Winter/Voorjaar 2019

De Raaf; opnieuw broedvogel in de regio.

Maandag 6, donderdag 9 en zaterdag 11 mei 2019.  Tot de jaren '20 van de vorige eeuw was de Raaf broedvogel in deze regio. Het in 1966 gestart landelijk herintroductieprogramma was succesvol. In 1976 kwamen de eerste paren tot broeden en in de periode 2013-2015 waren er circa 150 broedparen. De winterpopulatie is circa 1000 Raven groot. Tegenwoordig mogelijk broedvogel in de wijde regio. Zie op deze website: Zeldzame broedvogels deel 3.

Op waarneming.nl worden er sinds het voorjaar van 2017 Raven gemeld langs de Nieuw Zuiderlingedijk Heukelum-Asperen. Waren er in het voorjaar van 2018 al meer dan tien waarnemingen dit voorjaar zijn er meer dan 30 waarnemingen en werd er genesteld in een Bosgebied waarvan de eigenaar mij op maandag 6 mei vertelde dat ze vorig jaar voor het eerst in zijn bosgebied aanwezig waren maar geen nest hadden. Gaan pas broeden in hun 3e of 4e levensjaar. Maar dit voorjaar was er een nest met 3 jongen. Waar hij zeer trots op was. 

raafheukelum06052019 1

raafheukelum06052019 7

Raven, Adult en Juveniel, Heukelum, 6 mei 2019.

raafheukelum06052019 5

Raaf, adult, Heukelum, 6 mei 2019.

raafadultheukelum11052019

Raaf, adult, Heukelum, 11 mei 2019.

raafjuvenielheukelum09052019

Raaf, Juveniel, Heukelum, 9 mei 2019.

raafadult en3juvenielenheukelum09052019 

Raven, Adult met 3 Juvenielen, Heukelum, 9 mei 2019.

raafadultheukelum09052019 1

Raaf, de adulte Raaf laat hier zijn schitterende roep "korrrr-korrr-korrr-korrr" over de velden klinken, Heukeum, 9 mei 2019.

April 2019; de 13e maand op rij warmer dan normaal.

Donderdag 2 mei 2019. Voor het eerst ooit was het 13 maanden op rij warmer dan normaal (tijdvak 1981-2010). Dertien maanden, periode april 2018 t/m april 2019. Het oude record stond op 12 maanden, periode juli 1999 t/m juni 2000. Zie op deze website:  Top-10 warmste maanden en seizoenen

   

Normaal gemiddelde temperatuur 1981-2010

Gemiddelde temperatuur

Top-10 notering

     

Gemiddelde temperatuur

Top-10 notering (huidige stand)

                   

1

April 2018

9.2

12.2

3

 

1

Juli 1999

19.1

10

2

Mei 2018

13.1

16.4

1

 

2

Aug. 1999

17.5

 

3

Juni 2018

15.6

17.5

6

 

3

Sept. 1999

17.4

2

4

Juli 2018

17.9

20.7

3

 

4

Okt. 1999

10.6

 

5

Aug. 2018

17.5

18.5

9

 

5

Nov. 1999

6.7

 

6

Sept. 2018

14.5

14.7

   

6

Dec. 1999

4.8

 

7

Okt. 2018

10.7

11.9

   

7

Jan. 2000

4.3

 

8

Nov. 2018

6.7

6.8

   

8

Febr. 2000

5.9

 

9

Dec. 2018

3.7

6.1

7

 

9

Maart 2000

6.8

 

10

Jan. 2019

3.1

3.5

   

10

April 2000

10.0

 

11

Febr. 2019

3.3

6.1

9

 

11

Mei 2000

14.7

7

12

Maart 2019

6.2

8.0

9

 

12

Juni 2000

16.0

 

13

April 2019

9.2

10.9

7

         
                   

Tabel: Dertien maanden op rij warmer dan normaal, periode april 2018 t/m april 2019.

De Fluitenkruidbij in het Lingebos, Vuren.

