Laatste waarnemingenFOTOPAGINA: Dagvlinders in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in 2024.

Vrijdag 11 juli 2024. Het voorjaar verliep voor de dagvlinders teleurstellend in de Botanische Tuinen Utrecht. Hoewel we vanaf februari op vrijwel alle mooiweer dagen in de Botanische Tuinen verbleven konden we tot juni maar 11 soorten dagvlinders op de foto zetten.

De grote vos in april en het Icarusblauwtje en de distelvlinder in mei werden maar eenmaal in de Botanische Tuinen gezien en door derden op de foto gezet en hebben we dus gemist. 

Door niemand gezien werden de in de afgelopen 15 jaar de door derden in het voorjaar in de Botanische Tuinen geziene landkaartje en kleine vuurvlinder.

Wat brengt ons de zomermaanden aan dagvlinders in de Botanische Tuinen Utrecht? De meeste bloemen komen nu in de Tuinen in bloei en ook voor de dagvlinders blijken het de  topmaanden te zijn. Door derden werden in de afgelopen 15 jaar in totaal 16 soorten dagvlinders in mei en juni, 19 soorten in juli, 21 soorten in aug. en 18 soorten dagvlinders in sept. op de foto gezet.

Dagvlindersoorten met maar een enkele waarneming die op foto zijn gezet zijn in volgorde van waarnemingsdatum: rouwmantel (aug. 2006), oranje luzernevlinder (sept. 2009 en aug. 2013), tijgerblauwtje (sept. 2013), argusvlinder (okt. 2016), kleine parelmoervlinder (sept. 2020) en groot dikkopje (juni 2021). 

Zie Dagvlinder waarnemingen Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in 2024 

Medio juni zagen we in de afgelopen dagen nog een afgevlogen bont zandoogje. Maar ook mijn eerste distelvlinder op 13 juni en dagvlinders van de zomergeneratie van de gehakkelde aurelia, dagpauwoog en het groot koolwitje en klein koolwitje. De eerste zomervlinders het bruin zandoogje en eikenpage zagen we resp. op 17 en 22 juni. En mijn 1e kleine vos in 2024 pas op 20 juni en het groot dikkopje op 26 juni.

Wat staat ons te wachten! Door derden werden er in de afgelopen jaren in de maand juni het bruin blauwtje en de koninginnenpage In de Tuinen op foto gezet.

Op maandag 8 juli 2024 verschenen er opeens dagvlinders in aantal op de vlinderstruiken in de Insectenweide. Opeens atalanta's, dagpauwogen en gehakkelde aurelia's en na enkele dagen een distelvlinder. In de eerste helft van juli zagen we 12 soorten dagvlinders. Maar op die ene kleine vos na op 20 juni nog steeds geen kleine vossen. 

Er breken spannende dagvlindertijden aan in de Botanische Tuinen Utrecht en aan het einde van de zomer weten we de uitkomst. Maar het begin is er. 

Hieronder de soorten dagvlinders op foto in volgorde van waarnemingsdatum. Aangevuld met de foto's in de loop van het dagvlinderseizoen.

FEBRUARI 2024

 dagpauwoogontdektuinbotanischetuinenutrecht27022024  
dagpauwoogoppeperboompjeontdektuinbotanischetuinenutrecht04032024  
dagpauwoogopstreephyacintontdektuinbotanischetuinenutrecht14032024  
dagpauwoogopwilgbuitenfortbotanischetuinenutrecht14032024  
dagpauwoogopwildejudaspenninginsectenweidebotanischetuinenutrecht23042024  
dagpauwooginsectenweidebotanischetuinenutrecht29062024  
01; Dagpauwoog, 27 febr. t/m 29 juni 2024.  

MAART 2024

 citroenvlinderopkrokusinsectenweidebotanischetuinenutrecht14032024  
citroenvlindermanstinzenhellingbotanischetuinenutrecht14032024  
citroenvlinderopbrassicaontdektuinbotanischetuinenutrecht19052024  
citroenvlinderopvlinderstruikinsectenweidebotanischetuinenutrecht09072024  
02; Citroenvlinder, 3 maart t/m 11 juli 2024  
 gehakkeldeaureliabamboebosbotanischetuinenutrech06032024  
gehakkeldeaureliaoppeperboompjebotanischetuinenutrecht14032024  
gehakkeldeaureliaopwilgbuitenfortbotanischetuinenutrecht14032024  
gehakkeldeaureliaopknautiadipsacifoliainsectenweidebotanischetuinenutrecht13062024  
gehakkeldeaureliaopbeemdkroonontdektuinbotanischetuinenutrecht15062024 1  
gehakkeldeaureliaopbeemdkroonontdektuinbotanischetuinenutrecht15062024 2  
gehakkeldeaureliaopbraambotanischetuinenutrecht19062024 1  
gehakkeldeaureliaopbraambotanischetuinenutrecht19062024 2  
03; Gehakkelde aurelia, 6 maart t/m 19 juni 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  
boomblauwtjeopsleedoornbuitenfortbotanischetuinenutrecht20032024  
boomblauwtjeevolutietuinbotanischetuinenutrecht27062024  
boomblauwtjeopgrotekattenstaartwaterbassinbotanischetuinenutrecht11072024  
04; Boomblauwtje, 20 maart, 27 juni en 11 juli 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  
 kleingeaderdwitjebotanischetuinenutrecht20032024  
kleingeaderdwitjebotanischetuinenutrecht11052024  
kleingeaderdwitjeopbraambotanichetuinenutrecht23062024  
05; Klein geaderd witje, 20 maart, 11 mei en 23 juni 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  
 kleinkoolwitjebotanischetuinenutrecht20032024  
kleinkoolwitjeop wildejudaspenninginsectenweidebotanischetuinenutrecht23042024 1  
kleinkoolwitjeop wildejudaspenninginsectenweidebotanischetuinenutrecht23042024 2  
kleinkoolwitjeopherikbotanischetuinenutrecht10052024  
06; Klein koolwitje, vanaf 20 maart t/m 10 mei 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  

