Bijen in de Brabantse Biesbosch in 2019. Fotopagina (1).

Bijen in de Brabantse Biesbosch, Werkendam, deel 1.

Voorjaar 2019. In de Brabantse Biesbosch zijn de wegen en dijken met hun kale zandige plekken en wit geel, blauw en paars gekleurd door in volgorde van bloei Klein hoefblad, Paarse Dovenetel, Grote Ereprijs, Madeliefjes, Paardenbloem, Hondsdraf en Smeerwortel rijk aan Bijenleven. In de periode 28 maart t/m 21 april konden we foto's maken van 39 soorten Bijen, waaronder 18 soorten Zandbijen, 3 soorten Hommels en 14 soorten Parasieten/Koekoeksbijen: Wespbijen (Nomada) en Bloedbijen (Sphecodes).

bijendijkenbrabantsebiesboschwerkendam08042019 1

bijendijkenbrabantsebiesboschwerkendam08042019 2 

Bloemrijke Bijendijken met Zandhommel, Asbij en Roodrandzandbij op de Paardenbloemen, Bremzandbij op de Madeliefjes en Weidebij op het Klein Hoefblad, Brabantse Biesbosch, Werkendam, 8 april 2019.

Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) en Koekoeksbij: Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata).

witbaardzandbijmanbiesbosch04042019 1

witbaardzandbijmanbiesbosch04042019 2

Witbaardzandbij (man) (Andrena barbilabris), Biesbosch, 4 april 2019. 

Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata).

bleekvlekwespbijbiesbosch08042019

Bleekvlekwespbij (man) (Nomada alboguttata), Koekoeksbij van de Witbaardandbij, Brabantse Boesbosch, 8 april 2019.

bleekvlekwespbijvrouwbiesbosch15042019

Bleekvlekwespbij (vrouw), Brabantse Biesbosch, 15 april 2019. 

Twee-Kleurige Zandbij (Andrena bicolor) en Koekoeksbij: Rood-Zwarte Dubbeltand (Nomada fabriciana).  

tweekleurigezandbijvrouwbiesbosch30032019 

tweekleurigzandbijvrouwbiesbosch 1 30032019 

Tweekleurig zandbij (vrouw) (Andrena bicolor), Biesbosch, 30 maart 2019. 

roodzwartedubbeltandmanbiesbosch06042019 

Rood-Zwarte Dubbeltand (man) (Nomada fabriciana). Koekoeksbij van vooral de Twee-Kleurige Zandbij, Biesbosch, 6 april 2019.

Meidoornzandbij (Andrena carantonia) en Koekoeksbijen: Geelschouderwespbij (Nomada ferruginata), Gewone wespbij (Nomada flava) en Donkere Wespbij (Nomada marshamella).

meidoornzandbijvrouwbiesbosch06042019 

Biesbosch, 6 april 2019.

meidoornzandbijvrouwbiesbosch07042019

Meidoornzandbij (vrouw) (Andrena carantonica), Biesbosch, 7 april 2019.

geelschouderwespbijbiesbosch08042019

Geelschouderwespbij (Nomada ferruginata), Koekoeksbij van de Meidoornzandbij, Brabantse Biesbosch, 8 april 2019.

gewone wespbijvrouwbiesbosch21042019

Gewone Wespbij (Nomada flava), Biesbosch, 21 april 2019.

donkerewespbijvrouwbiesbosch07042019

Donkere Wespbij (vrouw) (Nomada marshamella). Koekoeksbij van de Meidoornzandbij, Biesbosch, 7 april 2019. 

Asbij (Andrena cineraria) en Koekoeksbij: Smalbandwespbij (Nomada goodeniana).

asbijmanbiesbosch01042019

Asbij (man) (Andrena cineraria), Biebosch, 1 april 2019.

asbijvrouwbiesbosch01042019

Asbij (vrouw) (Andrena cineraria), Biesbosch, 1 april 2019.

smalbandwespbijvrouwbiesbosch06042019

Smalbandwespbij (vrouw) (Nomada goodeniana). koekoeksbij van o.a. de Asbij en de Viltvlekzandbij, Biesbosch, 6 april 2019.

Wimperflankzandbij (Andrena dorsara).  

wimperflankzandbijbiesbosch15042019

Wimperflankzandbij (vrouw) (Andrena dorsata), Brabantse Biesbosch, 15 april 2019. 

Grasbij (Andrena flavipes) en Koekoeksbij: Kortsprietwespbij (Nomada fucata). 

grasbijbiesbosch28032019 2

grasbijbiesbosch28032019 1

Grasbij (man) (Andrena flavipes Panzer), Biesbosch, 28 maart 2019.

grasbijvrouwbiesbosch04042019

Grasbij (vrouw) (Andrena flavipes Panzer), Biesbosch, 4 april 2019.

kortsprietwespbijbiesbosch28032019

kortsprietwespbijvrouwbiesbosch30032019

Kortsprietwespbij (Nomada fucata Panzer) (Koekoeksbij van de Grasbij), Biesbosch, 28 maart 2019.

