Laatste waarnemingenFOTOPAGINA: Libellen en Waterjuffers in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in 2024.

Maandag 1 juli 2024. Van de Libellen (Odonata) zijn in de afgelopen jaren 30 soorten (15 libellen en 11 waterjuffers) gemeld (op waarneming.nl) in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht.

In het voorjaar van 2024 hebben we vanaf 25 maart tot heden 25 soorten in de Botanische Tuinen Utrecht op foto gezet.

Vlogen er in de afgelopen 15 jaar de meeste soorten dagvlinders in de zomermaanden (19 soorten in juli, 21 in aug en 18 soorten in sept.) bij de libellen ligt de piek in het voorjaar (17 soorten in mei, inmiddels 24 soorten in juni en 18 soorten in juli). 

Nieuw voor de Botanische Tuinen Utrecht in 2024 zijn de Vuurlibel (13 juni), tengere pantserjuffer (25 juni), bloedrode heidelibel (28 juni) en zwervende pantserjuffer (30 juni).

Zie de vliegtabel: Libellen en waterjuffer waarnemingen Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in 2024

Nu kijken we nog uit naar de volgende 5 zomersoorten bij de libellen; blauwe glazenmaker, bruine glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel (1 wrn. 4 juli 2023), paardenbijter en de zwarte heidelibel (2 wrn. 30 aug. en 15 sept. 2013). 

Hieronder de soorten Libellen op foto in volgorde van waarnemingsdatum:

Maart 2024

bruinewinterjuffermaninsectenhotelbotanischetuinenutrecht25032024  
01; Bruine winterjuffer, 25 maart 2024. Soms al eerder een Imago-overwinteraar.  

April 2024

vuurjufferbuitenfortbotanischetuinenutrecht12042024  
02; Vuurjuffer, 12 april 2024  
variabelewaterjufferontdektuinbotanischetuinenutrecht12042024  
variabelewaterjufferontdektuinbotanischetuinenutrecht20042024  
variabelewaterjuffermanfortgrachtbotanischetuinenutrecht19052024  
variabelewaterjuffermanbotanischetuinenutrecht21052024  
variabelewaterjuffertandemontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024  
03; Variabele waterjuffer, vanaf 12 april t/m 21 mei 2024  
smaragdlibelenhommelreusbotanischetuinenutrecht07052024  
smaragdlibelontdektuinbotanischetuinenutrecht13042024  
smaragdlibelbuitenfortbotanischetuinenutrecht26042024  
04; Smaragdlibel, 13 en 26 april en 7 mei 2024.  
platbuikvrouwbuitenfortbotanischetuinenutrecht14042024  
platbuikvrouwopkweepeerinsectenweidebotanischetuinenutrecht18042024  
platbuikbotanischetuinenutrecht01052024 1  
platbuikbotanischetuinenutrecht01052024 2  
platbuikbotanischetuinenutrecht13052024  
 platbuikbotanischetuinenutrecht18052024  
platbuikmanbotanischetuinenutrecht13062024  
05; Platbuik, vanaf 14 april t/m 13 juni 2024.  
 lantaarntjebuitenfortbotanischetuinenutrecht20042024  
lantaarntjemanbotanischetuinenutrecht17062024  
lantaarntjetandumwaterbassinbotanischetuinenutrecht20062024  
06; Lantaarntje, 20 april en 17/20 juni 2024.  
glassnijderbotanischetuinenutrecht02052024 1  
glassnijderbotanischetuinenutrecht02052024 2  
glassnijdervrouwbotanischetuinenutrecht10052024  
glassnijdermanbotanischetuinenutrecht18052024 6  
07; Glassnijder, vanaf 29 april t/m 18 mei 2024.  

