Laatste waarnemingenDecember 2022

Het jaar 2022 in vogelvlucht.

Het werd een uitstekend ooievaarsjaar; in totaal werden 575 (94 buitenlanders) verschillende ooievaars afgelezen. Zie de tabellen met Nederlandse- en met Buitenlandse ringen  op deze website.

Broedvogels: in de periode 2019-2022 hebben we nu op 730 nesten 473 geringde ooievaars (63 buitenlanders) als broedvogel afgelezen. In een straal van ruim 100 km rondom Meerkerk zochten we de grenzen van ons onderzoeksgebied op. We bezochten o.a. de tientallen ooievaarsnesten langs de IJssel bij Deventer/Zutphen, de Ooijpolder en een aantal nesten in Duitsland, Dierenrijk Nuenen, Safaripark Hilvarenbeek en de nesten in de hoogspanningsmast Lelystad en in Natuurpark Lelystad. 

Deze verzamelde broedvogelgegevens van de ooievaar leverde een tabel 'leeftijdsopbouw' en een tabel 'dispersie'  op.  Zie op deze website.

Overwinteraars: in de afgelopen 2 winters (december/januari 2020/2021 en 2021/2022) werden nu in totaal 255 verschillende ooievaars afgelezen. Zie de tabel op deze website. 

Ooievaar verzamelplaats najaarstrek: en tijdens de  najaarstrek van de ooievaar in augustus /september hebben we bijna dagelijks de ooievaars afgelezen op de najaarstrekverzamelplaats Oud Zuilen. Er werden 120 verschillende ooievaars afgelezen, waarvan er 40 blijven overwinteren. Zie de tabel op de website.

In de periode mei 2019 - dec. 2022 in circa 3.500 aflezingen 877 verschillende ooievaars (709 Nederlandse- en 168 buitenlandse ooievaars) afgelezen. In totaal 9 nationaliteiten:  Nederlanders (709), Duitsers (81), Belgen (62), Fransen (12), Zweedse (6), Spanjaarden (3), Engelsen (2),  Denen (1) en Zwitserland (1). 

Het was ook een uitstekend najaar om naar paddenstoelen te kijken. Het begon op 6 oktober met de eikhaas en de vliegenzwammen op de Utrechtse Heuvelrug. Er werden in totaal 200 soorten paddenstoelen op foto en op deze website geplaatst, waaronder mijn droomsoorten: weerhuisje, peperbus, spechtinktzwam, inktviszwam, aardtongen, vierslippige aardster en grote aardster. Zie paddenstoelenfotolijst, herfst 2022.  

Daar tussendoor kregen we o.a. de rans-, bos-, en steenuil, sperwer, zwarte wouw, temmincks strandloper, steltkluut, kluut, watersnip, kleine zilverreiger, kwak voor de lens maar ook de roze pelikaan, halsbandparkiet, grote alexanderparkiet, blauwgele ara, terrrasjeskommazweefvlieg en de ringslang.

Maar ook wat vogelplaatjes uit 2021 op deze pagina: houtsnip, bokje, klapekster, boomleeuwerik en grauwe klauwier.

 
Het werd even winters in december 2002 met veel schaatsplezier. Maar het is dan ook zoeken naar de winterverrassingen; houtsnip, bokje, roerdomp en waterral.  
houtsnipwieringermeer13022021 4
 

Houtsnip, Wieringermeer, 13 febr. 2021

bokjelekuiterwaardachthoven11022021  
Bokje, hoogwaterlijn Lekuiterwaard Ameide,  11 febr. 2021.  
roerdomp1000wieringermeer05022017  
 Roerdomp, Wieringermeer, 5 febr. 2017.  
waterral1000lekuiterwaardeverdingen31012017  
Waterral, Lekuiterwaard Everdingen, 31 jan. 2017.  

JANUARI 

 
Op de eerste dag van het nieuwe jaar was het voorjaarsachtig in Tilburg vlogen enkele citroenvlinders en op de gaspeldoorn foerageerden honingbijen en halverwege januari was het ooievaarsjong 2021 nog steeds op de polders in de omgeving van Sliedrecht/Wijngaarden aanwezig.    
 citroenvlindertilburg01012022  
 Citroenvlinder, Tilburg, 1 jan. 2022.  
honingbijopgaspeldoorntilburg01012022  
Honingbij op gaspeldoorn, Tilburg, 01 jan. 2022.  
kolgansgz3zwarthurwenen03012022  
Kolgans (zwart GZ3), Hurwenen, 03 jan. 2022. Vanaf jan. 2003 tot heden in 2865 aflezingen 1.114 verschillende kolganzen afgelezen.  
ooievaar01v0spanjemacharen03012022 3  

Ooievaar, Spaanse ring wit met zwarte letter 0/1v0, Macharen, 03 jan. 2022.