APRIL 2024

 oranjetipjemanbuitenfortbotanischetuinenutrecht12042024 1  
oranjetipjemanbuitenfortbotanischetuinenutrecht12042024 2  
oranjetipjemanoplookzonderlookinsectenweidebotanischetuinenutrecht12042024 1  
oranjetipjemanophyacintforthellingbotanischetuinenutrecht18042024  
oranjetipjevrouwoppinksterbloembuitenfortbotanischetuinenutrecht17042024 1  
oranjetipjevrouwoppinksterbloembuitenfortbotanischetuinenutrecht17042024 2  
07; Oranjetipje, vanaf 6 april t/m 18 april 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  
bontzandoogjeopzoetekersbuitenfortbotanischetuinenutrecht07042024 1  
bontzandoogjeopzoetekersbuitenfortbotanischetuinenutrecht07042024 2  
bontzandoogjebotanischetuinenutrecht11052024  
bontzandoogjeengrotegoudenbladloperbotanischetuinenutrecht11052024  
bontzandoogjeschuilendvoorde regeninsectenweidenachtbotanischetuinenutrecht22052024  

 bontzandoogjebotanischetuinenutrecht04062024

 
08; Bont zandoogje, 7 april t/m 4 juni 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  
 atalantaopzoetekersbuitenfortbotanischetuinenutrecht10042024  
atalantarotstuinbotanischetuinenutrecht10052024  
atalantabotanischetuinenutrecht19062024 1  
atalantabotanischetuinenutrecht19062024 2  
09; Atalanta, 10 april, 10 mei en 19 juni 2024. Een trekvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  
 grootkoolwitjeophyacintforthellingbotanischetuinenutrecht18042024  
grootkoolwitjeopzenegroenrotstuinbotanischetuinenutrecht04052024  
grootkoolwitjeopbeemdkroonontdektuinbotanischetuinenutrecht15052024  
grootkoolwitjeopknautiadipsacifoliainsectenweidebotanischetuinenutrecht15062024 1  
grootkoolwitjeopknautiadipsacifoliainsectenweidebotanischetuinenutrecht15062024 2  
10; Groot koolwitje, vanaf 18 april t/ 15 juni 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  

MEI 2024

 scheefbloemwitjerotstuinbotanischetuinenutrecht13052024  
scheefbloemwitjeopmargrietbotanischetuinenutrecht23052024 1  
scheefbloemwitjeopmargrietbotanischetuinenutrecht23052024 2  
11; Scheefbloemwitje, 13 en 23 mei 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  

JUNI 2024

 distelvlinderinsectenweidebotanischetuinenutrecht13062024  
distelvlinderopvlinderstruikinsectenweidebotanischetuinenutrect11072024 1  
distelvlinderopvlinderstruikinsectenweidebotanischetuinenutrect11072024 2  
12; Distelvlinder, 13 juni en 11 juli 2024. Een trekvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  
bruinzandoogjeopknoopkruidinsectenweidebotanischetuinenutrecht17062024 1  
bruinzandoogjeopknoopkruidinsectenweidebotanischetuinenutrecht17062024 2  
13; Bruin zandoogje, 17 juni 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht. Mijn eerste zomervlinder en standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht. .  
kleinevos1e2024insectenweidebotanischetuinenutrecht20062024 1  
kleinevos1e2024insectenweidebotanischetuinenutrecht20062024 2  
14; Kleine vos, 20 juni 2024.  
eikenpageinsectenweidebotanischetuinenutrecht22062024 1  
eikenpageinsectenweidebotanischetuinenutrecht22062024 2  
eikenpagebotanischetuinenutrecht09072024  
15; Eikenpage, 22 juni en 11 juli 2024. Standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht. Mijn 2e zomervlinder en standvlinder in de Botanische Tuinen Utrecht.  
grootdikkopjeopakkerdistelusp25062024  
16; Groot dikkopje, Utrecht Science Park, 25 juni 2024. Op 26 juni gezien op het Buitenfort. Op deze tropische dag met een stevige wind kwamen de insecten voorbij waaien, waaronder een groot dikkopje.  

Zie: FOTOPAGINA: Libellen en waterjuffers in de Botanische Tuinen Utrecht, 2024