Laatste waarnemingenJULI 2024 - 1

Zomer 2024. Naast de vele insectenverrassingen in de Botanische Tuinen Utrecht die ons de komende zomermaanden nog te wachten staan hebben we ook een insectenverlanglijstje waar we naar op zoek gaan. Meestal is het een eenmalige fotowaarneming maar je moet er wel naar zoeken tussen die 500.000 honingbijen.

Een op de 1.000 - 2.000 honingbijen is een wilde bestuiver (solitaire bij, hommel of zweefvlieg). De biodiversiteitsgedachte in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.

Wordt vriend van de Botanische Tuinen Utrecht dan ondersteun je financieel de biodiversiteit in de Botanische Tuinen (aankoop bijenkasten met 40.000-50.000 honingbijen per kast).

Driekwart van de wilde bestuivers in Nederland zijn in de afgelopen decennia al verdwenen. Mochten de aantallen wilde bestuivers nog verder afnemen dan heeft de Botanische Tuinen Utrecht de oplossing nog enkele bijenkasten erbij richting de miljoen honingbijen. Dus wordt 'vriend' of doneer een bankje van/in de Botanische Tuinen Utrecht. 

Het in 2022 door de Universiteit Utrecht opgestelde biodiversiteitsplan voor het Utrecht Science Park (USP) inclusief de Botanische Tuinen Utrecht is nu wel een lachertje. Die 500.000 honingbijen verdringen de wilde bestuivers en stelen de nectar en het stuifmeel van die wilde bestuivers.

In de Botanische Tuinen zaten in de afgelopen weken de beemdkroon en de grote kattenstaart vol met honingbijen i.p.v. de in het afgelopen decennium door derden geziene solitaire bijen die afhankelijk zijn van deze planten; de knautiabij en de kattenstaartdikpoot.

Die derden deden in het afgelopen decennium niet aan stelletjes zoeken bij de solitaire bijen en hommels en hebben dan ook de bijbehorende 'koekoeksbijen' de knautiawespbij en de zwartsprietwespbij niet gezien.

De beemdkroonweide is in de eerste week van juli plat gemaaid. In de nazomer bloeit de beemdkroon weer.  

knautiabijopbeemdkroon1000waaluiterwaardhurwenen10062020  
knautiabijvrouwopbeemdkroon1000waaluiterwaardhurwenen10062020  
Knautiabij op beemdkroon (Knautia arvensis). Waardbij/gastheer van de koekoeksbij: knautiawespbij. In 2024 verdreven door de duizenden honingbijen op de beemdkroon. Dagelijks de beemdkroonweide bezocht en geen enkele knautiabij en knautiawespbij gezien.  
donkereklaverzandbijvrouwmolenkadeachthoven03062024 2  
Donkere klaverzandbij foerageert op vlinderbloemigen voornamelijk op rode klaver en witte klaver. Gidssoort in het biodiversiteitsplan van de Universiteit Utrecht voor het Utrecht Science Park (USP). Ook de donkere klaverzandbij kan het wel vergeten en wordt vestiging van deze gidssoort onmogelijk gemaakt door de aanwezigheid van honderdduizenden honingbijen op het USP.  
kattenstaartdikpoot1000opgrotekattenstaartlingeleerdam19072020  
Kattenstaartdikpoot op grote kattenstaart. Waardbij/gastheer van de zwartsprietwespbij. Vanaf 11 juli werden de eerste kattenstaartbijen op de grote kattenstaart gezien.  
zwartsprietwespbijopheelblaadjeforteverdingen31072014 3zwartsprietwespbijopheelblaadjeforteverdingen31072014 1  
Zwartsprietwespbij op heelblaadje. De koekoeksbij van de klokjesdikpoot en de kattenstaartdikpoot.  

Op mijn insectenverlanglijst voor de komende zomermaanden staan de volgende soorten (update 15 juli).

Al 107 soorten zweefvliegen op foto en nu nog de boogkommazweefvlieg, kustbijvlieg, platte zweefvlieg en zwartsprietbandzweefvlieg.

Al 70 soorten solitaire bijen en 11 soorten hommels op foto en nu nog op zoek naar o.a. de bonte viltbij (koekoeksbij van de gewone slobkousbij), de rode koekoekshommel (koekoekshommel van de steenhommel) en de zwartsprietwespbij (koekoekshommel van de kattenstaartdikpoot). 

Al 17 soorten dagvlinders op foto en nu nog de argusvlinder, bruin blauwtje, Icarusblauwtje, kleine parelmoervlinder, kleine vuurvlinder, koninginnenpage en oranje luzernevlinder.

Al 25 soorten totaal; 12 libellen en 13 waterjuffers op foto en nu nog de blauwe glazenmaker, bruine glazenmaker gevlekte witsnuitlibel, paardenbijter en zwarte heidelibel.

