Lieveheersbeestjeslarven.

Lieveheersbeestjeslarvenfotopagina. Zie ook mijn  Lieveheersbeestjes- en kapoentjesfotopagina

Donderdag 30  juli 2015. Sinds 3 juni 2015 zijn we op zoek naar de Lieveheersbeestjes in de Alblasserrwaard en Vijfheerenlanden. Inmiddels staan er 29 soorten op de foto. Maar gaandeweg zetten we ook hun larven op de foto. Inmiddels 15 soorten.

tweestippeliglieveheersbeestjeparingopwilgburggraafmeerkerk16062015 1

tweestippeliglieveheersbeestjelarveburggraafmeerkerk19062015

tweestippeliglieveheersbeestjelarveopwilgburggraafmeerkerk25062015

 1; Tweestippelig Lieveheersbeestje.

tienstippeliglieveheersbeestjeparingoplindemeerkerk01072015 4

tienstippeliglieveheersbeestjelarvelingebos06072015

tienstippeliglieveheersbeestjelarveachthoven12072015

2; Tienstippelig Lieveheersbeestje.

negentienstippeliglieveheersbeestjeparingzouweboezem05072015 3

negentienstippeliglieveheersbeestjelarvezouweboezem05072015

3; Negentienstippelig Lieveheersbeestje.

bruinlieveheersbeestjeinnaalboommeerkerk14062015 1

bruinlieveheersbeestjelarveopcedermeerkerk01072015

4; Bruin Lieveheersbeestje.

tienvleklieveheersbeestjelarveopzomereikbrakel29062015 1

5; Tienvleklieveheersbeestje.

roomvleklieveheersbeestjeophazelaarmeerkek05072015

roomvleklieveheersbeestjelarvemeerkerk14062015

roomvleklieveheersbeestjelarvelingebos06072015 2

roomvleklieveheersbeestjelarvelingebos06072015

roomvleklieveheersbeestjeslarveburggraafmeerkerk16062015 1

roomvleklieveheersbeestjeslarveburggraafmeerkerk16062015 2

6; Roomvleklieveheersbeestje.

vijfstippeliglieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 3

vijfstippeliglieveheersbeestjelarvegorinchem06072015 1

vijfstippeliglieveheersbeestjelarvegorinchem06072015 2

7; Vijfstippelig Lieveheersbeestje.

zevenstippeliglieveheersbeestjeparinghaagbeukvoortuinmeerkerk23062015 1

zevenstippeliglieveheersbeestjelarveopkruldistellexmond16062015 2

zevenstippeliglieveheersbeestjelarveopkruldistellexmond16062015 1

zevenstippeliglieveheersbeestjelarvebolgerijenvianen17062015 1

zevenstippeliglieveheersbeestjelarveblommendaalmeerkerk14072015

8; Zevenstippelig Lieveheersbeestje.

elfstippeliglieveheerssbeestjezouweboezem04062015

 

9; Elfstippelig Lieveheersbeestje.

viervleklieveheersbeestjeoptaxusmeerkerk16062015 1

viervleklieveheersbeestjelarveoptaxusmeerkerk0407205

10; Viervleklieveheersbeestje.

harlekijnlieveheersbeestjeopdenmeerkerk19072015 2

 

11; Harlekijnlieveheersbeestje.

 

viervlekkigenveelstippigaziatischlieveheersbeestjeparingviaansebos08062011

aziatischlieveheersbeestjelarveachthoven12072015

aziatischlieveheersbeestjelarvenmeerkerk23062015

aziatischlieveheersbeestjeslarveopwilgmeerkerk14062015

aziatischlieveheersbeestjelarvevliegveldsoesterberg16072015

Heel veel larven van het Aziatisch Lieveheersbeestje, die zeer agressief zijn en de larven van hun soortgenoot (bovenste foto) maar ook de larven van het Tweestippelig-, Zevenstippelig-. Tienstippelig- en het Schaakbordlieveheersbeestje opeten. Alleen één op de vier larven van het Zevenstippelig Lievheersbeestje overleefde en won de strijd. In België is door die predatie het aantal ex. van Tweestippelig Lieveheersbeestje enorm in aantal achteruit gegaan en is daardoor op de Rode Lijst van Vlaanderen geplaatst. Ook de aantallen van het Tienstippelig Lieveheersbeestje gaat door die predatie in aantal achteruit. Wellicht de volgende die op de Rode Lijst van Vlaanderen geplaats gaat worden.

vloeivleklieveheersbeestjeoplindemeerkerk01072015 1

 vloeivleklieveheerbeestjelarveachthoven12072015

vloeivleklieveheersbeestjelarveoplindemeerkerk01072015 2

vloeivleklieveheersbeestjelarveoplindemeerkerk01072015 3

12; Vloeivleklieveheersbeestje.

schaakbordlieveheersbeestjeviaansebos03062015 2

schaakbordlieveheersbeestjelarveachthoven12072015

schaakbordlieveheersbeestjelarveviaansebos24062015

schaakbordlieveheersbeestjelarvevianen28062015

13; Schaakbordlieveheersbeestje.

citroenlieveheersbeestjeparingnatuurlijkbrabant01062011

citroenlieveheersbeestjelarveophaagbeukmeerkerk01072015

14; Citroenlieveheersbeestje.

ruigtelieveheersbeestjeparingbrabantsebiesbosch11072015 1

ruigtelieveheersbeestjelarvedekwellingenwerkendam11072015

15; Ruigtelieveheersbeestje.