Laatste waarnemingenNOVEMBER 2023 - 1

Dinsdag 1 nov. 2023. Oktober 2023 was net als vorig jaar okt. 2022 met ruim 2 graden met resp. 13.2 en 13.1 graden warmer dan normaal (gemiddelde is 10.9 graden 1991 - 2020) in De Bilt. En staan hiermee in de Top-10 van warmste oktobermaanden op resp. de 6e en 7e plaats. Wat doet nov. 2023? Vorig jaar nov. 2022 staat met een gemiddelde van 8.6 graden op plaats nr. 6 (normaal is gemiddeld 7.0 graden).

Op waarneming.nl zijn er vanaf 2005 70 soorten zweefvliegen waargenomen op Fort Hoofddijk (Botanische Tuinen Universiteit Utrecht). We zijn vanaf begin oktober 2023 op zoek naar die zweefvliegen in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht.

Op 1 nov. de 40e en 41e zweefvliegensoort de gewone snuitvlieg en de grote gevlekte langlijf, op 4 nov. de 42e de witte halvemaanzweefvlieg, op 6 nov. de 43e de terrrasjeskommazweefvlieg en op 7 nov. de 44e zweefvliegensoort de grootste verrassing zo laat in het najaar het melkelfje. 

Zes zweefvliegensoorten zijn sinds 2 okt. nieuw voor de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht: bosdidea (2 okt.), kustgitje (4 okt.), blauw gitje (8 okt.), veranderlijke kommazweefvlieg (17 okt.), de grote gevlekte langlijf (1 nov.) en het melkelfje (7 nov.).

Dat brengt het totaal op 76 soorten zweefvliegen. Op naar de 100 soorten zweefvliegen in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in 2024.

Voor november staat de teller nu op 23 soorten zweefvliegen: bessenbandzweefvlieg, blinde bij, bosbandzweefvlieg, bretel-wimperzweefvlieg, doodskopzweefvlieg, gewone driehoekzweefvlieg, gewone pendelvlieg, gewone snuitvlieg, gewoon schaduwplatvoetje, grote gevlekte langlijf, grote kommazweefvlieg, grote langlijf, kegelbijvlieg, kleine bandzweefvlieg, kleine bijvlieg, melkelfje, menuetzweefvlieg, micaplatvoetje, slanke driehoekzweefvlieg, snorzweefvlieg, terrasjeskommazweefvlieg, variabel elfje, en witte halvemaanzweefvlieg.   

In de Botanische Tuin Jean Massart in Brussel met 4.5 hectare maar half zo groot als de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht grenzend aan het Zoniënwoud (4400 ha groot) werd vanaf 2015 t/m 2022 onderzoek gedaan naar geleedpotigen met malaisevallen. Inmiddels zijn er meer dan 4000 soorten geleedpotigen gezien, waaronder 115 soorten zweefvliegen (11 soorten worden niet in de provincie Utrecht gezien). In onderstaande link worden met B de soorten die in Brussel zijn waargenomen aangeduid.

Zie de Zweefvliegenlijst Botanische Tuinen Universiteit Utrecht  

 

melkelfjevrouwopsneeuwbal6enieuwesoortbotanischetuinenutrecht07112023 1  
melkelfjevrouwopsneeuwbal6enieuwesoortbotanischetuinenutrecht07112023 2  
melkelfjevrouwopsneeuwbal6enieuwesoortbotanischetuinenutrecht07112023 6  
melkelfjevrouwopsneeuwbal6enieuwesoortbotanischetuinenutrecht07112023 5  
melkelfjevrouwopsneeuwbal6enieuwesoortbotanischetuinenutrecht07112023 4  
Melkelfje (vrouw) op sneeuwbal, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 7 nov. 2023. Vanaf 2 okt. 2023 de 44e zweefvliegensoort van de 76 soorten gezien in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. De 6e zweefvliegensoort nieuw voor de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht.  
variabelelfjemanopmadeliefjebotanischetuinenutrecht07112023  
Variabel elfje (man) op madeliefje, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 7 nov. 2023.  
 doodskopzweefvliegmanbotanischetuinenutrecht07112023  
 Doodskopzweefvlieg (man)Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 9 nov. 2023.  
gewonedriehoekzweefvliegmanopmadeliefjebotanischetuinenutrecht06112023  
 gewonedriehoekszweefvliegvrouwopmadeliefjebotanischetuinenutrecht07112023  
 Gewone driehoekszweefvlieg (man/vrouw) op madeliefje, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 6 en 7 nov. 2023.  
slankedriehoekzweefvliegvrouwbotanischetuinenutrecht07112023  
Slanke driehoekzweefvlieg (vrouw), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 7 nov. 2023.  
micaplatvoetjevrouwopklimopbotanischetuinenutrecht07112023  
 Micaplatvoetje (vrouw) op klimop, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 07 nov. 2023.  

