Laatste waarnemingenJUNI 2024 - 4

De juweelzweefvlieg (Caliprobola speciosa) een droomsoort onder de zweefvliegen in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.

Woensdag 19 juni 2024. Vandaag een droomsoort onder de zweefvliegen de juweelzweefvlieg (Caliprobola speciosa) op de foto gezet in de Botanische Tuinen Utrecht. Het is de tweede waarneming ooit van de juweelzweefvlieg in de provincie Utrecht. De eerste waarneming was ook een man op 21 mei 2023 in Nieuw-Amelisweerd, Bunnik. Hemelsbreed op enkele kilometers afstand van deze nieuwe waarneming.

Het waarnemingsgebied van de juweelzweefvlieg is Limburg tot Arnhem (Gelderland) en in Zeeland. 

juweelzweefvliegmannr101in2024buitenfortbotanischetuinenutrecht19062024  
Juweelzweefvlieg (man) Buitenfort Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024. Zweefvliegensoort nr. 101 op foto in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024. De 2e waarneming ooit in de provincie Utrecht.  

Dat brengt het totaal op 104 zweefvliegensoorten vanaf 2 okt. 2023 in de Botanische Tuinen Utrecht.

Er zijn nog 3 soorten zweefvliegen die we vorig najaar gezien hebben en in 2024 nog niet op foto; scheefvlekplatvoetje, grote gevlekte langlijf en de veranderlijke kommazweefvlieg. 

En we zoeken nog naar 4 soorten zweefvliegen die door derden eenmalig in het afgelopen decennium in de Tuinen op de foto zijn gezet; boogkommazweefvlieg (29-05-2019), kustbijvlieg (11-07-2019), platte zweefvlieg (06-08-2015) en de zwartsprietbandzweefvlieg (01-10-2022). 

kleinevos1e2024insectenweidebotanischetuinenutrecht20062024 1  
kleinevos1e2024insectenweidebotanischetuinenutrecht20062024 2  
Mijn 1e kleine vos in 2024, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 20 juni 2024.  
veenglimmervrouwwaterbassinbotanischetuinenutrecht20062024 1  
veenglimmervrouwwaterbassinbotanischetuinenutrecht20062024 2  
Veenglimmer (vrouw), Waterbassin Botanische Tuinen Utrecht, 20 juni 2024. Op 5 juni de 1e waarneming als nieuwe zweefvliegensoort nr. 34 in de Botanische Tuinen Utrecht.  
kleineklokjesbijopgrootstreepzaadinsectenweidebotanischetuinenutrecht20062024  
Kleine klokjesbij op groot streepzaad, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 20 juni 2024. Solitaire bijen- en hommelsoort nr. 72 en nieuw nr. 21 in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.  
groteklokjesbijopgrootstreepzaadinsectenweidebotanischetuinenutrecht20062024 1  
groteklokjesbijopgrootstreepzaadinsectenweidebotanischetuinenutrecht20062024 2  
groteklokjesbijopgrootstreepzaadinsectenweidebotanischetuinenutrecht20062024 3  
Grote klokjesbij op groot streepzaad, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 20 juni 2024. Solitaire bijen- en hommelsoort nr. 71 in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.  
biggenkruidgroefbijopgrootstreepzaadontdektuinbotanischetuinenutrecht20062024  
Biggenkruidgroefbij op groot streepzaad, Ontdektuin, Botanische Tuinen Utrecht, 20 juni 2024. Solitaire bijen- en hommelsoort nr. 70 en de 20e nieuw in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.  
lathyrusbijvrouwopblauwkattenkruidinsectenweidebotanischetuinenutrecht19062024 1  
lathyrusbijvrouwopblauwkattenkruidinsectenweidebotanischetuinenutrecht19062024 2  
Rosse metselbij (vrouw) op blauw kattenkruid (Nepata grandiflora), Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024.  
grotebehangersbijmanopknoopkruidinsectenweidebotanichetuinenutrecht19062024  
Grote behangersbij (man) op knoopkruid, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024.  
tronkenbijvrouwopmuurfijnstraalrotsdtuinbotanischetuinenutrecht19062024  
Tronkenbij (vrouw) op muurfijnstraal, Rotstuin Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024.  
lantaarntjetandumwaterbassinbotanischetuinenutrecht20062024  
Lantaarntje (tandem), waterbassin Botanische Tuinen Utrecht, 20 juni 2024.  
vroegeglazenmakermanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 1  
vroegeglazenmakermanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 2  
Vroege glazenmaker (man), Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024.  
vuurlibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 1  
vuurlibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 3  
vuurlibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 2  
Vuurlibel (man), Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024.  
bruinrodeheidelibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 1  
bruinrodeheidelibelmanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024 2  
Bruinrode heidelibel (man), Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024.  
grotepopulierenhaanevolutietuinbotanischetuinenutrecht19062024  
Grote populierenhaan, Evolutietuin Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024.  
gevlektesmalboktorbuitenfortbotanischetuinenutrecht19062024  
Gevlekte smalboktor, Buitenfort Botanische Tuinen Utrecht, 19 juni 2024. Nieuwe boktorrensoort in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.  