Maandag 29 april 2019. Vandaag op zoek naar de Fluitenkruidbij in het Lingebos. De Dagvlinders; Oranjetipje, Landkaartje, Bont zandoogje, Dagpauwoog en Koolwitjes dwarrelden om je heen en de Ransuil zat half verscholen op nog geen 10 meter zachtjes oeh...oeh,...oeh.... te roepen. Maar na uren wandelen langs de Fluitenkruidbermen troffen we op het laatste stuk met weerszijen het fietspad bossage en Fluitenkruid waarop een Meidoornzandbij, Goudpootzandbij en Fluitenkruidbij. 

fluitenkruidbijvrouwlingebos29042019 1

fluitenkruidbijvrouwlingebos29042019 2

fluitenkruidbijvrouwlingebos29042019 3

Fluitenkruidbij (vrouw) (Andrena proxima), Lingebos, 29 april 2019.

goudpootzandbijvrouwlingebos29042019

Goudpootzandbij (vrouw) (Andrena chrysosceles), Lingebos, 29 april 2019.

De 1e Zeehondenwaarneming (met foto) na opening Haringvlietsluizen in de rivier de Lek.

Vrijdag 26 april 2019. Sinds 16 jan. 2019 staan de Haringvlietsluizen op een kier en nu al is er een fotowaarneming op 24, 26 en 28 april van een Gewone Zeehond in de rivier bij de Lekbrug A27 en A2, Vianen. Hopelijk volgen er nu meer.

Zie op deze website Zeezoogdieren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

gewonezeehondlekvianen26042019fransdegelder

Gewone Zeehond, rivier de Lek, Vianen, 26 april 2019 (Foto: Frans van Kippersluis). In de tabel Zeehond nr. 6.

De laatste waarneming door diverse waarnemers was begin aug. 2013. Zie tabel.

Gewone zeehonden op foto

in het stroomgebied rivier de Lek in de 21e eeuw.

   

Zeehond nr. 1

 

14 mei en 2 t/m 14 okt. 2010

Hollandsche IJssel, Krimpen- en Capelle a/d IJssel

28 aug. 2010

Adult, Nieuwe Maas, Ridderkerk

   

Zeehond nr. 2

 

04-05 sept. 2010

Juveniel, Lexmond

   

Zeehond nr. 3

 

13 t/m 22 febr., en op 27 maart 2011

Adult, Buitenkanaal en Jachthaven, Vianen. Foto’s door derden met Paling/ Snoek. Op 22 febr. T.V. opname RTV Utrecht in Jachthaven, Vianen. Op 27 maart dood in de Lek, Vreeswijk, waarschijnlijk verdronken in een Visnet. Ooit door Pieterburen als huiler van Rottumerplaat gehaald

   
   

Zeehond nr. 4

 

2 aug. 2011

Loswal Ameide, 11.00 uur. zwom richting Vianen

Begin aug. 2011

Lek, De Bol Willige-Langerak (met Mobieltje gefilmd, zie RTV-Utrecht)

   
   

Zeehond nr. 5???

 

1, 2 en 4 aug. 2013

Juveniel, Amsterdam-Rijnkanaal, Houten-Schalkwijk, 1 en 2 aug.  (via Beatrixsluizen, Vreeswijk???). Via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Amsterdam gezwommen (4 aug.).

   
   

16 jan. 2019

Sluizen Haringvliet op een kier.

   
   

Zeehond nr. 6

 

24, 26 en 28 april 2019

Lekbrug A27 en A2, Vianen

   
   
   

   gewone_zeehond_lekstrand_lexmond_050910_ineke_walter.jpg

Gewone Zeehond, Lekstrand, Lexmond, 4 sept. 2010. (foto: Ineke Walter). In de tabel Zeehond nr.2. 

gewone_zeehond_buitenkanaal_vianen_21022011_2.jpg 

Gewone Zeehond, Buitenkanaal Vianen, 21 febr. 2011. In de tabel Zeehond nr. 3

De Kauwen krijgen het koud.

Donderdag 25 april 2019. Het wordt even wennen de komende frisse dagen. We gaan van 20-25 graden naar 15 graden op zaterdag. De Kauwen nemen voorzorgmaatregelen en zijn Pinkenwol aan het verzamelen.

kauwenburggraafmeerkerk25042019

Kauwen plukken de wol van een Pinkenrug, Meerkerk, 25 april 2019.

ranonkelbijzouweboezem25042019

Ranonkelbij (Chelostoma florisomme), op Rieten dak (nestelplaats), Zouweboezem, 25 april 2019. 