  

 De kommazweefvliegen (Eupeodes) in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, najaar 2023. 

Tussen 2 okt. en 6 nov. 2023 hebben we bij gunstige weersomstandigheden de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht bezocht. Op zoek naar zweefvliegen (Syrphidae). Van de kommazweefvliegen (Eupeodes) konden we in deze periode 4 soorten op de foto zetten: op 5 okt. de gele kommazweefvlieg (E. latifasciatus) en de grote kommazweefvlieg (E. luniger), op 17 okt. de veranderlijke kommazweefvlieg (E. goeldlini) en op 6 nov. de terrasjeskommazweefvlieg (E. corollae). 

Nu nog op zoek naar de 5e soort de op 29 mei 2019 geziene boogkommazweefvlieg (Eupeodes/Lapposyrphus lapponicus).

gelekommazweefvliegmanbotanischetuinenutrecht05102023 4  
Nr. 1; Gele kommazweefvlieg (man), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 5 okt. 2023.  
grotekommazweefvliegmanopsneeuwbalbotanischetuinenutrecht08112023  
Nr. 2; Grote kommazweefvlieg (man) op sneeuwbal, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht,  8 nov. 2023.  
veranderlijkekommazweefvliegvrouwopmargrietbotanischetuinenutrecht17102023 1  
Nr. 3; Veranderlijke kommazweefvlieg (vrouw), Botanische Tuinen Utrecht, 17 okt. 2023.  
terrasjeskommazweefvliegmanbotanischetuinenutrecht06112023  
Nr. 4; Terrasjeskommazweefvlieg (man), Botanische Tuinen, Utrecht, 6 nov. 2023. Vanaf 2 okt. 2023 de 43e zweefvliegensoort van de 75 soorten gezien in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht.  
grotekommazweefvliegmanopsneeuwbalbotanischetuinenutrecht08112023 2  
grotekommazweefvliegmanopsneeuwbalbotanischetuinenutrecht08112023  
Grote kommazweefvlieg (man) op sneeuwbal, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 8 nov. 2023.  
grotekommazweefvliegvrouwopmadeliefjebotanischetuinenutrecht07112023 1  
grotekommazweefvliegvrouwopmadeliefjebotanischetuinenutrecht07112023 2  
Grote kommazweefvlieg (vrouw) op madeliefje, Botanische Tuinen, Utrecht, 7 nov. 2023.  
wittehalvemaanzweefvliegvrouwopklimop42ezweefvliegensoortbotanischetuinenutrecht04112023  
Witte halvemaanzweefvlieg (vrouw) op klimop, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 4 nov. 2023. Vanaf 2 okt. 2023 de 42e zweefvliegensoort van de 75 soorten gezien in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht.  
grotegevlektelanglijfmanopastersbotamischetuinenutrecht01112023 2  
grotegevlektelanglijfmanopastersbotamischetuinenutrecht01112023 3  
Grote gevlekte langlijf (man) op asters,  Botanische Tuinen, Utrecht, 1 nov. 2023. Vanaf 2 okt. de 41e zweefvliegensoort van de 75 soorten gezien in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. De 5e zweefvliegensoort nieuw voor de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht.  

 

gewonesnuitvliegman40ezweefvliegensoortbotanischetuinenutrecht01112023  
Gewone snuitvlieg (man), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023. Vanaf 2 okt. de 40e zweefvliegensoort in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht.  

 

blindebijeninformatiebordenbotanischetuinenutrecht01112023 1  
blindebijeninformatiebordenbotanischetuinenutrecht01112023 2  

Twee zweefvliegen: Blinde bijen op het Bijenhotelinformatiebord, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.

Vanaf 2 okt. 2023 struikel je over de honingbijen in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht en behalve 4 soorten hommels: aard-, akker-, steen- en tuinhommel geen enkele wilde bij in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht gezien. 

 

 

blindebijmanbotanischetuinenutrecht01112023  
blindebijmanbotanischetuinenutrecht01112023 2  
Blinde bij (man), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

kegelbijvliegvrouwbotanischetuinenutrecht01112023  
kegelbijvliegvrouwbotanischetuinenutrecht08112023  

Kegelbijvlieg (vrouw) met gele voortarsen, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 en 8 nov. 2023.

 
onvoorspelbarebijvliegvrouwdrunenseduinen09042023  

Onvoorspelbare bijvlieg (vrouw) met zwarte voortarsen, Drunense Duinen, 9 april 2023.