Vosje (Andrena fulva). 

vosjevrouwbiesbosch30032019

Vosje (vrouw) (Andrena fulva), Biesbosch, 30 maart 2019.

Weidebij (Andrena gravida).

weidebijmanbiesbosch01042019

Weidebij (man) (Andrena gravida), Biesbosch, 28 maart 2019.

weidebijvrouwbiesbosch28032019 2

weidebijvrouwbiesbosch28032019 1

Weidebij (vrouw) (Andrena gravida), Biesbosch, 28 maart 2019. 

Roodgatje (Andrena haemorrhoa) en Koekoeksbij: Gewone Dubbeltand (Nomada ruficornis). 

roodgatjemanbiesbosch28032019 2

Roodgatje (man) (Andrena haemorrhoa), Biesbosch, 28 maart 2019.

roodgatjevrouwbiesbosch28032019 2

Roodgatje (vrouw) (Andrena haemorrhoa), Biesbosch, 28 maart 2019.

gewonedubbeltandvrouwbiesbosch06042019

Gewone Dubbeltand (vrouw) (Nomada ruficornis). Koekoeksbij van het Roodgatje, Biesbosch, 6 april 2019. 

Lichte Wilgenzandbij (Andrena mitis). De Koekoeksbij is niet bekend.

lichtewilgenzandbijmanbiesbosch08042019

Lichte Wilgenzandbij (man) (Andrena mitis). Brabantse Biesbosch, 8 april 2019.

Viltvlekzandbij (Andrena nitida) en Koekoeksbijen: Geelzwarte Wespbij (Nomada succincta) en Smalband Wespbij (Nomada goodeniana). 

viltvlekzandbijmanbiesbosch28032019

Viltvlekzandbij (man) (Andrena nitida), Bisbosch, 28 maart 2019.

viltvlekzandbijvrouwbiesbosch04042019 

Viltvlekzandbij (vrouw) (Andrena nitida), biesbosch, 28 maart 2019. 

geelzwartewespbijvrouwbiesbosch01042019 1

geelzwartewespbijvrouwbiesbosch01042019 2

Geelzwarte Wespbij (vrouw) (Nomada succincta), Koekoeksbij van de Viltvlekzandbij, Biesbosch, 1 april 2019. 

smalbandwespbijvrouwbiesbosch06042019 

Smalbandwespbij (vrouw) (Nomada goodeniana). koekoeksbij van o.a. de Viltvlekzandbij, Biesbosch, 6 april 2019.

Bremzandbij (Andrena ovatula). 

bremzandbijvrouwbiesbosch06042019 1

bremzandbijvrouwbiesbosch06042019 2

Bremzandbij (vrouw) (Andrena ovatula), Biesbosch, 6 april 2019.

Vroege Zandbij (Andrena praecox).

vroegezandbijvrouwbiesbosch06042019

Vroege Zandbij (vrouw) (Andrena praecox), Biesbosch, 6 april 2019.

Roodrandzandbij (Andrena rosae) en de mogelijke Koekoeksbij: Donkere Wespbij (Nomada marshamella).

roodrandzandbijmanbiesbosch01042019

Roodrandzandbij (man) (Andrena  rosae), Biesbosch, 1 april 2019..

roodrandzandbijvrouwbiesbosch04042019

Roodrandzandbij (vrouw) (Andrena rosae), Biesbosch, 4 april 2019.

donkerewespbijvrouwbiesbosch07042019

Donkere Wespbij (vrouw) (Nomada marshamella). mogelijke Koekoeksbij van de Roodranzandbij, Biesbosch, 7 april 2019. 

Witkopdwergzandbij (Andrena subopaca).

witkopdwergzandbijvrouwbiesbosch06042019

Witkopdwegzandbij (vrouw) (Andrena subopaca), Biesbosch, 6 april 2019. 

Grijze Rimpelrug (Andrena tibialis) en Koekoeksbij: Roodsprietwespbij (Nomada fulvicornis). 

grijzerimpelrugvrouwbiesbosch28032019 1

grijzerimpelrugvrouwbiesbosch28032019 2

grijzerimpelrugvrouwbiesbosch30032019

Grijze Rimpelrug (vrouw) (Andrena tibialis), Biesbosch, 28 maart 2019.

roodsprietwespbijvrouwbiesbosch06042019

Roodsprietwespbij (vrouw) (Nomada fulvicornis). Koekoeksbij van o.a. de Grijze Rimpelrug, Biesbosch, 6 april 2019.