Biesboschnatuur: Bijen, Dagvlinders en Vogels; Gewone Sachembij, Wimperflankzandbij, Bleekvlekwespbij, Gewone Wespbij, Zandhommel, Akkerhommel, Steenhommel, Oranjetipje, Koninginnenpage en de Visarend.

Maandag 15, woensdag 17, donderdag 18 en zondag 21 april 2019. Zie de 

Bijenfotopagina Brabantse Biesbosch, voorjaar 2019.

Zie de soortenlijst Bijen op foto; Brabantse Biesbosch, 2019

gewonesachembijvrouwbiesbosch17042019 2

gewonesachembijvrouwbiesbosch17042019 1

Gewone Sachembij (vrouw) (Anthophora plumipes). Vanaf 28 maart foeragerend op de Paarse dovenetel en nu ook op de Smeerwortel, Brabantse Biesbosch, 17 apil 2019. Nr. 35.

bleekvlekwespbijvrouwbiesbosch15042019

Bleekvlekwespbij (vrouw) (Nomada alboguttata), Brabantse Biesbosch, 15 april 2019.

gewone wespbijvrouwbiesbosch21042019

Gewone Wespbij (Nomada flava). De Koekoeksbij van de Meidoornzandbij (Andrena carantonica). Nr. 38. 

zandhommelbiesbosch15042019

zandhommelbiesbosch17042019 1

zandhommelbiesbosch17042019 2

Zandhommel (Bombus veteranus). Vanaf 28 maart foeragerend op de Paarse dovenetel en Paardenbloem en nu ook op het Hondsdraf en de Smeerwortel, Brabantse Biesbosch, 15 en 17 april 2019.

akkerhommelbiesbosch15042019

Akkerhommel (Bombus pascuorum), Brabantse Biesbosch, 15 april 2019. Nr. 36.

steenhommelvrouwbiesbosch21042019

Steenhommel (Bombus lapidarius), Brabantse Biesbosch, 21 april 2019. Nr. 39. 

wimperflankzandbijbiesbosch15042019

Wimperflankzandbij (vrouw) (Andrena dorsata), Brabantse Biesbosch, 15 april 2019. Nr. 37.

oranjetipjemanbiesbosch17042019 1

oranjetipjemanbiesbosch17042019 2

Oranjetipje, Brabantse Biesbosch, 17 april 2019. Vanaf 28 maart kregen we al van de bijzondere Dagvlinders de Citroenvlinder, Grote Vos en de Koninginnenpage voor de lens, Brabantse Biesbosch, 17 april 2019.

koninginnenpagebiesbosch18042019

De Koninginnenpage troffen we weer (ook op 8 april) foeragerend op de Madeliefjes, Brabantse Biesbosch, 18 april 2019.

visarendbiesbosch17042019 

Visarend, op 30 maart voor het eerst gezien en nu cirkelend boven de broedplaats van de afgelopen jaren, Brabantse Biesbosch, 17 april 2019.

Nu is het landschap met haar ontluikende groen op zijn mooist. Fietsend naar de Brabantse Biesbosch kwamen we deze oogstrelende landschapjes tegen...

beemdweghoogblokland17042019

Knotwilgen en Koolzaad, Beemdweg, Hoogblokland, 17 april 2019.

lagegiessenhoornaar17042019

Knotwilgen in een Oud-Hollands landschap, Lage Giessen, Hoornaar, 17 april 2019. 

De bloemrijke Bijendijken van de Brabantse Biesbosch, Werkendam, voorjaar 2019.

Donderdag 11 april 2019. Vanaf 28 maart t/m 8 april op 7 dagen op de Giant elegance E-bike (al ruim 30.000 km gefietst in 2 jaar en 2 maanden tijd) de Brabantse Biesbosch bezocht. Het was Natuurbeleving ten top. Het is dan ook nog nagenieten van de 34 soorten Bijen, waaronder de Asbij, Bremzandbij, Roodrandzandbij, Weidebij en de Zandhonmmel die we in de Brabantse Biesbosch, Werkendam op de foto hebben gezet. Als toegift zetten we ook nog 2 soorten bijzondere Dagvlinders de Grote Vos en de Koninginenpage op de foto. Nu zelfs de Grote Vos voor het 2e jaar achtereen. Ook de Koninginnenpage maar dat begint al gewoon te worden dat we die jaarlijks tegen het lijf kunnen lopen. Wel een foto maken want geen foto dan ook geen waarneming. 

bijendijkenbrabantsebiesboschwerkendam08042019 1

bijendijkenbrabantsebiesboschwerkendam08042019 2 

Bloemrijke Bijendijken met Zandhommel, Asbij en Roodrandzandbij op de Paardenbloemen, Bremzandbij op de Madeliefjes en Weidebij op het Klein Hoefblad, Brabantse Biesbosch, Werkendam, 28 maart - 8 april 2019. 