 

Woensdag 9 juli 2024. Met 28.2 graden in De Bilt de 8e zomerse dag, waaronder 1 tropisch (vanaf 30.0 graden) in 2024. Van de dagvlinders zagen we de eikenpage en de citroenvlinder de 10e en 11e dagvlinder in juli.

eikenpagebotanischetuinenutrecht09072024  
Eikenpage, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 9 juli 2024  
citroenvlinderopvlinderstruikinsectenweidebotanischetuinenutrecht09072024  
Citroenvlinder op vlinderstruik, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 9 juli 2024  
nazomergitjevrouwopgewoneberenklauwbotanischetuinenutrecht09072024 1  
nazomergitjevrouwopgewoneberenklauwbotanischetuinenutrecht09072024 2  
Nazomergitje (vrouw) op gewone berenklauw, Botanische Tuinen Utrecht, 9/11 juli 2024. De 103e zweefvliegensoort in 2024. De 38e nieuwe en zweefvliegensoort nr.106 vanaf 2 okt. 2023 in de Botanische Tuinen Utrecht.    

Er zijn nog 3 soorten zweefvliegen die we vorig najaar gezien hebben en in 2024 nog niet op foto; scheefvlekplatvoetje, grote gevlekte langlijf en de veranderlijke kommazweefvlieg. 

En we zoeken nog naar 5 soorten zweefvliegen die door derden eenmalig in het afgelopen decennium in de Tuinen op de foto zijn gezet; boogkommazweefvlieg (29-05-2019), kustbijvlieg (11-07-2019), Moeraspendelvlieg, platte zweefvlieg (06-08-2015) en de zwartsprietbandzweefvlieg (01-10-2022). 

paddenstoelgitjerotstuinbotanischetuinenutrecht09072024  
Paddenstoelgitje (vrouw), Botanische Tuinen Utrecht, 9 juli 2024  

Dinsdag 8 juli 2024. Vandaag twee belagers van de bijen op foto; de bijenwolf en de groefbijendoder. Tenminste het mannetje bijenwolf is een onschuldige bloembezoeker maar het vrouwtje is veel groter en kan honingbijen vangen. Elke cel bevat 2 of meer verlamde (blijven dan vers) honingbijen. Bij 2 honingbijen per cel komt er een mannetje uit de larve en bij 3 of meer honingbijen in een cel een vrouwtje.

Bij de groefbijendoder zijn de prooien van o.a. de genera zandbijen (Andrena) en groefbijen (Halictus, en soms Halictoides en Panurgus (Apidae). Elke cel bevat vijf tot acht prooien, per cel slechts één bijensoort.

bijenwolfontdektuinbotanischetuinenutrecht08072024  
bijenwolfvrouwopgewoneberenklauwbotanischetuinenutrecht14072024  
Bijenwolf (man en vrouw), Botanische Tuinen Utrecht, 8 en 14 juli 2024. De man is een onschuldige bloembezoeker. De vrouw is veel groter en vangt honingbijen.  
groefbijendoderbotanischetuinenutrecht08072024  
Groefbijendoder, Botanische Tuinen Utrecht, 8 juli 2024. Prooi bestaat uit solitaire bijen; van de genera zandbijen (Andrena), groefbijen (Halictus) en roetbijen (Panurgus). Elke cel bevat vijf tot acht prooien, per cel slechts één bijensoort.  
gewonegeurgroefbijopjacobskruiskruidbotanischetuinenutrecht08072024  
Gewone geurgroefbij op jacobskruiskruid, Botanische Tuinen Utrecht, 8 juli 2024  
wormkruidbiijoproomsekamilleontdektuinbotanischetuinenutrecht08072024  
Wormkruidbij op roomse kamille, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 8 juli 2024. Solitaire bijen- en hommelsoort nr. 77 in de Tuinen in 2024.  
grotespitstandbloedbijopedelweissterrasbotanischetuinenutrecht08072024  
Grote spitstandbloedbij op edelweiss, Terras, Botanische Tuinen Utrecht, 8 juli 2024.  Solitaire bijen- en hommelsoort nr. 78 en de 25e nieuwe bijensoort in de Tuinen in 2024.  
tuingitjevrouwopsedumobtusifoliumrotstuinbotanischetuinenutrecht08072024  
Tuingitje (vrouw) op Sedum obtusifolium, Rotstuin Botanische Tuinen Utrecht, 8 juli 2024  

Zondag 7 juli 2024. Het was vandaag voor het eerst in 2024 genieten van de vele soorten dagvlinders in de Botanische Tuinen Utrecht. Ook de Tropische vlinderkas met vlinders uit Zuid-Amerika is sinds gisteren weer open. Overal dagvlinders en van de 8 soorten dagvlinders vlogen de meesten in aantal op de Vlinderstruiken in de Insectenweide.

In de vlinderstruiken voor het eerst in aantallen 3 van de 8 soorten in Nederland waargenomen schoenlappers (Nymphalidae; Vossen): we zagen minimaal 5 atalanta's, 3 dagpauwogen en 10 gehakkelde aurelia's. Vandaag geen kleine vos en in augustus waarschijnlijk landkaartje en distelvlinder.

