Laatste waarnemingenJUNI 2024 - 5

Dinsdag 25 juni 2024. Op deze 2e van de 4 zomerse dagen op rij (vanaf 25.0 graden) blijft de natuur in de Botanische Tuinen Utrecht verrassen. Gisteren een nieuwe wespvlindersoort en vandaag een nieuwe waterjuffer de tengere pantserjuffer en een solitaire bijen- en hommelsoort nr. 74; de pluimvoetbij. 

En de vrouw lathyrusbij heeft een alternatief voor de lathyrus als stuifmeelplant gevonden het geitenkruid (Galega officinalis).

tengerepantserjuffermanontdektuinbotanischetuinenutrecht25062024 1  
tengerepantserjuffermanontdektuinbotanischetuinenutrecht25062024 2  
tengerepantserjuffermanontdektuinbotanischetuinenutrecht25062024 3  
Tengere pantserjuffer (man),  Ontdektuin. Botanische Tuinen Utrecht, 25 juni 2024. Nieuwe waterjuffer nr. 10 van de 12 soorten waterjuffers in de Botanische Tuinen Utrecht.  
lathyrusbijmanopgrotekattenstaartinsectenweidebotanischetuinenutrecht28062024  
Lathyrusbij (man) op grote kattenstaart. Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 28 juni 2024.  
lathyrusbijvrouwopgalegaevolutietuinbotanischetuinenutrecht26062024 1  
lathyrusbijvrouwopgalegaevolutietuinbotanischetuinenutrecht26062024 2  
lathyrusbijopgalegaevolutietuinbotanischetuinenutrech25062024  
lathyrusbijopgalegaevolutietuinbotanischetuinenutrecht25062024 1  
lathyrusbijopgalegaevolutietuinbotanischetuinenutrecht25062024 2  
Lathyrusbij (vrouw) op geitenkruid (Galega officinalis), Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 25/26 juni 2024.  

Maandag 24 juni 2024. Op deze 1e van de 4 zomerse dagen op rij (vanaf 25.0 graden) blijft de natuur in de Botanische Tuinen Utrecht verrassen. Mijn 2e wespvlinder de appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis) op foto. Nieuw voor  Utrecht Science Park (USP) inclusief de Botanische Tuinen. Op 6 juni zetten we de al eerder door derden in de afgelopen jaren in de Tuinen geziene bessenglasvlinder (Synanthedon tipuliformis) op foto. Door derden werden in de afgelopen jaren ook de hoornaarvlinder (Sesia apiformis) en de klaverwespvlinder (Bembecia ichneumoniformis), (de laatste alleen op USP) op foto gezet. 

appelglasvlinderopkarwijselieontdektuinbotanischetuinenutrecht24062024  
Appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis) op karwijselie, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 24 juni 2024.  
bessenglasvlinderopjapanselautureanaasterontdektuinbotanischetuinenutrecht06062024  
Bessenglasvlinder (Synanthedon tipuliformis) op Japanse lautureana aster, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 6 juni 2024.  

 Zaterdag 22 juni 2024. Eindelijk krijgen we in de laatste week van juni warme/zomerse (vanaf 25.0 graden) en zonnige dagen waarop de dagvlinders actief zijn. Tenminste nu is er een normale junidip maar wees gerust in de eerste week van juni zijn er duizenden rupsen geteld van de voorjaarsvlinders met een 2e generatie. Het komt goed. Straks overal weer dagvlinders.

Inmiddels 15 soorten dagvlinders in 2024 in de Botanische Tuinen Utrecht gezien. Van de week van de zomervlinders op 17 juni het bruin zandoogje en op 22 juni de eikenpage op foto. Het groot dikkopje wordt al weken gezien op het Utrecht Science Park maar nog steeds niet in de Botanische Tuinen.

Zie de 2 pagina's; vliegtabel en de fotopagina dagvlinders Botanische Tuinen Utrecht in 2024 op deze website. 

We kijken nu uit naar o.a. bij de dagvlinders naar nr. 16 het groot dikkopje, nr. 17 het gemiste (door derden op 18 mei op foto) Icarusblauwtje en nr. 18 het landkaartje beiden van de voorjaarsgeneratie.

Bij de libellen naar nr. 12 de bruine glazenmaker en nr. 13 de blauwe glazenmaker 

Het visitekaartje van de Botanische Tuinen Utrecht, mei/juni 2024; de ROGGEAKKER.

roggeakkervisitekaartjebotanischetuinenutrecht04062024  
De ROGGEAKKER met groot spiegelklokje, roggelelie (al enkele jaren verdwenen), bolderik, klaproos en korenbloem; het Visitekaartje van de Botanische Tuinen Utrecht, mei/juni 2024.   

 Uiteraard kijken we ook naar de solitaire bijen, hommels en zweefvliegen. Al 20 soorten solitaire bijen, 2 soorten hommels en 36 soorten zweefvliegen gezien die nieuw zijn voor de Botanische Tuinen Utrecht. We missen nog o.a. bij de solitaire bijen de kattenstaartdikpoot en de gewone tubebij, bij de hommels (nog geen foto wel gezien) de rode koekoekshommel en bij de zweefvliegen de door derden geziene boogkommazweefvlieg, kustbijvlieg, platte zweefvlieg en de zwartsprietbandzweefvlieg.