Maandag 17 juni 2024. Het was vandaag een groots Insectenfestijn in de Botanische Tuinen Utrecht. Het werd een warme voorjaarsdag met temperaturen voor de 2e maal in juni van meer dan 20.0 graden. In april hadden we er 5 en in mei 14 van die warme voorjaarsdagen.

We kwamen ogen tekort; libellen en waterjuffers, dagvlinders met een nieuwe dagvlindersoort in 2024 nr. 13 op foto, solitaire bijen- en hommelsoort nr. 69 de gouden kegelbij en nieuwe soort voor de Tuinen nr. 19 op foto, zweefvliegen en sprinkhanen. Van enkele soorten die nieuw leken geen foto kunnen maken maar halverwege de middag naar huis gegaan 'dronken van geluk'.

Vanaf woensdag zijn de weersvooruitzichten gunstig en krijgen we waarschijnlijk nog 10 warme voorjaarsdagen. Met als resultaat alsnog maar liefst 12 warme voorjaarsdagen in juni. In juni 2023 was het een dubbel aantal van 28 en in juni 2022 telden we 21 warme voorjaarsdagen.

Voor de maand mei bleven het aantal warme voorjaarsdagen vrijwel gelijk in 2024 waren het er 14, in 2023 werden het er 13 en in mei 2022 waren er opnieuw 14 warme voorjaarsdagen.

Van de Libellen vlogen de vroege glazenmaker, gewone oeverlibellen en viervlek en pas voor de 2e maal dit voorjaar zagen we de grote keizerlibel jagen boven de Fortgracht. De eerste keer was op 18 mei.

We missen van de libellen en waterjuffers o.a. nog de in juni te verwachten blauwe glazenmaker, bruine glazenmaker en kleine roodoogjuffer. 

lantaarntjemanbotanischetuinenutrecht17062024  
 Lantaarntje (man), Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.  
viervlekmanontdektuinbotanischetuinenutrecht17062024  
Viervlek (man), Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.  
grotekeizerlibelvrouwinsectenweidebotanischetuinenutrecht20062024  
grotekeizerlibelfortgrachtbotanischetuinenutrecht17062024 1  
grotekeizerlibelfortgrachtbotanischetuinenutrecht17062024 2  
Grote keizerlibel, Fortgracht Botanische Tuinen Utrecht, 17 en 20 juni 2024.  

Voor de dagvlinders was het vandaag de beste dag in juni in de Botanische Tuinen Utrecht. We zagen maar liefst 6 soorten de atalanta, bont zandoogje, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, groot koolwitje en de 13e dagvlindersoort in 2024 het bruin zandoogje.

bruinzandoogjeopknoopkruidinsectenweidebotanischetuinenutrecht17062024 1  
bruinzandoogjeopknoopkruidinsectenweidebotanischetuinenutrecht17062024 2  
Bruin zandoogje op knoopkruid, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.  

Van de solitaire bijen- en hommelsoort nr. 69 de gouden kegelbij en de 19e nieuwe in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.

grotekegelbijvliegmaninsectenweidebotanischetuinenutrecht17062024 1  
grotekegelbijvliegmaninsectenweidebotanischetuinenutrecht17062024 2  
grotekegelbijvliegmaninsectenweidebotanischetuinenutrecht17062024 3  
Gouden kegelbij, man (Coelioxys aurolimbata) op Knautia dipsacifolia,  Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024. De koekoeksbij van de lathyrusbij (Chalicodoma ericetorum). Solitaire bijen- en hommelsoort nr. 69 en de 19e nieuwe bijensoort in de Tuinen in 2024.  
tuinbladsnijderopinsectenhotelbotanischetuinenutrecht17062024  
Tuinbladsnijder in Insectenhotel, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.  
tronkenbijopgrootstreepzaadinsectenweidebotanischetuinenutrecht17062024  
Tronkenbij op groot streepzaad, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.  
tweekleurigezandbijopmuurfijnstraalrotstuinbotanischetuinenutrecht17062024  
Tweekleurige zandbij op muurfijnstraal, Rotstuin Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.  
gewone slobkousbijopscherpebotebloemontdektuinbotanischetuinenutrecht20062024 1  
gewone slobkousbijopscherpebotebloemontdektuinbotanischetuinenutrecht20062024 2  
Gewone slobkousbij op scherpe boterbloem, Ontdektuin, Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024. Bij bewolkt weer schuilen de slobkousbijen in de bloemkelk van de boterbloemen.  
gewonedwergzandbijmanopkarwijselieontdektuinbotanischetuinmenutrecht15062024  
Gewone dwergzandbij (man) op karwijselie, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 15 juni 2024.  
onvoorspelbarebijvliegvrouwinsectenweidebotanischetuinenutrecht17062024  
Onvoorspelbare bijvlieg (vrouw), Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.  
kleinelanglijfvrouwopmuurfijnstraalrotstuinbotanischetuinenutrecht17062024  
Kleine langlijf (vrouw) op muurfijnstraal of Mexicaans madeliefje (Erigeron karvinskianus), sierplant uit Mexico. Vanaf 1993 ingeburgerd in Nederland, .Rotstuin Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.  
kustgitjevrouwopgrootstreepzaadontdektuinbotanischetuinenutrecht15062024  
Kustgitje (vrouw) op groot streepzaad, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 15 juni 2024.  
moerasgitjevrouwopscherpeboterbloemontdektuinbotanischetuinenutrecht15062024  
Moerasgitje (vrouw) op scherpe boterbloem, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 15 juni 2024.  
struiksprinkhaanbotanischetuinenutrecht17062024  
Struiksprinkhaan, Buitenfort Botanische Tuinen Utrecht, 17 juni 2024.  