Biesboschnatuur: de Koninginnenpage.

Maandag 8 april 2019. Vandaag voor de 7e dag op zoek naar de Bijen in de Brabantse Biesbosch. Zagen we gisteren van de Dagvlinders een Grote Vos voor het 2e jaar op rij vandaag een Koninginnenpage. Deze Dagvlinder hebben we sinds 2007 elke 2 jaar wel een keer gezien. Vorig jaar troffen we er zelfs eind juli 3 ex. langs de Lekdijk Achthoven in de Vijfheerenlanden. 

koninginnenpagebiesbosch08042019

Koninginenpage op Madeliefjes, Brabantse Biesbosch, 8 april 2019. 

lichtewilgenzandbijmanbiesbosch08042019

Lichte Wilgenzanbij (man) (Andrena mitis), Brabantse Biesbosch, 8 april 2019. Nr. 31.

bleekvlekwespbijbiesbosch08042019

Bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata), Koekoeksbij van de Witbaardandbij, Brabantse Boesbosch, 8 april 2019. Nr. 32.

geelschouderwespbijbiesbosch08042019

Geelschouderwespbij (Nomada ferruginata), Koekoeksbij van de Meidoornzandbij, Brabantse Biesbosch, 8 april 2019. Nr. 33.

rossemetselbijmanbiesbosch08042019 

Rosse Metselbij (man) (Osmia bicornis), Brabantse Biesbosch, 8 april 2019. Nr. 34.

Zie de soortenlijst Bijen op foto; Brabantse Biesbosch, 2019

Biesboschnatuur: de Grote Vos.

Zondag 7 april 2019. Ben je vanaf 28 maart vandaag voor de 6e dag op zoek naar de Bijen in de Brabantse Biesbosch, Werkendam tref je rond 10.30 uur op een hoop grond van de Dagvlinders een Grote Vos die zich zit op te warmen. De 1e fotowaarneming in de Brabantse Biesbosch in de 21e eeuw. Vorig jaar 11 juni troffen we een Grote Vos op een bloedende Zomereik in De Brand, Udenhout.

grotevosbiesbosch07042019 1

grotevosbiesbosch07042019 2

Grote Vos zonnend op een grondhoop, Brabantse Biesbosch, Werkendam, 7 april 2019.

Biesboschnatuur: de Bremzandbij, Vroege Zandbij en de Roodharige Wespbij op de foto.

Zaterdag 6 april 2019. De dijken in de Biesbosch vol met kale zandige plekken worden gekleurd door de bloeiende Paardenbloemen en Madeliefjes en zijn dan ook ideaal voor haar bezoeker de Wilde Bijen die hun nesten hebben in die kale plekken. Vandaag o.a. de Bremzandbij, Grijze Zandbij, Meidoornzandbij, Vroege Zandbij, Witkopdwergzandbij, Roodsprietwespbij, Smalbandwespbij, Roodharige Wespbij, Gewone Dubbeltand en de Rood-zwarte Dubbeltand op de foto. Dat brengt het aantal soorten Bijen in de Biesbosch in 2019 vanaf 28 maart die een naam opgeplakt hebben gekregen op 30 soorten op foto. Zie de Bijenfotopagina Brabantse Biesbosch, voorjaar 2019. 

bremzandbijvrouwbiesbosch06042019 1

bremzandbijvrouwbiesbosch06042019 2

Bremzandbij (vrouw) (Andrena ovatula).

vroegezandbijvrouwbiesbosch06042019

Vroege Zandbij (vrouw) (Andrena praecox).

Biesboschnatuur: de Grote Zijdebij en haar Koekoeksbij de Grote Bloedbij.