In de periode mei 2019 - dec. 2022 in circa 3.500 aflezingen 877 verschillende ooievaars (709 Nederlandse- en 168 buitenlandse ooievaars) afgelezen. In totaal 9 nationaliteiten:  Nederlanders (709), Duitsers (81), Belgen (62), Fransen (12), Zweedse (6), Spanjaarden (3), Engelsen (2),  Denen (1) en Zwitserland (1). 

 
ooievaar2186geelblauwgroenzwedenhurwenen03012022  
Ooievaar, Zweedse ring geel blauw groen 2186, Kil van Hurwenen, 03 jan. 2022.  
buizerdsprangcapelle11012022 1  
Buizerd, Sprang Capelle, 11 jan. 2022.  
kleinezwanenprovwegnoordeloos14012022  
Kleine zwanen, Prov. weg, Noordeloos, 14 jan. 2022.  
ooievaar7e023nestjong2021hardinxveldgiessendam1401202022  
Ooievaar met ringnummer 7e023 (nestjong 2021), Hardinxveld-Giessendam, 14 jan. 2022. In de afgelopen jaren al enkele malen ooievaarsnestjongen nog in november afgelezen en daarna niet meer gezien. Deze ooievaar lazen we in november 2021 voor het eerst af en in januari 2022 nog steeds in diezelfde omgeving nog steeds aanwezig. In februari 2022 werd ze hier ook door derden afgelezen.     
ooievaarblbm6439markdalbreda15012022  
Overwinterend Ooievaarsbroedpaar in het Markdal, Breda, 15 jan. 2022. In mei/juni 2022 werden beide Adulte vogels en hun 3 jongen slachtoffer van de Vogelgriep.   
sperwervechtbreukelen30012022 9  
Sperwer langs de Vecht, Breukelen, 30 jan. 2022.  
ooievaar2736nederlandenwitj6hspanjevreeland30012022 1  
Ooievaar met Nederlandse ring 2736 (nestjong 1995) en Spaanse ring wit met zwarte letter J/6H (geringd maart 1996), langs de Vecht, Vreeland, 30 jan. 2022.  
FEBRUARI   
smientmansgraafland02022022  
Smient, Alblasserwaard, 2 febr. 2022.  
 halsbandparkietopsierappelijsselstein07022021  
Halsbandparkiet op sierappel, IJsselstein,  7 febr. 2022.  
ooievaarsvechtendevrouwenheukelum10022022 2  
ooievaarsvechtendevrouwenheukelum10022022 1  
Niet alleen de ooievaar mannen vechten om het nest maar ook de ooievaar vrouwen vechten tot bloedens toe, de geringde vrouw overwon en is hier sinds 2016 broedvogel en haar man sinds 2006, Heukelum, 10 febr. 2022.  
zwarteelsin ochtendroodmiddelkoop12022022  
Zwarte els in ochtendrood, Polder Middelkoop, 12 febr. 2022.  
kwak2ekjrhenoy14022022 2  
kwakadultrhenoy14022022 3  
Kwak, Lingegebied Rhenoy,  14 febr. 2022.  
ransuilherwijnen23022022 2  

Ransuil, Herwijnen, 23 febr. 2022.

 
MAART   
bosuilvijfheerenlanden01032022  

 Bosuil, Vijfheerenlanden, 1 maart 2022.