MEI 2024.

 azuurwaterjufferbuitenfortbotanischetuinenutrecht05052024  
azuurwaterjuffervrouwbuitenfortbotanischetuinenutrecht07052024  
azuurwaterjuffermanbotanischetuinenutrecht21052024  
azuurwaterjuffertandemontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024  
azuurwaterjuffertandemrotstuinbotanischetuinenutrecht23052024  
08; Azuurwaterjuffer, vanaf 5 t/m 23 mei 2024.  
bruinekorenboutbuitenfortbotanischetuinenutrecht06052024a  
bruinekorenboutvrouwbotanischetuinenutrecht10052024  
bruinekorenboutenglassnijderbotanischetuinen12052024  
bruinekorenboutenbotanischetuinenutrecht13052024  
bruinekorenboutmanbotanischetuinenutrecht18052024 1  
bruinekorenboutmanbotanischetuinenutrecht18052024 2  
bruinekorenboutmanbotanischetuinenutrecht06062024  
 bruinekorenboutvrouwbotanischetuinenutrecht07062024  
bruinekorenboutmanbotanischetuinenutrecht11062024  
09; Bruine korenbout, vanaf 6 mei t/m 11 juni 2024.  
 viervlekbotanischetuinutrecht07052024  
viervlekinsectenweidebotanischetuinenutrecht19052024  
viervlekmanbotanischetuinentrecht02062024  
viervlekmanontdektuinbotanischetuinenutrecht17062024  
10; Viervlek, vanaf 7 mei t/m 17 juni 2024.  
 groteroodoogjuffervrouwbuitenfotybotanischetuinenutrecht09052024  
groteroodoogjuffermanopgeleplompfortgrachtbotanischetuinenutrecht13052024  
groteroodoogjuffertandemfortgrachtbotanischetuinenutrecht19052024  
groteroodoogjuffertandemwaterbassinbotanichetuinenutrecht23062024  
11; Grote roodoogjuffer, vanaf 9 mei t/m 23 juni 2024.  
vroegeglazenmakerbuitenfotybotanischetuinenutrecht09052024   
vroegeglazenmakerbotanischetuinenutrecht18052024  
vroegeglazenmakerfortgrachtbotanischetuinenutrecht18052024  
vroegeglazenmakermanbotanischetuinenutrecht27052024  
vroegeglazenmakermanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 1  
vroegeglazenmakermanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 2  
12; Vroege glazenmaker, vanaf 9 mei t/m 19 juni 2024.  
 watersnuffelbuitenfortbotanischetuinenutrecht13052024  
watersnuffelmanbotanischetuinenutrecht07062024  
13; Watersnuffel, 13 mei en 7 juni 2024.  
blauwebreedscheenjufferbuitenfortbotanischetuinenutrecht15052024  
blauwebreedscheenjuffermanbuitenfortbotanischetuinenutrecht21052024  
blauwebreedscheenjuffervrouwbuitenfortbotanischetuinenutrecht21052024  
 blauwebreedscheenjuffermanbuitenfortbotanischetuinenutrecht09062024  
14; Blauwe breedscheenjuffer, vanaf 15 mei t/m 9 juni 2024.  
weidebeekjuffermanbotanischetuinenutrecht15052024  
weidebeekjuffermanontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024 1  
weidebeekjuffermanontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024 2  
weidebeekjuffermanontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024 3  
weidebeekjuffervrouwbotanischetuinenutrecht05062024 1  
 weidebeekjuffervrouwbotanischetuinenutrecht05062024 2  
15; Weidebeekjuffer, vanaf 15 mei t/m 5 juni 2024.  
 gewoneoeverlibelwaterbassinbotanischetuinenutrecht19052024  
gewoneoeverlibelmanbotanischetuinenutrecht11062024  
16; Gewone oeverlibel, 18 mei en 19 juni 2024.  
 grotekeizerlibelfortgrachtbotanischetuinenutrecht18052024  
grotekeizerlibelfortgrachtbotanischetuinenutrecht17062024 1  
grotekeizerlibelfortgrachtbotanischetuinenutrecht17062024 2  
grotekeizerlibelvrouwinsectenweidebotanischetuinenutrecht20062024  
grotekeizerlibelmanfortgrachtbotanischetuinenutrecht25062024  
grotekeizerlibelvrouwbotanischetuinenutrecht28062024  
grotekeizerlibelvrouweileggendevolutietuinbotanischetuinenutrecht27062024  