Donderdag 4 april 2019. Vandaag in de Biesbosch weer een aantal soorten Bijen o.a. de Grote Zijdebij, Grote Bloedbij, Roodrandzandbij, Grijze Zandbij, Witbaardzandbij en de Viltvlekzandbij op de foto kunnen zetten..

grotezijdebijmanbiesbosch04042019 1

grotezijdebijmanbiesbosch04042019 2

Grote Zijdebij (man) (Colletes cunicularius).

grotezijdebijvrouwbiesbosch04042019 1

grotezijdebijvrouwbiesbosch04042019 2

Grote Zijdebij (vrouw) (Colletes cunicularius).

grotebloedbijbiesbosch04042019 1

grotebloedbijbiesbosch04042019 2

Grote Bloedbij (man) (Sphecodes albilabris). Koekoeksbij van de Grote Zijdebij. 

Biesboschnatuur: overal Vogels, Bloemen, Bijen waaronder natuurlijk de Roodrandzandbij en de Zandhommel.

Donderdag 28, zaterdag 30 maart en maandag 1 april 2019. De Biesboschnatuur met zijn Vogels, Bloemen en Bijen is altijd leuk: op donderdag van de vogels o.a. de Zeearend, Rotgans en Kluten en op zaterdag o.a. de Visarend, Zwartkopmeeuw, Slobeenden en Zomertalingen. Maar op beide dagen diverse soorten Bijen en hun parasieten de Koekoeksbijen op het Klein hoefblad, Grote Ereprijs, Koolzaad, Madeliefje en de Paardenbloem.

zeearendbiesbosch28032019

Zeearend.

roodrandzandbijvrouwbiesbosch04042019

Roodrandzandbij (vrouw) (Andrena rosae).

roodrandzandbijmanbiesbosch01042019

Roodrandzandbij (man) (Andrena  rosae).

zandhommelkoninginbiesbosch01042019 1

zandhommelkoninginbiesbosch01042019 2

zandhommelkoninginbiesbosch01042019 3

Zandhommel (Bombus veteranus).

weidebijmanbiesbosch01042019

Weidebij (man) (Andrena gravida).

weidebijvrouwbiesbosch28032019 2

weidebijvrouwbiesbosch28032019 1

Weidebij (vrouw) (Andrena gravida).

grijzerimpelrugvrouwbiesbosch28032019 1

grijzerimpelrugvrouwbiesbosch28032019 2

grijzerimpelrugvrouwbiesbosch30032019

Grijze Rimpelrug (vrouw) (Andrena tibialis).

citroenvlindervrouwbiesbosch30032019

Citroenvlinder (vrouw) op Paardenbloem.

zestienstippeliglieveheersbeestjebiesbosch30032019

Zestienstippelig Lieveheersbeestje op Madeliefje.  

Naast de Slobeend nu ook sponsor van de Zomertaling. Zie  www.vogeltrekatlas.nl 

Donderdag 21 maart 2019. Vandaag ook de Zomertaling in de Vogeltrekatlas gesponsord. Nu heb ik beide icoonsoorten onder de vrijwel als broedvogel verdwenen watervogels, de Slobeend en de Zomertaling, van het Alblasserwaardse Polderlandschap in de Vogeltrekatlas geadopteerd. Rest nog de zoete herinneringen uit mijn jeugdjaren. Toen, beginjaren '70, zaten beide soorten in het voorjaar in aantal vrijwel op elke Alblasserwaardse polder tussen de Zouweboezem en de Provinciale weg Goudriaan-Nieuwpoort.

zomertalingen_zouweboezemgebied_23_maart_2008.jpg
zomertaling_plasdras_zouweboezem__7_juni_2005.jpg

zomertalingenbrabantsebiesbosch04052015

Zomertaling 

Sponsor de website   www.vogeltrekatlas.nl   van het Vogeltrekstation en adopteer een Vogelsoort (Slobeend).