 

Zaterdag 15 juni 2024. Het voorjaar verliep voor de dagvlinders teleurstellend in de Botanische Tuinen Utrecht. Hoewel we vanaf februari op vrijwel alle mooiweer dagen in de Botanische Tuinen verbleven konden we met de distelvlinder van vandaag maar 12 soorten dagvlinders op de foto zetten.

Op 27 febr. zagen we de eerste overwinterende dagvlinder de dagpauwoog, op 3 maart de citroenvlinder, op 6 maart de gehakkelde aurelia en op 10 april de atalanta.

De eerste pop-overwinteraars: boomblauwtje, klein koolwitje en klein geaderd witje zagen we op 20 maart, het oranjetipje op 6 april, het bont zandoogje op 7 april, het groot koolwitje op 18 april, het scheefbloemwitje op 13 mei en nr. 12 de distelvlinder op 15 juni.  

Zie Dagvlinder waarnemingen Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in 2024

De grote vos in april en het Icarusblauwtje en de distelvlinder in mei werden maar eenmaal in de Botanische Tuinen gezien en door derden op de foto gezet en hebben we dus gemist. 

Door niemand gezien werden de in de afgelopen 15 jaar de door derden in het voorjaar in de Botanische Tuinen geziene kleine vos, landkaartje en kleine vuurvlinder.

Wat brengt ons de zomermaanden aan dagvlinders in de Botanische Tuinen Utrecht? De meeste bloemen komen nu in de Tuinen in bloei en ook voor de dagvlinders blijken het de  topmaanden te zijn. Door derden werden in de afgelopen 15 jaar in totaal 15 soorten dagvlinders in juni, 19 soorten in juli, 21 soorten in aug. en 18 soorten dagvlinders in sept. op de foto gezet.

Dagvlindersoorten met maar een enkele waarneming die op foto zijn gezet zijn in volgorde van waarnemingsdatum: rouwmantel (aug. 2006), oranje luzernevlinder (sept. 2009 en aug. 2013), tijgerblauwtje (sept. 2013), argusvlinder (okt. 2016), kleine parelmoervlinder (sept. 2020) en groot dikkopje (juni 2021). 

Medio juni zagen we in de afgelopen dagen nog een afgevlogen bont zandoogje en nr. 12 mijn eerste distelvlinder maar ook al dagvlinders van de zomergeneratie de gehakkelde aurelia en het groot koolwitje. 

Wat staat ons te wachten! Door derden werden er in de afgelopen jaren in de maand juni het groot dikkopje (1 wrn.), bruin zandoogje, bruin blauwtje en de koninginnenpage In de Tuinen op foto gezet en in juli de eikenpage (vanaf  begin juni vliegen ze al).

Er breken spannende dagvlindertijden aan in de Botanische Tuinen Utrecht en aan het einde van de zomer weten we de uitkomst. Maar het begin is er.

distelvlinderinsectenweidebotanischetuinenutrecht13062024  
Distelvlinder, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 13 juni 2024. Pas mijn 12e dagvlindersoort in de Botanische Tuinen Utrecht in 2024.  
gehakkeldeaureliaopknautiamacedonicainsectenweidebotanischetuinenutrecht13062024  
Gehakkelde aurelia op Knautia dipsacifolia, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 13 juni 2024  
gehakkeldeaureliaopbeemdkroonontdektuinbotanischetuinenutrecht15062024 1  
gehakkeldeaureliaopbeemdkroonontdektuinbotanischetuinenutrecht15062024 2  
Gehakkelde aurelia (Polygonia C-album, zie de C op onderkant vleugel) op beemdkroon, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 15 juni 2024.  
grootkoolwitjeopknautiadipsacifoliainsectenweidebotanischetuinenutrecht15062024 1  
grootkoolwitjeopknautiadipsacifoliainsectenweidebotanischetuinenutrecht15062024 2  
Groot koolwitje op Knautia dipsacifolia, Insectenweide Botanische Tuinen Utrecht, 15 juni 2024.  
bronsgriendhaantjerotstuinbotanischetuinenutrecht15062024  
Bronsgriendhaantje, Rotstuin, Botanische Tuinen Utrecht, 15 juni 2024. Mijn 7e goudhaan van de 12 goudhaantjes die gezien zijn in de Botanische Tuinen Utrecht op foto in 2024.    

VERVOLG: JUNI 2024 - 3