 
zwitserseooievaarsl838polderbenedenkerkstolwijk11032022 1  
Een in Zwitserland geringde ooievaar; al enkele jaren broedvogel in Stolwijk, Polder Benedenkerk, Stolwijk, 11 maart 2022.  
kleinezwaan382emetzenderpolderbenedenkerkstolwijk11032022  
Een op 21 jan. 2022 in de provincie Zeeland (Nieuwerkerk) gezenderde kleine zwaan, ringnr. 382E, verbleef de eerste 14 dagen van maart in een groep knobbelzwanen, Polder Benedenkerk, Stolwijk, 11 maart 2022. Vanaf jan. 2003 tot heden in circa 65 aflezingen 35 verschillende kleine zwanen afgelezen.   
belgischenduitseooievaarmetgedoderivaalpartnerbeeksebergen16032022  
belgischeooievaarmetgedoderivaalbeeksebergen16032022  
Deze Belgische ooievaar man (toen met kleurring) zat begin maart me vrouw op een nest in Sprang Capelle. Werd daar door een andere ooievaar man verjaagd en verhuisde naar Safaripark Hilvarenbeek. Hij nam een drastisch besluit want verjaagd worden zou hem geen 2e keer gebeuren. Bij zijn 2e gevecht werd de ooievaar man op het nest gedood, hij raakte zijn kleurring kwijt en paarde daar met een Duitse ooievaar vrouw, Safaripark Hilvarenbeek, 16 maart 2022.   
In Safaripark Hilvarenbeek is een ooievaar kolonie met circa 30 naaldboomnesten te vinden. Vooral met ooievaars die geringd zijn in België.   
rozepelikaansafariparkhilvarenbeek18032022 8a  
Roze pelikaan, Safaripark Hilvarenbeek, 18 maart 2022.  
withandgibbonsafariparkhilvarenbeek18032022 1  
Withandgibbon, Safaripark Hilvarenbeek, 18 maart 2022.  

APRIL 

 
Winter op 1 april 2022 met grutto's in de sneeuw bij Noordeloos.  
gruttoindesneeuwprovwegnoordeloos01042022 4  
Grutto in de sneeuw, Prov. weg Noordeloos, 01 april 2022.  
smientennieuwkoop02042022  
Smienten, Nieuwkoop, 02 april 2022.  
ooievaarsmetnestvullingzegveld02042022 1  
Ooievaars met nestvulling, Zegveld, 02 april 2022.  
hagelbuienmolenviergangaarlanderveen03042022 3  
Hagelbuien, Molenviergang Aarlanderveen, 03 april 2022.  
blauwgelearawaardenburg1204222 2  
Blauwgele ara, Waardenburg, 12 april 2022.  
In Natuurpark Lelystad de nesten van de ooievaar gecontroleerd op ringen. Maar de otters laten zich ook mooi zien.   
otternatuurparklelystad20042022 8  
otternatuurparklelystad20042022 6  
Otter, Natuurpark Lelystad, 20 april 2022.  
ooievaarnestenhoogspanningsmastlelystad11042022  
Ooievaarnesten hoogspanningsmast Lelystad, 11 april 2022.  
ooievaarsnestenhoogspanningsmasthurwenen12042022  
Ooievaarsnesten, hoogspanningsmast Hurwenen, 12 april 2022.  
steltkluutlandjevangeijselouderkerkadamstel17042022 1  
steltkluutlandjevangeijselouderkerkadamstel17042022 2  
Steltkluut, Landje van Geijsel, Ouderkerk a/d Amstel, 17 april 2022.  
ooievaarwaaidonderstebovenslingelandnoordeloos23042022 5  
ooievaarwaaidonderstebovenslingelandnoordeloos23042022 7  
Deze ooievaar onderschatte de harde windvlagen en ging ondersteboven, Slingeland Noordeloos, 23 april 2022.  
zutphenijssel27042022  
Rivier de IJssel, Zutphen, 27 april 2022.  
ooievaarsnestenbronsbergenlangsdeijsselzutphen27042022  
Tientallen ooievaarsnesten in populierenbos, Bronsbergen langs de IJssel, Zutphen, 27 april 2022.  
watersnippompveldbabylonienbroek28042022 2  
Watersnip, Pompveld, Babyloniënbroek, 28 april 2022.  
MEI   
temmincksstrandloperhaastrecht03052022 1  
Temmincks strandloper, Haastrecht, 03 mei 2022.  
gruttopareninmeimelkwegtienhoven14052022  
Grutto's paren voor de eileg begin april. Maar tegenwoordig gaan vrijwel alle gruttobroedsels verloren en dan zwerven ze meestal in aantal wat rond tot aanvang van de najaarstrek. Nu werd ik verrast door een paring bij deze kinderloze grutto's, Polder Tienhoven,  14 mei 2022.  
In Dierenrijk Nuenen de nesten van de ooievaar gecontroleerd op ringen. Vooral ooievaars met Duitse ringen. De Zwarte wouwen in de vliegkooien trekken met hun roep ook vrij vliegende zwarte wouwen aan.    
zwartewouwdierenrijknuenen09052022 2  
Zwarte wouw, Dierenrijk Nuenen, 9 mei 2022.   
rodeibisdierenrijknuenen09052022  
Rode ibis, Dierenrijk Nuenen, 09 mei 2022.  
grotealexanderparkietdriemond16052022 3  
Grote alexanderparkiet, Driemond, 16 mei 2022.  
kluutbleiswijk14052022 2  
Kluut, Bleiswijk, 14 mei 2022.  
ooievaarmetduitsevoetringt090derbronsbergen30052022  
Ooievaar met Duitse voetring, T090 (DER), Uiterwaard rivier de IJssel, Bronsbergen nabij Zutphen, 30  mei 2022. Nestjong 1999, vandaag na 23 jaar voor het eerst in Nederland afgelezen  
koninginnenpagelutkemeerpolderosdorp18052022  
Koninginnenpage, Lutkemeerpolder, Osdorp, 18 mei 2022.  
kwakjuveniellingerhenoy28052022  
Kwak (juveniel), Lingegebied Rhenoy, 28 mei 2022.  
steenuilmetmeikevervierakkers30052022  
Steenuil met meikever, Vierakkers, 30 mei 2022.  
JUNI   
deventer1017uurzondag26062022  
Knikkende distel, Uiterwaard rivier de IJssel, Deventer, 26 juni 2022.  
ooievaarmetcoopplastictas3e324manmet3jongenhurwenen21062022 1  
Ooievaar met coöp. plastictas, ringnr. 3e324 (man) met 3 jongen Hurwenen, 21 juni 2022.  
boskrekelmanasterlitz26062022  
Boskrekel (man) Austerlitz, 26 juni 2022.  
ooievaarman2e872met3jongenliefkozendevrouwen paringwestbroek29062022 9  