Zondag 10 maart 2019. Op Naturetoday staat vandaag een artikel over de mogelijkheid tot sponsoring van de website van het Vogeltrekstation:  Vogeltrekatlas Vogeltrekstation    .  Vanaf € 100,00 heb je de mogelijkheid een soort te adopteren en je naam te laten vermelden bij de betreffende soort. Ook nu weer gekozen voor de Slobeend ter nagedachtenis van mijn in 1995 overleden partner Jany Slob. In 2002 hebben we in de Atlas van de Nederlandse broedvogels, verschenen in 2002 (Nederlandse Fauna 5) ook de Slobeend geadopteerd en in de Dagvlinders van Nederland, verschenen in 2006 (Nederlandse Fauna 7) hebben we de Rouwmantel geadopteerd. In 1995 was er een invasie van duizenden Rouwmantels in Nederland, vandaar.   

slobeendenpaaralblasserwaard19042015

Slobeendenpaar, Polder Langerak, 19 april 2015.

Red de Boerlandvogels en steun de petitie.

Vrijdag 9 maart 2019. Op Nauretoday verscheen dit bericht Red de Boerenlandvogels  ondersteun deze actie en ondertekend de petitie. Bij drie provincies mag je onderteken.

gruttoinbloemrijkgraslandvijfheerenlanden10052010

Grutto, Polder Achthoven, 10 mei 2010

patrijsinbloemrijkgraslandvijfheerenlanden25042015

Patrijs, Polder Middelwaard, Vianen, 25 april 2015.

Posten bij de Wintermahonia.

Woensdag 27 febr. 2019. Vanmiddag een uurtje gepost bij de Wintermahonia in Meerkerk. De Citroenvlinderman vloog langs. Foeragerend op de Wintermahonia o.a. van de Bijen de Aard- en Boomhommel en van de Zweefvliegen de Blinde bij, Snorzweefvlieg, Variabel elfje en de Gele halvemaanzweefvlieg.

gelehalvemaanzweefvliegvrouwopwintermahoniameerkerk27022019

Gele halvemaanzweefvlieg (vrouw) op Wintermahonia, Meerkek, 27 febr. 2019.

Een recordaantal van 4 Lentedagen in februari in De Bilt in 2019.

Maandag 25 febr. 2019. Met vier dagen boven de 15.0 graden in februari (17e, 25e, 26e en 27 febr.) in De Bilt krijgen we ook een recordaantal van 4 Lentedagen (vanaf 15.0 graden) in De Bilt. Dat waren er 3 in zowel februari 1990 als in 1998. 

Drie warmtedatumrecords in 2019 op rij in De Bilt.

Maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 febr. 2019. Met 18.3 graden op de 25e, 18.9 graden op de 26e en 18.3 op de 27e in De Bilt zijn warmtedatumrecord nr.3, 4 en 5 van 2019 een feit. Het was 15.1 graden op 25 febr. 1964, 15.1 graden op 26 febr. 1964 en 16.3 graden op 27 febr. 2003. Maar ook het warmtemaandrecord in februari in De Bilt is verbroken dat was 17.3 graden op 28 febr. 1959. 

Nu al 5 warmtedatumrecords in 2019: op 16, 18 (evenaring warmtedatumrecord), 25, 26 en 27 febr. 2019.

 In het afgelopen jaar (2018) waren er 15 warmtedatumrecords (waaronder 1 evenaring warmtedatumrecord) en 3 koudedatumrecords.

Zie op deze website over de periode 2001-2018 alle  145  Warmtedatumrecords in De Bilt in de 21e eeuw    

Zie op deze website de tabel met 19 koudedatumdagrecords en 11 koudedatumnachtrecords in De Bilt in de 21e eeuw. Zomer/najaar 2018

De maand februari komt met een gemiddelde temperatuur van 6.1 graden op de 9e plaats van zachtste februarimaanden en de winter (Dec. Jan. en Febr.) komt met een gemiddelde temperatuur van 5.2 graden ook op de 9e plaats van zachtste winters in De Bilt sinds 1901 te staan.

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Zaterdag 23 febr. 2019. In het voorjaar van 2017 heb ik mij aangemeld als Lid van de Partij voor de Dieren. En vandaag bleek bij het zien van het plakbord met Verkiezingsposters in Meerkerk (was gemeente Zederik, Provincie Zuid-Holland en vanaf 1 jan. 2019 gemeente Vijfheerenlanden, Provincie Utrecht)) dat de Partij voor de Dieren de juiste partij voor mij is. Een poster met een Hommelvrouw op Klaver en met de tekst: Alle kleine beestjes helpen.....

Provincialestaten20032019

Verkiezingsposter van de Partij voor de Dieren, Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019.

