Laatste waarnemingenJUNI 2024 - 6

Zondag 30 juni 2024. Met ruim 22 graden was het de 12e dag warme dag  (vanaf 20.0 graden) in juni in De Bilt. De biodiversiteit in de Botanische Tuinen Utrecht kent geen grenzen. De 37e nieuwe zweefvliegensoort het moerasglimlijfje, de 76e solitaire bijensoort de geelgespoorde houtmetselbij, eindelijk een ringslang met een lengte van circa 70 cm op foto en daarna de 2e nieuwe waterjuffer de zwervende pantserjuffer op foto in 2024.

moerasglimlijfjevrouwrotstuinbotnischetuinenutrecht30062024 1  
moerasglimlijfjevrouwrotstuinbotnischetuinenutrecht30062024 2  
Moerasglimlijfje (vrouw), Rotstuin Botanische Tuinen Utrecht, 30 juni 2024. De 102e zweefvliegensoort in 2024. De 37e nieuwe en zweefvliegensoort nr.105 vanaf 2 okt. 2023 in de Botanische Tuinen Utrecht.    

Er zijn nog 3 soorten zweefvliegen die we vorig najaar gezien hebben en in 2024 nog niet op foto; scheefvlekplatvoetje, grote gevlekte langlijf en de veranderlijke kommazweefvlieg. 

En we zoeken nog naar 4 soorten zweefvliegen die door derden eenmalig in het afgelopen decennium in de Tuinen op de foto zijn gezet; boogkommazweefvlieg (29-05-2019), kustbijvlieg (11-07-2019), platte zweefvlieg (06-08-2015) en de zwartsprietbandzweefvlieg (01-10-2022). 

zwartgespoordehoutmetselbijopgeitenkruidevolutietuinbotanischetuinenutrecht30062024  
Geelgespoorde houtmetselbij op geitenkruid, Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 30 juni 2024. Solitaire bijen- en hommelsoort nr. 76 en de 23e nieuwe bijensoort in de Tuinen in 2024.  

Solitaire bijen- en hommels fotograferen is stelletjes zoeken. Iedere solitaire bij of hommel heeft een broedparasiet. Meestal een koekoeksbij of een koekoekshommel. Tot mijn verrassing zetten we op 7 juni een koekoeksbij de witgevlekte tubebij op foto die in de provincie Utrecht alleen nabij Rhenen was gezien. Maar de waardbij/gastheer is de geelgespoorde houtmetselbij waarvan er in de afgelopen jaren tientallen ex. zijn waargenomen in Utrecht. Dus was het zoeken naar de geelgespoorde houtmetselbij foeragerend op vlinderbloemigen. Met succes op 30 juni op het geitenkruid.

Nu 24 stelletje compleet. Nu op zoek om o.a. de stelletje steenhommel/rode koekoekshommel en gewone slobkousbij/bonte viltbij compleet zien te maken. Van beiden staat de broedparasiet nog niet op foto

Zie op deze website de tabel; Waardbij/gastheer en broedparasiet, koekoeksbij en koekoekshommel

witgevlektetubebijopscherpeboterbloemontdektuinbotanischetuinenutrecht07062024 2  
Witgevlekte tubebij de koekoeksbij/broedparasiet van de geelgespoorde houtmetselbij, Botanische Tuinen Utrecht, 7 juni 2024.  
ringslangrotstuinbotanischetuinenutrecht30062024 2  
ringslangrotstuinbotanischetuinenutrecht30062024 1  
ringslangrotstuinbotanischetuinenutrecht30062024 3  
Ringslang, Rotstuin Botanische Tuinen Utrecht, 30 juni 2024. Circa 70 cm lang.  
zwervendepantserjuffervrouwbotanischetuinenutrecht30062024 1  
zwervendepantserjuffervrouwbotanischetuinenutrecht30062024 2  
Zwervende pantserjuffer (vrouw), Botanische Tuinen Utrecht, 30 juni 2024. De 13e waterjuffer en de 2e nieuwe waterjuffer in de Botanische Tuinen Utrecht.  De 1e de tengere pantserjuffer was op 25 juni 2024   
groteklokjesbijopruigklokjefortbotanischetuinenutrecht30062024 1  
 groteklokjesbijopruigklokjefortbotanischetuinenutrecht30062024 2  
Grote klokjesbij op ruig klokje, Fort Botanische Tuinen Utrecht, 30 juni 2024  

Zaterdag 29 juni 2024. Met 24.9 graden net geen zomerse dag (vanaf 25.0 graden) met verrassingen in de Botanische Tuinen Utrecht. Opeens zien we daar het ruig klokje dat druk bezoek krijgt van een aantal klokjesdikpoten. De kattenstaartdikpoot laat op zich wachten. Eerst kregen de grote kattenstaarten bezoek van de tweekleurige zandbijen en de lathyrusbij nu van een zesvlekkige groefbij. Van de dagvlinders vandaag de eerste dagpauwoog van de zomergeneratie en van de waterjuffers enkele dagen geleden de eerste kleine roodoogjuffer en nu al een tandem.

