• melkelfje_vrouw_op_gewone_berenklauw_zouweboezemgebied_19072011
  • kleine_wintervlinder,_vijverhof,_meerkerk,_14_dec._2005_(1)
  • kleine_zilverreiger,_spieringpolder,_werkendam,_2_juli_2005
  • variabel_elfje_vrouw_op_wintermahonia_meerkerk_02032008_(2)
  • bloedrode_heidelibel,_zouweboezemgebied,_2_aug._2006
  • ooievaar,_germanie,_zouweboezem,_18_dec._2005_(1)
  • witte_halvemaanzweefvlieg_vrouw_op_gewone_berenklauw_zouweboezemgebied_19072011
  • polder_gijbeland,_zonsondergang,_27_dec._2004
  • trechterwasplaat,_alblasserwaard,_020906_(3)
  • gewoon_schaduwplatvoetje_vrouw_zouweboezemgebied_28072011

Welkom op de site van Natuurlijk Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Een nieuw jaar een nieuw begin; op zoek naar de vogels!

Donderdag 23 maart 2017. Met m'n nieuwe foto-compactcamera Panasonic Lumix DMC-TZ80 op de fiets (E-bike vanaf 8 febr.) op zwerftocht door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Op 11 en op 15 maart 2017 konden we twee dagrecordsaantallen van 30 en 31 halsbanden van de Kolgans aflezen. Op zaterdag in het Rivierengebied van Lek/Nederrijn tot Amerongen en op woensdag langs de rivier de Waal vanaf Zaltbommel tot Tiel. Het vorige dagrecord was 25 halsbanden in de Alblasserwaard In de winter 2003-2004.  

Vanaf 8 febr. t/m 23 maart 2017 op de E-Bike in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Vechtplassen- en het Rivierengebied van Lek, Nederrijn en Waal tot Wageningen/Tiel (in zes weken 2509 km gefietst) op zoek naar de halsbanden van de Kleine Zwaan en de Kolgans. In totaal 3 Kleine Zwanen en 189 Kolganzen (120 nieuw, 10 oude bekenden en 59 dubbel (w.o. wit 13 en wit 408) afgelezen. Totaalstand 2327 Kolgansaflezingen en 865 verschillende halsbanden sinds 11 jan. 2003.

In de periode 11 jan. 2003 t/m 8 maart 2015 hebben we 745 verschillende halsbanden van de Kolgans afgelezen. In de winter 2016-2017 werden er nog 104 afgelezen (84 in Nederland, 17 in Duitsland, 1 in België, 1 in Estland en 1 in Hongarije).

 

Zie:  Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (1)

Zwanen; Knobbelzwaan, Wilde Zwaan en Kleine Zwaan, Ganzen; Kolgans, Toendrarietgans, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans en Rotgans, Eenden; Bergeend en Nijlgans,

Zie: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (2)

 Grondeleenden; Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend en Smient,  Wintertaling, Duikeenden; Tafeleend, Krooneend, Topper, Kuifeend, Brilduiker en Nonnetje, Zaagbekken; Grote Zaagbek en Middelste Zaagbek,

Zie: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (3)

 Fazanten; Fazant, Futen; Dodaars en Fuut, Aalscholvers; Aalscholver, Reigers; Roerdomp, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger en Blauwe Reiger, Ooievaars; Ooievaar, Lepelaars; Lepelaar, Roofvogels; Blauwe Kiekendief, Buizerd en Torenvalk, Rallen; Waterral, Waterhoen en Meerkoet,

Zie:   Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (4)

Steltlopers; Scholekster, Zilverplevier, Kievit, Kanoet, Drieteenstrandlope, Paarse Strandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Witgat, Tureluur, Rosse Grutto, Wulp, Watersnip, Bokje.

Zie: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (5)

Meeuwen; Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw, Pontische Meeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Grote Burgemeester, Duiven en Tortels; Holenduif, Houtduif en Turkse Tortel, Uilen; Steenuil, IJsvogels; IJsvogel, Spechten; Grote Bonte Specht, Leeuweriken; Veldleeuwerik, Piepers; Mongoolse Pieper en Waterpieper, Kwikstaarten; Witte kwikstaart, Pestvogels; Pestvogel, Heggenmussen; Heggenmus, Lijsters; Roodborst, Zanglijster, Grote Lijster, Kramsvogel en Merel, Zangers; Tjiftjaf,

Zie: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (6)

Mezen; Baardman, Boomkruipers; Boomkruiper, Kraaien; Ekster, Gaai, Kauw, Roek en Zwarte Kraai, Spreeuwen; Spreeuw, Mussen; Huismus en Ringmus, Vinken; Frater, Putter, Europese Kanarie en Appelvink, Gorzen; Dwerggors.