En dromen we van het op foto zetten van een eerder in de Tuinen geziene grote vos (april 2024) of een rouwmantel (juli/aug. 2006).

atalantaopgrotekattenstaartinsectenweidebotanischetuinenutrecht07072024  
Atalanta op grote kattenstaart, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
dagpauwoogopvlinderstruikinsectenweidebotanischetuinenutrecht07072024  
Dagpauwoog op vlinderstruik, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
gehakkeldeaureliaopgewonewederikontdektuinbotanischetuinenutrecht07072024  
Gehakkelde aurelia op gewone wederik, Ontdektuin, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
bontzandoogjebuitenfortbotanischetuinenutrecht07072024  
Bont zandoogje, Buitenfort, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
kleingeaderdwitjeinsectenweidebotanischetuinenutrecht07072024  
Klein geaderd witje (paar), Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
wolliggitjemanopgewoneberenklauwbotanischetuinenutrecht07072024  
Wollig gitje (man) op gewone berenklauw, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
gewoneslobkousbijopbraambuitenfortbotanischetuinenutrecht07072024  
Gewone slobkousbij slapend in de braam, Buitenfort, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
gewoneslobkousbijopwederikbuitenfortbotanischetuinenutrecht07072024  
Gewone slobkousbij slapend in de puntwederik, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
gewoneslobkousbijwaterbassinbotanischetuinenutrecht07072024  
Gewone slobkousbij, waterbassin, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
grotebladsnijderinsectenweidebotanischetuinenutrecht07072024  
Grote bladsnijder, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
tuinbladsnijderinsectenweidebotanischetuinenutrecht07072024  
Tuinbladsnijder (man, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024  
tuinbladsnijdervrouwopgrotekattenstaartbotanischetuinenutrecht09072024  
Tuinbladsnijder (vrouw) op grote kattenstaart, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 9 juli 2024  

Maandag 1 juli 2024. De biodiversiteit in de Botanische Tuinen Utrecht blijft verbazen. Iedere dag zie je wel weer iets anders voor de lens verschijnen. Vandaag troffen we  tussen de bruinrode heidelibellen de eerste steenrode heidelibel. En tussen de verschillende soorten werksters van de hommels een veldhommel. De klokjesdikpoten lagen heerlijk te slapen in de bloemen van het ruig klokje.

Van de 3 soorten heidelibellen: bruinrode heidelibel, bloedrode heidelibel en steenrode heidelibel werden dit voorjaar de imago's landelijk door derden op resp. 1 mei, 19 mei en op 8 juni op foto gezet. In de Botanische Tuinen zetten we ze op resp. 2 juni, 28 juni en 1 juli op foto.  

steenrodeheidelibelvrouwbotanischetuinenutrecht01072024 1  
steenrodeheidelibelvrouwbotanischetuinenutrecht01072024 2  
steenrodeheidelibelvrouwbotanischetuinenutrecht01072024 3  

Steenrode heidelibel (vrouw), Botanische Tuinen Utrecht, 1 juli 2024. Zwart gele poten met hangsnor. De 25e libellen-en waterjuffer soort in de Botanische tuinen Utrecht op foto in 2024.

Zie Fotopagina libellen en waterjuffers in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in 2024

 
bruinrodeheidelibelbotanischetuinenutrecht01072024 1  
bruinrodeheidelibelbotanischetuinenutrecht01072024 2  
Bruinrode heidelibel, Botanische Tuinen Utrecht, 1 juli 2024. Zwart gele poten zonder hangsnor.  
bloedrodeheidelibelmanbotanischetuinenutrecht28062024  
Bloedrode heidelibel (man), Botanische Tuinen Utrecht, 28 juni 2024. Met zwarte poten.  
veldhommelopgeitenkruidevolutietuinbotanischetuinenutrecht01072024  
Veldhommel op geitenkruid, Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 1 juli 2024.  
lathyrusbijvrouwopgeitenkruidevolutietuinbotanischetuinenutrecht01072024  
Lathyrusbij (vrouw) op geitenkruid, Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 1 juli 2024.  
klokjesdikpootopruigklokjefortbotanischetuinenutrecht01072024 1  
klokjesdikpootopruigklokjefortbotanischetuinenutrecht01072024 2  
Klokjesdikpoot op ruig klokje, Fort, Botanische Tuinen Utrecht, 1 juli 2024. Waardbij/gastheer van de zwartsprietwespbij.  
rechtewaterzweefvliegvrouwbotaniswchetuinmenutrecht01072024  
Rechte waterzweefvlieg (vrouw), Fortgracht Botanische Tuinen Utrecht, 1 juli 2024.  
donkerdoflijfjevrouwopwitvetkruidrotstuinbotanischetuinenutrecht01072024  
Donker doflijfje (vrouw) op wit vetkruid, Rotstuin Botanische Tuinen Utrecht, 1 juli 2024.  
parnassiaontdektuinbotanischetuinenutrecht07072024  
Parnassia, Ontdektuin, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024.  
echtduizendguldenkruidontdektuinbotanischetuinenutrecht07072024  
Strandduizendguldenkruid, Ontdektuin, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juli 2024.  
   
   

VERVOLG: JUNI 2024 - 6