Laatste waarnemingenMEI 2024 - 6

Vrijdag 31 mei 2024. De afgelopen week was het heerlijk zweefvliegenweer in de Botanische Tuinen Utrecht. Wolkenvelden, af en toe zon en niet warmer dan rond de 19 graden. Met als resultaat verschillende soorten zweefvliegen op foto kunnen zetten waaronder op donderdag zweefvlieg nr. 92 en nr. 93 de stadsreus en de donkere fopwesp. 

De donkere fopwesp is tevens vanaf 2 okt. 2023 de 100e zweefvliegensoort op foto in de Botanische Tuinen Utrecht.

We zoeken nog maar naar 5 soorten zweefvliegen die door derden in het afgelopen decennium in de Tuinen op de foto zijn gezet.

Met één waarnemingsdatum: platte zweefvlieg (06-08-2015), boogkommazweefvlieg (29-05-2019), kustbijvlieg (11-07-2019) en zwartsprietbandzweefvlieg (01-10-2022).

Met meerdere waarnemingen de laatste waarnemingsdatum: donker doflijfje (06-07-2023)  

Dat is dan 105 soorten in totaal. Maar op naar de 110 soorten zweefvliegen op foto in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in 2024. 

De Lente van 2024 (maart, april en mei) is met een gemiddelde van 11.8 graden de warmste sinds 1901 in De Bilt. Op nr. 2 staat de Lente van 2007 met gemiddeld 11.7 graden. Mei 2024 komt met een gemiddelde van 15.5 graden op plaats nr. 4. Mei 2018 staat op nr. 1 met gemiddeld 16.4 graden in De Bilt.

De overige 2 Lentemaanden van 2024 waren als volgt: met 9.0 graden kwam maart op nr. 1 en april kwam met 10.8 graden uit op nr. 9 in de top-10 van warmste maanden in De Bilt. 

donkerefopwespvrouwbuitenfortbotanischetuinenutrecht31052024  
donkerefopwespmanopscherpeboterbloembuitenfortbotanischetuinenutrecht30052024  
 Donkere fopwesp (man en vrouw) op scherpe boterbloem, Buitenfort, Botanische Tuinen Utrecht, 30/31 mei 2024. Zweefvlieg nr. 93 in 2024 en nr.100 op foto vanaf 2 okt. 2023.  
stadsreusmanhoofdingangbotanischetuinenutrecht31052024  
stadsreusmanopkaartenautomaathoofdingangbotanischetuinenutrecht30052024  
 Stadsreus (man) op kaartenautomaat hoofdingang, Botanische Tuinen Utrecht, 30/31 mei 2024. Zweefvlieg nr. 92 in 2024.  
kaaldoflijfjevrouwopscherpeboterbloembotanischetuinenutrecht30052024  
 Kaal doflijfje (vrouw) op scherpe boterbloem, Botanische Tuinen Utrecht, 30 mei 2024  
grotegoudenbladlopermanbuitenfortbotanischetuinenutrecht30052024  
 Grote gouden bladloper (man), Buitenfort, Botanische Tuinen Utrecht, 30 mei 2024  
gewonelangsprietplatbekbotanischetuinenutrecht31052024  
Gewone langsprietplatbek, Botanische Tuinen Utrecht, 31 mei 2024.  
snuitwaterzweefvliegvrouwbotanischetuinenutrecht31052024  
Snuitwaterzweefvlieg (vrouw), Botanische Tuinen Utrecht, 31 mei 2024.  
 hommelbijvliegmanopknoopkruidbuitenfortbotanischetuinenutrecht30052024  
 Hommelbijvlieg (man) op knoopkruid, Buitenfort, Botanische Tuinen Utrecht, 30 mei 2024  
variabelelfjemanopscherpeboterbloembotanischetuinenutrecht27052024  
Variabel elfje (man) op scherpe boterbloem, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 27 mei 2024.  Met het veelvoorkomende vlekkenpatroon.  
variabelelfjemanopscherpeboterbloeminsectenweidebotanischetuinenutrecht22052024a  
Een variabel elfje (man) met afwijkend vlekkenpatroon,  22 mei 2024. Bijna gelijkend op een stomp elfje, maar die hebben geen inkeping in de gele bandjes.   
variabelelfjevrouwopscherpeboterbloembotanischetuinenutrecht27052024  
Variabel elfje (vrouw) op scherpe boterbloem, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 27 mei 2024.    
grotenarcisvliegvarvalidusopgrootstreepzaadontdektuinbotanischetuinenutrecht27052024  
Grote narcisvlieg var. validus op groot streepzaad, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 27 mei 2024.    
grotefopwespvrouwbotanischetuinenutrecht28052024  
Grote fopwesp (vrouw), Botanische Tuinen Utrecht, 28 mei 2024.    
wittereusmanopbraambotanischetuinenutrecht28052024  
Witte reus (man) op braam, Botanische Tuinen Utrecht, 28 mei 2024.    
gewonecitroenzweefvliegopmargrietbuitenfortbotanischetuinenutrecht31052024  
Natuurstilleven in kleurenpracht; de gewone citroenzweefvlieg zit mooi te wezen op de margriet omgeven door scherper boterbloem en zuring, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 31 mei 2024.  
gewonefluweelzweefvliegvrouwopgrootstreepzaadontdektuinbotanischetuinenutrecht28052024  
Gewone fluweelzweefvlieg (vrouw), op groot streepzaad, Ontdektuin, Botanische Tuinen Utrecht, 28 mei 2024.  