Grijze Zandbij (Andrena vaga) en Koekoeksbij: Roodharige Wespbij (Nomada lathburiana).

grijzezandbijmanbiesbosch04042019

Grijze Zandbij (man) (Andrena vaga), Brabantse Biesbosch, 4 april 2019.

grijzezandbijmanbiesbosch15042019

Grijze Zandbij (man) (Andrena vaga), Babantse Biesbosch, 15 april 2019

grijzezandbijvrouwbiesbosch06042019

Grijze Zandbij (vrouw) (Andrena vaga), Biesbosch, 4 april 2019.

grijzezandbijvrouwbiesbosch15042019

Grijze Zandbij (vrouw) (Andrena vaga), Biesbosch, 15 april 2019.

grijzezandbijcopulabiesbosch06042019

Grijze Zandbij (copula) (Andrena vaga), Biesbosch, 6 april 2019.

roodharigewespbijmanbiesbosch06042019

Roodharige Wespbij (man) (Nomada lathburiana). Koekoeksbij van de Grijze Zandbij, Biesbosch, 6 april 2019.

 

Roodbuikje (Andrena ventralis) en Koekoeksbij; Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata)..

roodbuikjemanbiesbosch28032019 1

roodbuikjemanbiesbosch28032019 2

Roodbuikje (man) (Andrena ventralis), Biesbosch, 28 maart 2019.

roodbuikjevrouwbiesbosch06042018

Roodbuikje (vrouw) (Andrena ventralis), Biesbosch, 4 april 2019.

Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata).

bleekvlekwespbijbiesbosch08042019

Bleekvlekwespbij (man) (Nomada alboguttata), Koekoeksbij van de Witbaardandbij, Brabantse Boesbosch, 8 april 2019.

bleekvlekwespbijvrouwbiesbosch15042019

Bleekvlekwespbij (vrouw), Brabantse Biesbosch, 15 april 2019. 

Gewone Sachembij (Anthophora plumipes).

gewonesachembijvrouwbiesbosch17042019 2

gewonesachembijvrouwbiesbosch17042019 1

Gewone Sachembij (vrouw) (Anthophora plumipes). Vanaf 28 maart foeragerend op de Paarse dovenetel en nu ook op de Smeerwortel, Brabantse Biesbosch, 17 apil 2019.

Steenhommel (Bombus lapidarius).

steenhommelvrouwbiesbosch21042019

Steenhommel (Bombus lapidarius), Brabantse Biesbosch, 21 april 2019.

 Akkerhommel (Bombus pascuorum).

akkerhommelbiesbosch15042019

Akkerhommel (Bombus pascuorum), Brabantse Biesbosch, 15 april 2019. 

Zandhommel (Bombus veteranus).

zandhommelkoninginbiesbosch01042019 1

zandhommelkoninginbiesbosch01042019 2

zandhommelkoninginbiesbosch01042019 3

Zandhommel (Bombus veteranus), Biesbosch, 1 april 2019.

 

zandhommelbiesbosch15042019

zandhommelbiesbosch17042019 1

zandhommelbiesbosch17042019 2

Zandhommel (Bombus veteranus). Vanaf 28 maart foeragerend op de Paarse dovenetel en Paardenbloem en nu ook op het Hondsdraf en de Smeerwortel, Brabantse Biesbosch, 15 en 17 april 2019.

Grote Zijdebij (Colletes cunicularius) en Koekoeksbij: Grote Bloedbij (Sphecodes albilabris).

grotezijdebijmanbiesbosch04042019 1

grotezijdebijmanbiesbosch04042019 2

Grote Zijdebij (man) (Colletes cunicularius), Biesbosch, 4 april 2019.

grotezijdebijvrouwbiesbosch04042019 1

grotezijdebijvrouwbiesbosch04042019 2

Grote Zijdebij (vrouw) (Colletes cunicularius), Biesbosch, 4 april 2019.

grotebloedbijbiesbosch04042019 1

grotebloedbijbiesbosch04042019 2

Grote Bloedbij (man) (Sphecodes albilabris). Koekoeksbij van de Grote Zijdebij, Biesbosch, 4 april 2019. 

Roodpotige Groefbij (Halictus rubicundus) en Koekoeksbij: Dikkopbloedbij (Sphecodes monilicornis). 

roodpotigegroefbijvrouwbiesbosch30032019

Roodpotige groefbij (Halictus rubicundus), Biesbosch, 30 maart 2019.

dikkopbloedbijvrouwbiesbosch30032019

Dikkopbloedbij (Sphecodes monilicornis) (Koekoeksbij van de Roodpotige groefbij), Biesbosch, 30 maart 2019.  

Rosse Metselbij (Osmia bicornis).

rossemetselbijmanbiesbosch08042019 

Rosse Metselbij (man) (Osmia bicornis), Brabantse Biesbosch, 8 april 2019.