17;  Grote keizerlibel, 18 mei, 17, 20 en 27 juni 2024. De grote keizerlibel werd vanaf 18 mei t/m 20 juni 2024 maar viermaal waargenomen. Alleen op 18 mei en op 17 juni was het prachtig weer en werd er op de Fortgracht op 18 mei volop gejaagd op insecten door de grote keizerlibel, vroege glazenmaker, bruine korenbout, viervlek , grote roodoogjuffer, azuurwaterjuffer en variabele waterjuffer. Daarna nog enkele dagen in mei in mindere mate en zonder grote keizerlibel.

En op 17 juni door de grote keizerlibel, vroege glazenmaker, gewone oeverlibel, grote roodoogjuffer en het lantaarntje 

 

JUNI 2024. 

Maar somber en fris weer en geen dagen dat de libellen vliegen. Alleen opwarmend in de ochtendzon en daarna kregen bewolking. Alleen zag je dagelijks de waterjuffers in de oevervegetatie. Op 17 juni was het de tweede warme dag in juni met temperaturen boven de 20 graden. Enkele soorten libellen en dagvlinders werden gezien . Feest in de natuur. 

bruinrodeheidelibelvrouwbuitenfortbotanischetuinentrecht02062024 1  
bruinrodeheidelibelvrouwbuitenfortbotanischetuinentrecht02062024 2  
bruinrodeheidelibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 1  
bruinrodeheidelibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 2  
bruinrodeheidelibelbotanischetuinenutrecht01072024 1  
bruinrodeheidelibelbotanischetuinenutrecht01072024 2  
18; Bruinrode heidelibel, 2 / 19  juni en 1 juli 2024.  
vuurlibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht13062024  
vuurlibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 1  
vuurlibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 2  
vuurlibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 3  
19; Vuurlibel, 13 en 19 juni 2024. Mijn 1e nieuwe soort voor de Botanische Tuinen Utrecht in 2024. Er was 1 wrn op het Utrecht Science Park op 17 juni 2019.   
tengerepantserjuffermanontdektuinbotanischetuinenutrecht25062024 1  
tengerepantserjuffermanontdektuinbotanischetuinenutrecht25062024 2  
tengerepantserjuffermanontdektuinbotanischetuinenutrecht25062024 3  
20; Tengere pantserjuffer, 25 juni 2024. Mijn 2e nieuwe soort voor de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.  
 kleineroodoogjufferwaterbassinbotanischetuinenutrecht26062024  
21; Kleine roodoogjuffer, 26 juni 2024.  
 houtpantserjuffermanbotanischetuinenutrecht26062024  
houtpantserjuffervrouwbotanischetuinenutrecht01072024  

22; Houtpantserjuffer, 26 juni / 1 juli 2024.

 
 bloedrodeheidelibelvrouwbotanischetuinenutrecht28062024  
23; Bloedrode heidelibel (jong mannetje), 28 juni 2024  
zwervendepantserjuffervrouwbotanischetuinenutrecht30062024 1  
zwervendepantserjuffervrouwbotanischetuinenutrecht30062024 2  
24; Zwervende pantserjuffer (vrouw), Botanische Tuinen Utrecht, 30 juni 2024.   

JULI 2024

steenrodeheidelibelvrouwbotanischetuinenutrecht01072024 1  
steenrodeheidelibelvrouwbotanischetuinenutrecht01072024 2  
steenrodeheidelibelvrouwbotanischetuinenutrecht01072024 3  
25; Steenrode heidelibel, 1 juli 2024  Zie: FOTOPAGINA: Dagvlinders in de Botanische Tuinen Utrecht, 2024