Ooievaars paren meestal voor en tijdens de eileg voordat het broedseizoen begint. Daarna zag ik ze opnieuw paren op het nest daags nadat de jongen waren uitgevlogen. Maar deze ooievaars paren terwijl de jongen toekijken. Over enkele weken verlaten de jongen het nest, Westbroek, 29 juni 2022. 

Bij de volkstuinen bij Oud Zuilen was het jong uit het nest gevallen en naar het asiel gebracht. De ouders bleven alleen op nest en namen het ervan. Bijna dagelijks werd er onder het toezien van de hobbytuinders opnieuw gepaard. 

 
JULI  
ooievaarsjuvenielendrogendwaalhurwenen120720220  
Ooievaars (juvenielen) drogend Waal Hurwenen, 12 juli 2022.  
AUGUSTUS   
ooievaarvogelgriephuisterheide02082022 2  
Ooievaar, vogelgriepslachtoffer, Huis ter Heide, Tilburg, 02 aug. 2022. Dit jaar werden tientallen ooievaars verspreid over Nederland als vogelgriepslachtoffer gemeld. Vooral het pluimveebedrijf bekend onder de naam ooievaarsbuitenstation "De Lokkerij Reestdal" met scharrelooievaars bij De Wijk werd getroffen eind juli 2022 stond de teller op circa 40 ooievaars als vogelgriepslachtoffer. Wonderlijk genoeg is dit pluimveebedrijf de enige die niet geruimd werd.   
ringslangoudzuilen20082022 1  
Ringslang, Oud Zuilen, 20 aug. 2022.  
zonsopkomstviaansebrug23082022  
Zonsopkomst boven de rivier de Lek, Viaanse brug, 23 aug. 2022.  
SEPTEMBER   
zonsopkomstlekbrugvianen01092022 2  
zonsopkomstlekbrugvianen02092022 2  
Zonsopkomst boven de rivier de Lek, Viaanse brug, 1 en 2 sept. 2022.  
ooievaarsvliegshowoudzuilen12092022 7  
ooievaarvliegshowoudzuilen24082022 2  
ooievaarsvliegshowoudzuilen12092022 6  
Ooievaarsvliegshow, Oud Zuilen, 24 aug. en 12 sept. 2022.  
terrasjeskommazweefvliegopgeleganzenbloemnatuurbegraafplaatsoudzuilen30092022  
Terrasjeskommazweefvlieg op gele ganzenbloem, Natuurbegraafplaats Oud Zuilen, 30 sept. 2022.  
OKTOBER   
kleinezilverreigerkilvanhurwenen04102022  
Kleine zilverreiger, Kil van Hurwenen, 04 okt. 2022.  
eikhaaswoudenberg06102022  
Eikhaas, Woudenberg, 06 okt. 2022.  
vliegenzwamausterlitz06102022 2  
Vliegenzwam, Austerlitz, 06 okt. 2022.  
spechtinktzwamamerongen08102022 10  
Spechtinktzwam, Amerongen, 08 okt. 2022.  
inktviszwamudenhout07102022 3  
Inktviszwam, Udenhout, 07 okt. 2022.  
hoekmolenwipwatermolenheienboeicop12102022  
Hoekmolen (wipwatermolen), Hei- en Boeicop, 12 okt. 2022.  
holsteellkluifzwampijnacker26102022 3  
Holsteelkluifzwam, Pijnacker, 26 okt. 2022.  
peperbusmeijendel26102022  
Peperbus, Meijendel, 26 okt. 2022.  
heideknotszwamsoest27102022 4  
Heideknotszwam, Lange Duinen, Soest, 27 okt. 2022.  
NOVEMBER   
weerhuisjesoesterberg04112022 1  
Weerhuisje, Vliegveld Soesterberg, 04 nov. 2022.  
zwartekluifzwamburen05112022 1  