 

Zie ook de Vogelfotoserie gemaakt in het voorjaar van 2015 met zijn voorloper: 

Vogelfotoserie voorjaar 2015 met de Panasonic Lumix DMC-TZ60

 

 

Meest recent geschoten Vogelplaatjes .....

kolganzenvijfmethalsbandeckenwiel11032017

Vijf Kolganzen met halsband, Uiterwaard Nederrijn nabij Eck en Wiel, 11 maart 2017.

kolgans408witeckenwiel11032017

Kolgans 408 wit (met GPS), geringd op 26 dec. 2015 in Duitsland, Uiterwaard Nederrijn nabij Eck en Wiel, 11 maart 2017.

 

 

kolganzenmintr48enr49beusichem05032017

Kolganzenpaar mint R48 en R49, Beusichem, 5 maart 2017. Geringd op 15 jan. 2014 in Maren-Kessel, Noord-Brabant. Eénmaal op 29 dec. 2015 afgelezen in de Alblasserwaard.

 

kolganswit13giessendam26022017

Kolgans wit 13 (met GPS), Het Broek, Hardinxveld-Giessendam, 26 febr. 2017. Vijf dagen geleden voor het eerst afgelezen op de Polder Achthoven, 21 febr. 2017.

blauwekiekendief19022017 1

blauwekiekendief19022017 2

blauwekiekendief19022017 3

blauwekiekendief19022017 4

Blauwe Kiekendief, 19 febr. 2017.

zilverplevier18022017

Zilverplevier, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

rossegrutto18022017

Rosse Grutto, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

tureluur18022017

Tureluur, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

drieteenstrandlopers18022017

Drieteenstrandloper, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

kieviten18022017

Kievit, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

kanoeten18022017

Kanoet, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

wulp18022017 

Wulp, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

rotganzen18022017

Rotganzen, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

middelstezaagbek18022017

Middelste Zaagbek, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

zilvermeeuw18022017

Zilvermeeuw, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

veldleeuwerik18022017

Veldleeuwerik, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

roerdomp18022017 1

roerdomp18022017 2 

Roerdomp, Brabantse Biesbosch, 18 febr. 2017

nonnetjes18022017

Nonnetjes, Brabantse Biesbosch, 18 febr. 2017.

 

kolganslichtgroens11wijngaarden16022017

Kolgans met lichtgroene halsband, Polder Wijngaarden, 16 febr. 2016. Geringd in Rusland op 4 mei 2016. Vandaag 8 nieuwe halsbanden afgelezen in de Alblasserwaard. Dat brengt het totaal op 755 verschillende halsbanden van de Kolgans sinds 11 jan. 2003.

 

kleinezwanen16022017 2

kleinezwanen16022017 3

kleinezwanen16022017 1

Kleine Zwanen, Polder  Ottoland, 16 febr. 2017.

wildezwanenottoland16022017 1

wildezwanenottoland16022017 2

Wilde Zwanen, Polder Ottoland, 16 febr. 2017.

grotebontespecht15022017

Grote Bonte Specht, 15 febr. 2017. Vogelsoort nr. 86

kolganzenzwarttk2entj914022017

Kolganzen met zwarte halsband; TJ9 en TK2, Lek Everdingen, 14 febr. 2017.

Met deze twee nieuwe halsbanden hebben we sinds 11 jan. 2003 al 747 verschillende halsbanden van de Kolgans afgelezen. De laatste was op 8 maart 2015.

boomkruiper14022017 3

boomkruiper14022017 2

Boomkruiper, 14 febr. 2017. Vogelsoort nr. 85.

wittekwikstaart13022017 1

wittekwikstaart13022017 2

Witte Kwikstaart, 13 febr. 2017. Vogelsoort nr. 84.

gaai13022017

Gaai, 13 febr. 2017. Vogelsoort nr. 83.

zwartekraaimethaas13022017 1

zwartekraaimethaas13022017 2

Zwarte Kraai met jong Haasje, 13 febr. 2017.

ringmus13022017

Ringmus, 13 febr. 2017. Vogelsoort nr. 82.

holenduif13022017

Holenduif, 13 febr. 2017.Vogelsoort nr. 81.

grotezilverreiger13022017

Grote Zilverreiger, 13 febr. 2017.