Wanneer zien we de op de kegelbijvlieg (gele voortarsen) gelijkende onvoorspelbare bijvlieg? Die is groter, met heldere vleugels en zwarte voortarsen. 

 

 

kleinebijvliegmanbotanischetuinenutrecht01112023  
Kleine bijvlieg (man), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

bessenbandzweefvliegvrouwopastersbotanischetuinenutrecht01112023  
Bessenbandzweefvlieg (vrouw) op asters, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023  
bosbandzweefvliegvrouwbotanischetuinenutrecht01112023  
Bosbandzweefvlieg (vrouw), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

gewonependelvliegvrouwbotanischetuinenutrecht01112023  
Gewone pendelvlieg (vrouw), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

grotekommazweefvliegvrouwbotanischetuinenutrecht01112023 1  
grotekommazweefvliegvrouwbotanischetuinenutrecht01112023 2  
Grote kommazweefvlieg (vrouw), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

bretelwimperzweefvliegvrouwopklimopbotanischetuinenutrecht04112023  
Bretelwimperzweefvlieg (vrouw) op klimop, Botanische Tuinen, Utrecht, 4 nov. 2023.  
grotegevlektelanglijfmanopastersbotamischetuinenutrecht01112023 3  
Ter vergelijking: man grote gevlekte langlijf (boven, vleugels net zo lang als het achterlijf) en man grote langlijf (onder, vleugels korten dan het achterlijf), foto's genomen in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, resp. 1 nov en 31 okt. 2023.   
grotelanglijfmanopmadeliefjebotanischetuinenutrecht31102023  
grotelanglijfvrouwbotanischetuinenutrecht01112023  
Grote langlijf (man en vrouw), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 31 okt. en 1 nov. 2023.  

 

snorzweefvliegmanbotanischetuinenutrecht01112023 1  
Snorzweefvlieg (man), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

micaplatvoetjevrouwopklimopbotanischetuinenutrecht04112023  
Micaplatvoetje (vrouw) op klimop, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 4 nov. 2023.  
gewoonschaduwplatvoetjevrouwbotanischetuinenutrecht01112023 5  
Gewoon schaduwplatvoetje (vrouw), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

gewonedriehoekzweefvliegbotanischetuinenutrecht01112023  
Gewone driehoekzweefvlieg (man), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

akkerhommelbotanischetuinenutrecht01112023  
Akkerhommel, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

phasiaaurigerasluipvliegbotanischetuinenutrecht01112023  
Phasia aurigera (sluipvlieg), Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 1 nov. 2023.  

 

Tienduizenden migrerende zweefvliegen dood aangetroffen op een strandlijn in Zuid-Frankrijk.

Langs de Middellandse Zee  werden op 16 mei 2022 over een lengte van een kilometer op de vloedlijn een geschat aantal van 37.000 insecten dood aangetroffen, waaronder circa 28.000 zweefvliegen (77%). De volgende soorten zweefvliegen werden op naam gebracht:  terrrasjeskommazweefvlieg (36%), snorzweefvlieg (27%), witte halvemaanzweefvlieg (6%), variabel elfje (4%), grote langlijf (3%), en blinde bij (2%). Oorzaak harde wind/zware storm. De insecten zijn vermoedelijk afkomstig uit Catalonië/ Balearen.

 Zie voorjaarstrek zweefvliegen langs de Middellandse Zee, Zuid-Frankrijk

terrasjeskommazweefvliegmana27merwedekanaallexmond29052023 1  
Terrasjeskommazweefvlieg (man), Merwedekanaal Lexmond, 29 mei 2023.  
snorzweefvliegvrouwopwintermahoniameerkerk14022023  
Snorzweefvlieg (vrouw) op wintermahonia, Meerkerk, 14 febr. 2023.  
wittehalvemaanzweefvliegvrouwopmelkdistela27merwedekanaallexmond29052023 1  
Wittehalvemaanzweefvlieg (vrouw) op melkdistel, Merwedekanaal Lexmond, 29 mei 2023.  
variabelelfjevrouwopgewoneberenklauwviaansebos30072023  
Variabel elfje (vrouw) op gewone berenklauw, Viaanse Bos, 30 juli 2023.  
grotelanglijfmana27merwedekanaallexmond29052023 2  
Grote langlijf (man), Merwedekanaal Lexmond, 29 mei 2023.  
blindebijvrouwoppaardenbloemmerkerk17032023  
Blinde bij (vrouw) op paardenbloem, Meerkerk, 17 maart 2023.  

 Vervolg: OKTOBER 2023 - 2