Zwarte kluifzwam, Buren, 05 nov. 2022.  
ooievaar1ekjslotzuylenoudzuilen08112022  
Dit ooievaarsnestjong is uit het nest gevallen en kan niet vliegen. Ze loopt al maanden bij het Koetshuis naar haar spiegelbeeld te kijken. Schijnbaar gaat ze knus overwinteren in gezelschap van haar spiegelbeeld, Slot Zuylen, Oud Zuilen, 8 nov. 2022.  
gladsteligeschotelkluifzwamblukboslaren08112022 2  
Gladstelige schotelkluifzwam, Goois Natuurreservaat, 08 nov. 2022.  
schotelkluifzwamsoest12112022 3a  
Schotelkluifzwam, Lange Duinen, Soest, 12 nov. 2022.  
fijngeschubdeaardtongsoest12112022 2  
Fijngeschubde aardtong, Soest, 12 nov. 2022.  
groteaardsterlaren22112022 2  
Grote aardster, Goois Natuurreservaat, 22 nov. 2022.  
In okt./nov. 2009 hebben we ook in het Goois Natuurreservaat lopen zoeken naar paddenstoelen en troffen we in de dennenbossen tientallen grote aardsterren en vierslippige aardsterren. Nu 13 jaar stikstofdepositie later in okt./nov. 2022 vonden we van beide soorten aardsterren een enkel exemplaar. De grote aardster zat verstopt onder een dik bladerdek. Zie de foto's nov. 2009/nov. 2022 op deze websitepagina: NOVEMBER 2022 - 5   
vierslippigeaardsterblukboslaren13112022 2  
Vierslippige aardster, Goois natuurreservaat, 13 nov. 2022.  
bosuilknotwilglakerveldlexmond22112022 1  
Bosuil in knotwilg, Vijfheerenlanden, 22 nov. 2022.  

Niet gezien in 2022!

 
klapeksterboomleeuweriktoertochtleersumseveld24022021  
Klapekster- en boomleeuwerik toertocht, Leersumse Veld, 24 febr. 2021. Met de E-bike in 6 jaar ruim 100.000 km afgelegd. Regelmatig fiets dagtochten van ruim 200 km.   
klapeksterleersumseveld03032021 2  
Klapekster, Leersumse Veld, 03 maart 2021.  
boomleeuwerikleersumseveld20052021  
Boomleeuwerik, Leersumse Veld, 20 mei 2021.  
grauweklauwierjuvenielmetzuidelijkspitskopje huisterheidedemoer02092021  
grauweklauwierjuveniel02092021 11  
Grauwe klauwier (juveniel) met zuidelijk spitskopje, Huis ter Heide, 02 sept. 2021.  
fluiter1200leersumseveld20052021  
Fluiter, Leersumse Veld, 20 mei 2021.  

Het gaat goed met 2 soorten dagvlinders die terug zijn van weggeweest: grote vos (was verdwenen rond 2000) en keizersmantel (was verdwenen rond 1980). 

 
grotevos1000 debrandudenhout11062018  
Grote vos, De Brand, Udenhout, 11 juni 2018. Verdwenen uit Nederland eind 20e eeuw. Landelijk werden ze in 2019 en 2022 weer in resp. 277 en 556 uurhokken (5 bij 5 km) gezien.  
keizersmantel1200in bramenstruweelmeijndel21072019  

Keizersmantel in bramenstruweel, Meijendel, 21 juli 2019. In 2022  explosief in aantal in Meijendel. Verdwenen uit Nederland rond 1980. Landelijk werden ze weer in 2019 en 2022 in resp. 204 en 438 uurhokken (5 bij 5 km) gezien.

 

 Vervolg: November 2022 - 5