Ook mooi om te zien in de Botanische Tuinen Utrecht. De Alpen-edelweiss en de Himalayan edelweiss. Wel even zoeken maar dan is het dubbel genieten zo fraai. 

edelweissterrasbotanischetuinenutrecht17062024  
Alpen-edelweiss (Leontopodium alpinum), Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024. Van 'de 'Matterhorn' een berg in de Walliser Alpen op de grens van Zwitserland en Italië.    
 himalayanedelweissrotstuinbotanischetuinenutrecht20062024  
Himalayan edelweiss (Leontopodium himalayanum), Botanische Tuinen Utrecht, 20 juni 2024. Verspreiding Kashmir tot ZW-China.  
eikenpageinsectenweidebotanischetuinenutrecht22062024 1  
eikenpageinsectenweidebotanischetuinenutrecht22062024 2  

Eikenpage, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 22 juni 2024. 

 
grootdikkopjeopakkerdistelusp25062024  

Groot dikkopje op akkerdistel, Utrecht Science Park, 25 juni 2024. Maar 1 fotowaarneming door derden in de Botanische Tuinen Utrecht 3 jaar geleden op 22 juni 2021.

Op 26 juni 2024 een tropische dag (vanaf 30.0 graden) met een stevige wind. Op het Buitenfort kwamen de insecten voorbij waaien, waaronder enkele soorten dagvlinders: witjes, zandogen en een groot dikkopje.

 
bruinzandoogjeopakkerdistelusp25062024  
Bruin zandoogje op akkerdistel, Utrecht Science Park, 25 juni 2024.  
bruinzandoogjebotanischetuinenutrecht24062024 1  
bruinzandoogjebotanischetuinenutrecht24062024 2  
Bruin zandoogje in het hooiland, een echte graslandvlinder, Botanische Tuinen Utrecht, 24 juni 2024.  
kleingeaderdwitjeopbraambotanichetuinenutrecht23062024  
Klein geaderd witje op braam, Botanische Tuinen Utrecht, 23 juni 2024.   

Zie de FOTOPAGINA: DAGVLINDERS in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024

groteklokjesbijopgrootstreepzaadinsectenweidebotanischetuinenutrecht22062024 1  
groteklokjesbijopgrootstreepzaadinsectenweidebotanischetuinenutrecht22062024 2  
Grote klokjesbij op groot streepzaad, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 22 juni 2024.   
kleineklokjesbijopgrootstreepzaadinsectenweidebotanischetuinenutrecht22062024  
Kleine klokjesbij op groot streepzaad, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 22 juni 2024.   
gewoneslobkousbijopscherpeboterbloemontdektuinbotanischetuinenutrecht22062024 1  
gewoneslobkousbijopscherpeboterbloemontdektuinbotanischetuinenutrecht22062024 2  
gewoneslobkousbijopgrotewedeikontdektuinbotanischetuinenutrecht24062024 1  
gewoneslobkousbijopgrotewedeikontdektuinbotanischetuinenutrecht24062024 2  
Gewone slobkousbij op scherpe boterbloem/grote wederik, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 22 en 24  juni 2024.   
zuidelijkezijdebijopreukelozekamillebotanichetuinenutrecht23062024  
zuidelijkezijdebijopreukelozekamillebotanischetuinenutrecht24062024 1  
zuidelijkezijdebijopreukelozekamillebotanischetuinenutrecht24062024 2  
Zuidelijke zijdebij op reukeloze kamilleBotanische Tuinen Utrecht, 23/24 juni 2024.   
platbuiknetuitgeslopenbotanischetuinenutrecht24062024  
Platbuik (net uitgeslopen), Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 24 juni 2024.  
ruigtelieveheersbeestjeopreukelozekamillebotanichetuinenutrecht23062024  
Ruigtelieveheersbeestje op reukeloze kamille, Botanische Tuinen Utrecht, 23 juni 2024.   
ruigklokjeontdektuinbotanischetuinenutrecht22062024  
Ruig klokje, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 22 juni 2024.   
puntwederikinsectenweidebotanischetuinenutrecht15062024  
Puntwederik, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 15 juni 2024.   
grotewederikontdektuinbotanischetuinenutrecht27062024  
Grote wederik, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 27 juni 2024.   
beenbreekontdektuinbotanischetuinenutrecht17062024  
Beenbreek (Narthecium ossifragum), Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.   
klimopklokjeontdektuinbotanichetuinenutrecht23062024  
 klimopklokjeontdektuinbotanischetuinenutrecht17062024  
Klimopklokje (Wahlenbergia hederacea), Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.   
moerasandoornbotanischetuinenutrecht19062024  
Moerasandoorn, Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024.  
robijnboleetbotanischetuinenutrecht22062024  
Robijnboleet, Botanische Tuinen Utrecht, 22 juni 2024.   
kleibosrussulabotanischetuinenutrecht22062024  
Kleibosrussula, Botanische Tuinen Utrecht, 22 juni 2024.   
wieltjebotanischetuinenutrecht22062024  
Wieltje, Botanische Tuinen Utrecht, 22 juni 2024.   
bruinesatijnzwambotanischetuinenutrecht22062024  
Bruine satijnzwam, Botanische Tuinen Utrecht, 22 juni 2024.   

VERVOLG: JUNI 2024 - 4