waterpieper12022017 2

waterpieper12022017 1

Waterpieper, Brabantse Biesbosch, 12 febr. 2017.

grotelijster12022017 1

grotelijster12022017 2

Grote Lijster, Ede, 12 febr. 2017.

europesekanarie12022017 3

europesekanarie12022017 2

europesekanarie12022017 1

Europese Kanarie, Ede, 12 febr. 2017.

appelvink12022017 1

appelvink12022017 2

Appelvink, Ede, 12 febr. 2017.

krooneend12022017

Krooneend, Wageningen, 12 febr. 2017.

kleinezilverreiger12022017

Kleine Zilverreiger, Diefdijk Everdingen, 12 febr, 2017.

grotezilverreiger12022017

Grote Zilverreigers, Brabantse Biesboch, 12 febr. 2017.

europesekanarie11022017

europesekanarie11022017 1

europesekanarie11022017 2

europesekanarie11022017 3

Europese Kanarie, Ede, 11 febr. 2017.

putter11022017

putter11022017 1 

Putter, Ede, 11 febr. 2017.

zanglijster12022017

Zanglijster, De Bilt, 11 febr. 2017.

pestvogel11022017 1

pestvogel11022017 3

Pestvogel op de Liguster en de Gelderse Roos., De Bilt, 11 febr. 2017.

wildezwaan09022017

wildezwaan11022017

wildezwanenfamilie11022017

Wilde Zwaan, Polder Ottoland, 9 en 11 febr. 2017.

kleinezwaanmetwittegpshalsband220epolderottoland09022017

Kleine Zwaan met witte GPS halsband 220 E, Polder Ottoland, 9 febr. 2017. Gisteren en vandaag voor het eerst met de E-bike GIANT ELEGANCE E +0 op zoek naar de Vogels. Gelijk de eerste 3 van de 44 Kleine Zwanen die medio januari in Noord-Brabant met een halsband (wit en geel met de laatste letter een A of een E) zijn geringd deze winter op de foto. Vanaf 20 dec. 2008 hadden we tot nu nu toe 26 verschillende halsbanden van de Kleine Zwaan afgelezen. De laatste op 7 febr. 2015. Van die 26 Kleine Zwanen werden er deze winter nog 8 gezien. Drie in Nederland, 2 trokken niet verder dan Denemarken en de rest bleef in Duitsland hangen.  

 kleinezwanennfamiliemet3jongenende2adultenmetgelehalsbanden272een282e08022017

Kleine Zwanenfamilie, de adulten met gele halsbanden 272 E en 282 E, Polder Ottoland, 8 febr. 2017.

roerdomp05022017

roerdomp05022017 2

roerdomp05022017 3

roerdomp05022017 5

roerdomp05022017 4

Roerdomp, Brabantse Biesbosch, 5 febr. 2017.

frater05022017

frater05022017 1

frater05022017 3

Frater, Bleiswijk, 5 febr. 2017.

kleinezwanen04022017 1

kleinezwanen04022017 2

kleinezwanen04022017 3

Kleine Zwanen, 4 febr. 2017.

kleine mantelmeeuwengeelpootmeeuw04022017

Kleine Mantelmeeuw (r) de 1e in de VHL in 2017 en Geelpootmeeuw (l), Vijfheerenlanden, 4 febr. 2017. 

mongoolsepieperbiesbosch02022017 1

mongoolsepieperbiesbosch02022017 2

Mongoolse Pieper, Brabantse Biesbosch, 2 febr. 2017.

kleinezwanenfamilie31012017

Kleine Zwanenfamilie, 31 jan. 2017.

 

ijsvogel29012017 1

ijsvogel29012017 2

ijsvogel29012017 3

IJsvogel, Meerkerk, 29 jan. 2017.  

wimbrouwersdam21012017 2

 

Steltlopers voor de lens, Brouwerdam, 21 jan. 2017.

 

roodborst20122016

Roodborst.

variabelelfjevrouwopwintermahonia27122016

Variabel Elfje op Wintermahonia, Meerkerk, 27 dec. 2016.

vloeivleklieveheersbeestje18012017

Vloeivleklieveheersbeestje.

bruinlieveheersbeestje18012017

Bruin lieveheersbeestje.

 

Maandag 2 jan. 2017. Het wordt voorjaar; Kieviten en rammelende Hazen op de polder.

kievit02012017

Kievit.

haas02012017

Haas.

reegeit17012017 2

reegeit17012017 3

reegeit17012017 1

reeen10012017 1

reeen10012017 2

Reeën. 

 

Vervolg:  Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (1)