermunt in het Elzetterbos bij Vaals.  Zie mijn Fotopagina Goudhaantjes

groenmuntgoudhaantjevaals19052018 1

groenmuntgoudhaantjevaals19052018 2

groenmuntgoudhaantjevaals19052018 3

groenmuntgoudhaantjevaals19052018 4

Groen Muntgoudhaantje (Chrysolina herbacea). 

Maar ook de 24e Boktorrensoort op foto. De alleen in Zuid-Limburg voorkomende Groene Kruidenboktor. 

groenekruidenboktorvaals19052018 2

Groene Kruidenboktor, Vaals, 19 mei 2018.

Daarnaast zagen we nog enkele vooral in Zuid-Liburg te ziene Zweefvliegensoorten......

juweelzweefvliegvaals19052018

Juweelzweefvlieg.

gelereusvaals19052018

Gele Reus.

gevlektemolmzweefvliegvaals19052018

Gevekte Molmzweefvlieg.

bosbeekjuffervrouwvaals19052018

Bosbeekjuffer (vrouw).

bosbeekjuffermanvaals19052018

Bosbeekjuffer (man). 

Het Heggenranklieveheersbeestje.

Zaterdag 12 mei 2018. Sinds het Lieveheersbeestjesproject 2015/2016, zie Lieveheersbeestjes op de kaart  zetten we van de ruiim 60 inheemse soorten Lieveheersbeestjes en Kapoentjes op 14 april 2018 in de Duinen bij Wassenaar de 39e soort het Bosmierlieveheersbeestje en vandaag 12 mei bij Wageningen de 40e soort het Heggenranklieveheersbeestje op de foto 

heggenranklieveheersbeestje12052018 1

heggenranklieveheersbeestje12052018 2

heggenranklieveheersbeestje12052018 3

Heggenranklieveheersbeestje op Heggenrank, Wageningen, 12 mei 2018.

De Woudaap.

Vrijdag 11 mei 2018. Het was weer genieten van een roepende Woudaap.

woudaap11052018

Woudaap

Het Gezoomd Moerashaantje op de Boterbloemen in de Rhoonse grienden.

Woensdag 2 mei 2018. Sinds het voorjaar van 2016 zijn we tijdens het Lieveheersbeestjesproject 2015/2016 ook gaan letten op de overige Keverbijvangsten. Met als resultaat ruim 20 soorten Goudhanen (Chrysomelidae; Chrysomelinae) op foto. Op 16 april 2018 vonden we de 23e soort, het Göttings Goudhaantje op de Wolfhezerheide, op 28 april 2018 de 24e soort, de Reuzengoudhaan op Kleefkruid langs de Leuvenheimse beek nabij Brummen en vandaag 2 mei de 25e soort, het Gezoomd Moerashaantje op Boterbloemen in de Rhoonse grienden langs de Oude Maas. 

gezoomdmoerashaantjerhoonsegrienden02052018 5

gezoomdmoerashaantjerhoonsegrienden02052018 1

gezoomdmoerashaantjerhoonsegrienden02052018 2

gezoomdmoerashaantjerhoonsegrienden02052018 4

gezoomdmoerashaantjerhoonsegrienden02052018 3

Gezoomd Moerashaantje (Prasocuris marginella). 

De Reuzengoudhaan op Kleefkruid langs de Leuvenheimse beek.

Zaterdag 28 april 2018. Vandaag met de E-bike de verste fietsdagtocht tot heden (207 km) via Nationaal park Veluwezoom met zijn Raven, Boomleeuwerikken en Zwarte Specht naar de Leuvenheimse Beek gefietst. Op het Kleefkruid vinden we daar de Reuzengoudhaan, mijn 24e Goudhanensoort op foto. Zie mijn Fotopagina Goudhaantjes

reuzengoudhaanleuvenheimsebeek28042018 15

reuzengoudhaanleuvenheimsebeek28042018 1

reuzengoudhaanleuvenheimsebeek28042018 4

reuzengoudhaanleuvenheimsebeek28042018 2

reuzengoudhaanleuvenheimsebeek28042018 6

Nr. 24; Reuzengoudhaan (Timarcha tenebricosa), Leuvenheimse beek nabij Brummen, 28 april 2018.  

Voorjaarspaddenstoelen: Morieljes en Kluifzwammen.

Maandag 23 april 2018. In de Bossen van Zeist kunnen we in de maand april van de voorjaarspaddenstoelen; 3 soorten Morieljes en  9 soorten Kluifzwammen de Kegelmorielje en de Voorjaarskluifzwam treffen. Vandaag troffen we de eerste......

kegelmorieljezeist23042018 3

kegelmorielje23042018 8

kegelmorielje23042018 7

kegelmorielje23042018 6

 

Kegelmorielje.  

Voorjaar 2018; het Keverseizoen is begonnen.

Zaterdag 14 en maandag 16 april 2018. Nu het Kolganshalsbandenseizoen 2017-2018 voorbij is zijn we geruisloos overgestapt naar het Keverseizoen. Natuurlijk op de E-bike fietsen we door de wijde regio op zoek naar de Kevers. In de afgelopen weken over de Rivierdijken van Lek- en Nederrijn, Waal en Maas naar resp. Arnhem, Nijmegen en Overasselt gefietst, de Collse molen bij Nuenen bezocht en nabij Zundert langs de Belgische grens in enkele nog rode uurhokken de eerste Lieveheersbeestjes op de foto gezet. Zie het overzicht vanaf het jaar 2000 met de uurhokken op www.waarneming.nl (rode, nog geen soorten met een fotowaarneming) en (witte/licht blauwe, met nog maar weinig soorten met een fotowaarneming) op  Lieveheersbeestjesatlasblokken Nederland 

Maar vandaag naar een alom bekende vindplaats van Bosmieren in de Duinen bij Wassenaar voor het Bosmierlieveheersbeestje. Nieuw voor mij, sinds het Lieveheersbeestjesproject 2015/2016, zie Lieveheersbeestjes op de kaart de 39e soort op de foto van de ruiim 60 inheemse soorten Lieveheersbeestjes en Kapoentjes.

bosmierlieveheersbeestjeganzenhoekwassenaar14042018 3

bosmierlieveheersbeestjeganzenhoekwassenaar14042018 6

bosmierlieveheersbeestjeganzenhoekwassenaar14042018 1

bosmierlieveheersbeestjeganzenhoekwassenaar14042018 2

bosmierlieveheersbeestjeganzenhoekwassenaar14042018 5

bosmierlieveheersbeestjeganzenhoekwassenaar14042018 4

Bosmierlieveheersbeestje, Duinen bij Wassenaar, 14 april 2018.

Op maandag 16 april 2018 de overgebleven restanten van de Wodanseiken van Wolfheze bezocht. Op de wandeling over de Wolfhezerheide er na toe liep er ook vandaag weer een Göttings Goudhaantje op het zandpad. Mijn 23e Goudhanensoort op foto. Zie mijn  fotopagina Goudhaantjes

 

gottingsgoudhaantjewolfheze16042018 4

gottingsgoudhaantjewolfheze16042018 2

gottingsgoudhaantjewolfheze16042018 3

gottingsgoudhaantjewolfheze16042018 5

Nr. 23; Göttings Goudhaantje (Timarcha goettingensis), Wolfheze, 16 april 2018.

 

Vervolg:   zomer 2017 en winter 2017-2018