klokjesdikpootopruigklokjefortbotanischetuinenutrecht30062024 1  
klokjesdikpootopruigklokjefortbotanischetuinenutrecht29062024 1  
klokjesdikpootopruigklokjefortbotanischetuinenutrecht29062024 2  
klokjesdikpootopruigklokjefortbotanischetuinenutrecht29062024 3  
klokjesdikpootopruigklokjefortbotanischetuinenutrecht30062024 2  
Klokjesdikpoot op ruig klokje, Fort Hoofddijk, Botanische Tuinen Utrecht, 29/30 juni 2024. Solitaire bijen- en hommelsoort nr. 75 in de Botanische Tuinen op foto in 2024.   
zesvlekkigegroefbijopgrotekattenstaartnsectenweidebotanischetuinenutrecht29062024  
Zesvlekkige groefbij op grote kattenstaart, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 29 juni 2024.    
dagpauwooginsectenweidebotanischetuinenutrecht29062024  
Dagpauwoog, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 29 juni 2024.    
kleineroodoogjuffertandemevolutietuinbotanischetuinenutrecht29062024 1  
kleineroodoogjuffertandemevolutietuinbotanischetuinenutrecht29062024 2  
Kleine roodoogjuffer (tandem), Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 29 juni 2024. Op 26 juni de 1e waarneming en nu al een tandem.   
groteroodoogjuffermanopgeleplompfortgrachtbotanischetuinenutrecht13052024  

groteroodoogjuffertandemwaterbassinbotanichetuinenutrecht23062024

 
Grote roodoogjuffer (tandem), Waterbassin Botanische Tuinen Utrecht, 13 mei / 23 juni 2024.   

Donderdag 27 juni 2024. Op deze 4e zomerse dag op rij (vanaf 25.0 graden) blijft de natuur in de Botanische Tuinen Utrecht verrassen. Vandaag mijn 6e boktor de gewone smalboktor, van de zomergeneratie dagvlinders het boomblauwtje en een eileggend vrouwtje van de grote keizerlibel.

Op vrijdag de 28e werd het nog 21.5 graden en lieten een jong mannetje bloedrode heidelibel, vrouw grote keizerlibel en pluimvoetbij en man lathyrusbij zich mooi op de foto zetten.

gewonesmalboktorbotanischetuinenutrecht27062024  
Gewone smalboktor, Botanische Tuinen Utrecht, 27 juni 2024. Mijn 6e boktorrensoort in de Tuinen in 2024. In volgorde van waarneming vanaf half april; gewone bloesemboktor, kleine wespenboktor, gewone distelboktor, ingekeepte smalboktor en nieuw in de Tuinen in 2024 de gevlekte smalboktor.  
boomblauwtjeevolutietuinbotanischetuinenutrecht27062024  
Boomblauwtje (zomergeneratie), Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 27 juni 2024.  
bloedrodeheidelibelvrouwbotanischetuinenutrecht28062024  
Bloedrode heidelibel (man), Botanische Tuinen Utrecht, 28 juni 2024.  
grotekeizerlibelvrouweileggendevolutietuinbotanischetuinenutrecht27062024  
Grote keizerlibel (eileggend vrouwtje), Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 27 juni 2024.  
grotekeizerlibelfortgrachtbotanischetuinenutrecht25062024  
Grote keizerlibel (man), Fortgracht, Botanische Tuinen Utrecht, 25 juni 2024.  
grotekeizerlibelvrouwbotanischetuinenutrecht28062024  
Grote keizerlibel (vrouw), Botanische Tuinen Utrecht, 28 juni 2024.

Woensdag 26 juni 2024. Op deze 3e van de 4 zomerse dagen op rij (vanaf 25.0 graden) werd het zelfs tegen de avond met 30.2 graden een 'Tropische' dag in De Bilt en  blijft de natuur in de Botanische Tuinen Utrecht verrassen. Twee waterjuffers voor het eerst in 2024 op foto de kleine roodoogjuffer en de houtpantserjuffer. Nu 12 waterjuffer soorten waarvan 1 nieuw in 2024 op foto in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.

Van de 17 soorten libellen waarvan 1 nieuw in 2024 hebben we nog geen foto van de volgende door derden geziene 6 soorten: bruine glazenmaker, blauwe glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel, paardenbijter, steenrode heidelibel en zwarte heidelibel.

kleineroodoogjufferwaterbassinbotanischetuinenutrecht26062024  
Kleine roodoogjuffer, Botanische Tuinen Utrecht, 25 juni 2024. De 12e van de 12 waterjuffer soorten op foto in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.  
houtpantserjuffermanbotanischetuinenutrecht26062024  
Houtpantserjuffer (man), Botanische Tuinen Utrecht, 26 juni 2024. De 11e van de 12 waterjuffer soorten op foto in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024. 
pluimvoetbijopruigeleeuwentandontdektuinbotanischetuinenutrecht25062024 1  
pluimvoetbijopruigeleeuwentandontdektuinbotanischetuinenutrecht25062024 2  
Pluimvoetbij (man) op ruige leeuwentand, Ontdektuin, Botanische Tuinen Utrecht, 25 juni 2024. Solitaire bijen- en hommelsoort nr. 74 op foto in 2024.  
pluimvoetbijvrouwopreukelozekamillebotanischetuinenutrecht28062024  
Pluimvoetbij (vrouw) op reukeloze kamille, Botanische Tuinen Utrecht, 28 juni 2024  

 

VERVOLG: JUNI 2024 - 5