Zie Zweefvliegen waarnemingen Botanische Tuinen Universiteit Utrecht, 2024.  

 Her en der in de Tuinen staan planten in bloei vol met foeragerende hommels, vooral de makkelijk te herkennen werksters van de aardhommel, akkerhommel, steenhommel en weidehommel. Daartussen is het zoeken naar de overige 8 soorten hommels die we dit voorjaar in de Botanische Tuinen hebben gezien.

Maar ook heb je bloeiende planten waar het minder druk is met hommels en die gaan dan zelfs op de bloem voor je poseren zoals op de foto's hieronder van de steenhommel, boomhommel, weidehommel, vierkleurige koekoekshommel en grote koekoekshommel. Maar met de vroege ochtendzon gaan ze zich opwarmen zoals op foto de boomhommel en de vierkleurig koekoekshommel.

steenhommel rotstuinbotanischetuinenutrecht28052024  
Steenhommel, Rotstuin Botanische Tunen Utrecht, 28 mei 2024.  
boomhommelbotanischetuinenutrecht27052024  
boomhommelopkalejonkerbotanischetuinenutrecht27052024  
Boomhommel op kale jonker, Buitenfort Botanische Tuinen Utrecht, 27 mei 2024.    
weidehommelsparingopbraambotanischetuinenutrecht27052024  
Weidehommels (paring) op braam, Botanische Tuinen Utrecht, 27 mei 2024.    
tuinhommelwerksterbotanischetuinenutrecht05062024  
tuinhommelopmargrietontdektuinbotanischetuinentrecht02062024  
Tuinhommel (werkster) op margriet Ontdektuin, Botanische Tuinen Utrecht, 2 en 5 juni 2024.    
vierkleurigekoekoekshommelopbeemdkroonontdektuinbotanischetuinenutrecht31052024 1  
vierkleurigekoekoekshommelopbeemdkroonontdektuinbotanischetuinenutrecht31052024 2  
vierkleurigekoekoekshommelrotstuinbotanischetuinenutrecht30052024  

Vierkleurige koekoekshommel op beemdkroon, Ontdektuin/Rotstuin, Botanische Tuinen, Utrecht, 30/31 mei 2024.

 
grotekoekoekshommelopbeemdkroonontdektuinbotanischetuinenutrecht31052024  
grotekoekoekshommelopknautiaontdektuinbotanischetuinenutrecht28052024  
Grote koekoekshommel op beemdkroon (knautia arvensis), Ontdektuin, Botanische Tuinen Utrecht, 28/30 mei 2024.    
gewonekoekoekshommelrotstuinbotanischetuinenutrecht05062024  
Gewone koekoekshommel, Rotstuin Botanische Tuinen Utrecht, 5 juni 2024.    

Zie De 12 soorten hommels in de Botanische Tuinen Utrecht, 2024  

ingekeeptesmalboktoropmargrietinsectenweidebotanischetuinenutrecht31052024  

Ingekeepte smalboktor op margriet, Insectenweide, Botanische Tuinen Utrecht, 31 mei 2024. De 4e van de 8 soorten boktorren in de Botanische Tuinen op foto, voorjaar 2024. De overige soorten die we in Botanische Tuinen op foto hebben gezet zijn de gewone bloesemboktor, kleine wespenboktor en de gewone distelboktor.

We gaan nog op zoek naar de in de afgelopen jaren door derden geziene gewone smalboktor, muskusboktor, slanke schouderboktor en vuurboktor.

 

Zie Kever waarnemingentabel (boktorren, goudhaantjes en lieveheersbeestjes) Botanische Tuinen Universiteit Utrecht;

Donderdag 23 mei 2024. Op de roggeakker in de 'Ontdektuin' Botanische Tuinen Utrecht vinden we de bekende akkeronkruiden van vroeger: grote klaproos, korenbloem en echte kamille. Maar ook bijzondere soorten zoals op dit moment de bolderik en het massaal bloeiende groot spiegelklokje.

roggeakkerinfobordontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024  
Informatiebord bij de soortenrijke roggeakker.   
roggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024 2  
Grote klaproos, korenbloem, echte kamille, bolderik en groot spiegelklokje op de soortenrijke roggeakker, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 21 mei 2024.    
blauwwalstroroggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht27052024  
Blauw walstro, Roggeakker, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 27 mei 2024.    
roggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht22052024 1  
roggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht22052024 2  
roggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024 1  
roggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht27052024  
roggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht23052024 1  
roggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht23052024 2  
grootspiegelklokjeengroteklaproosroggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024  
De soortenrijke roggeakker met bolderik, groot spiegelklokje, grote klaproos, korenbloem en echte kamille, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 21 mei 2024.    
bolderikontdektuinbotanischetuinenutrecht19052024  
Bolderik, roggeakker, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 19 mei 2024.   
roggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht23052024 3  
grootspiegelklokjeroggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht27052024  
grootspiegelklokjeroggeakkerontdektuinbotanischetuinenutrecht21052024  
Groot spiegelklokje, roggeakker, Ontdektuin Botanische Tuinen Utrecht, 21 mei 2024.   

 

VERVOLG: MEI 2024 - 5