Laatste waarnemingenTropische vlinders, Utrecht (1).

Tropische vlinders in de Vlinderkas, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht (Fort Hoofddijk). Pagina 1 van 5. 

 Oktober/november 2023. In de Vlinderkas, Botanische Tuinen, Universiteit Utrecht (Fort Hoofddijk) geopend vanaf 1 april tot 1 december vanaf 10.00 tot 16.00 uur fladderen tientallen soorten tropische dagvlinders uit de Filipijnen, Costa Rica en Kenia om je heen. Gelijk Vriend van de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht geworden. Voor €35,00 een heel jaar toegang.

Regelmatig vanaf 2 oktober de Vlinderkas bezocht. Op dag 1 op 2 okt. de eerste 4 soorten, op dag 2 op 4 okt. kwamen we op een totaal van 11 soorten en op dag 28 op 21 nov. was het aantal opgelopen tot 43 soorten op foto.

Naast de poster met magneetvlinderplaatjes bij de uitgang van de Vlinderkas en de posters weerszijden bij het verlaten buiten de Vlinderkas zijn er in totaal circa 130 magneetplaatsjes waarop de meeste soorten in de Vlinderkas op naam te brengen zijn (37 van de 43 soorten, zie X in laatste kolom) en via het Internet lukte het me om alle soorten op foto een Nederlandse naam te geven.

1

Eenvlek prepona

Archaeoprepona demophon

x

x

 

X

2

Komeetstaartvlinder

Argema mittrei

x

   

X

3

Filipijnse atlasmot

Attacus lorquini

x

x

 

X

4

Polydamas zwaluwstaart

Battus polydamas

x

x

 

X

5

Reuzenuilvlinder

Caligo memnon

 

x

 

X

6

Griekse schoenmaker

Catonephele numilia

x

x

 

X

7

Rode gaasvlieg

Cethosia biblis

x

x

 

X

8

Zebravlinder

Colobura dirce

x

x

 

X

9

Monarchvlinder

Danaus plexippus

x

x

 

X

eenvlekpreponaposter  
eenvlekpreponavlinderkasutrecht21102023 3  
eenvlekpreponavlinderkasutrecht21102023 1  
eenvlekpreponavlinderkasutrecht31102023  
eenvlekpreponavlinderkasutrecht04112023  

01; Eenvlek prepona (Archaeoprepona demophon).

 

 

komeetstaartvlinderposter  
komeetstaartvlindervlinderkasutrecht08102023  

 02; Komeetstaartvlinder (Argema mittrei).

 

 

filipijnseatlasmotposter  
filipijnseatlasmotvlinderkasutrecht30102023  
filipijnseatlasmotvlinderkasutrecht21102023 1  
filipijnseatlasmotvlinderkasutrecht31102023 2  
filipijnseatlasmotvlinderkasutrecht31102023 1  
filipijnseatlasmotvlinderkasutrecht21102023 2  
filipijnseatlasmotvlinderkasutrecht21102023 4  
filipijnseatlasmotvlinderkasutrecht22102023  

03; Filipijnse atlasmot (Attacus lorquini).

 

 

polydamaszwaluwstaartposter  
polydamaszwaluwstaartvlinderkasutrecht28102023 2  
polydamaszwaluwstaartvlinderkasutrecht28102023 1  
polydamaszwaluwstaartvlinderkasutrecht28102023 3  
polydamuszwaluwstaartvlinderkasutrecht30102023  

04; Polydamas zwaluwstaart (Battus polydamas).

 

 

reuzenuiluilvlinderposter  
reuzenuilvlinderenblauwemorphovlindervlinderkasutrecht04112023  
Reuzenuilvlinder en blauwe morpho vlinder (boven), Vlinderkas, Universiteit Utrecht, 4 nov. 2023.  
reuzenuilvlindervlinderkas31102023  
reuzenuilvlindervlinderkasutecht21102023 3  
reuzenuilvlindervlinderkasutrecht17112023  
reuzenuilvlindervlinderkasutrecht21102023 1  
reuzenuilvlindervlinderkasutrecht21102023 2  
reuzenuilvlindervlinderkasutrecht22102023  

05; Reuzenuilvlinder (Caligo memnon).

 

 

griekseschoenmakerposter  
griekseschoenmakervlinderkasutrecht10102023 1  
griekseschoenmakervlinderkasutrecht10102023 2  
griekseschoenmakervrouwvlinderkasutrecht31102023 1  
griekseschoenmakervrouwvlinderkasutrecht31102023 3  
griekseschoenmakervrouwvlinderkasutrecht31102023 2  

06; Griekse schoenmaker, man en vrouw (Catonephele numilia).

 

 

rodegaasvliegvlinderkasutrecht11102023 3  
rodegaasvliegvlinderkas14102023 2  
rodegaasvliegvlinderkas14102023 3  
rodegaasvliegvlinderkas14102023 4  
rodegaasvliegvlinderkas14102023 1  

07; Rode gaasvlieg (Cethosia biblis).

 

  

zebravlindercoloburadircevlinderkasutrecht16112023 1  
zebravlindercoloburadircevlinderkasutrecht21112023  
zebravlindervlinderkasutrecht16112023 3  
zebravlindercoloburadircevlinderkasutrecht16112023 2  

08; Zebravlinder (Colobura dirce).

 

 

monarchvlinderposter  
monarchvlindervlinderkasbotanischetuinenutrecht02102023  
monarchvlindervlinderkas08102023  
monarchvlindervlinderkasbotanischetuinenutrecht04102023 8  

09; Monarchvlinder (Danaus plexippus).  

 

                      

  Vervolg:  Tropische vlinders in de vlinderkas Botanische tuinen, Utrecht (2)