Hellmann-koudegetallen in De Bilt in de 20e en de 21e eeuw.

Dinsdag 19 febr, 2019. In de 20e eeuw hadden we bijna iedere decade 2 of meer koude/zeer koude- of strenge winters (27 in totaal) waarbij het Hellmann-koudegetal boven de 100 of zelfs boven de 300 ( 3 strenge winters) punten uitkwam. Maar dat is verleden tijd al 22 winters (vanaf 1 nov. tot 1 maart) achtereen hebben we zelfs meer zachte winters (14 winters tot 40 punten) dan normale winters (7 winters vanaf 41 tot 100 punten). Ter vergelijking in de eerste 20 jaar van de 20e eeuw hadden we  1 zeer koude-, 5 koude-, 6 normale-, 5 zachte-, 2 zeer zachte- en 1 buitengewone zachte winter. In de afgelopen 22 winters vnl. in de 21e eeuw hadden we 0 zeer koude, 0 koude-, 7 normale-, 7 zachte-, 3 zeer zachte- en 5 buitengewone zachte winters.

1901-1920

Hellmann-koudegetallen

 

2000-2019

Hellmann-koudegetallen

         
     

1998

19,3

     

1999

47,7

1901

121.4

 

2000

3.6

1902

48.5

 

2001

27.7

1903

117.5

 

2002

21.6

1904

59.4

 

2003

80.1

1905

36.8

 

2004

16.3

1906

30.5

 

2005

32.4

1907

114.9

 

2006

31.5

1908

103.7

 

2007

4.8

1909

129.7

 

2008

20.3

1910

10.0

 

2009

56.5

1911

35.7

 

2010

94.7

1912

55.9

 

2011

80.6

1913

15.5

 

2012

88.4

1914

49.2

 

2013

73.2

1915

16.1

 

2014

0.0

1916

24.4

 

2015

7.8

1917

163.2

 

2016

9.6

1918

62.3

 

2017

36.0

1919

71.2

 

2018

34.1

1920

29.9

 

2019

12.1

         
         

H > 300

Streng

H < 40

Zacht

 

H > 160

Zeer koud

H < 20

Zeer zacht

 

H > 100

Koud

H < 10

Buitengewoon zacht

 

H < 100

Normaal

     
         

Hellmann-koudegetallen eerste 20 jaar 20e eeuw (1901-1920) en eerste 20 jaar 21e eeuw (2000- 2019).

 

Koud

Zeer koud

Streng

Totaal

 

Koud

Zeer koud

Streng

Totaal

1901 - 1910

5

   

5

1961 - 1970

3

 

1

4

1911 - 1920

 

1

 

1

1971 - 1980

 

1

 

1

1921 - 1930

2

1

 

3

1981 - 1990

3

1

 

4

1931 - 1940

1

1

 

2

1991 - 2000

2

   

2

1941 - 1950

1

 

2

3

2001 - 2010

0

0

0

0

1951 - 1960

1

1

 

2

2011 - 2019

0

0

0

0

                   

Totaal

    10       4       2

16

       8      2      1

11

Koude-, Zeer koude en Strenge winters, 1901 - 2019.

Evenaring warmtedatumrecord.

Maandag 18 febr. 2019. Met 14.6 graden was het vandaag een evenaring met het warmtedatumrecord op 18 febr. 1920. Toen werd het ook 14.6 graden.

Met 2844 halsbandaflezingen 1100 verschillende Kolganzen afgelezen.

Maandag 18 febr. 2019. Vanaf 11 jan. 2003 staat vandaag de teller op 2844 aflezingen en hebben we 1100 verschillende Kolganzen afgelezen.

kolgans1099en1100in2844afklezingenwaaluiterwaard Heerewaarden18022019

Kolganshalsbanden nr. 1099 en nr. 1100, Waaluiterwaard Heerewaarden, 18 febr. 2019. 

De eerste Lentedag van 2019 is een feit.

Zondag 17 febr. 2019. Vandaag werd het 15.1 graden in De Bilt en is de eerste Lentedag (vanaf 15.0 graden) van 2019 een feit. De vroegste Lentedag ooit was op 13 jan. 1993 toen werd het ook 15.1 graden in De Bilt.

Het eerste warmtedatumrecord van 2019 in De Bilt is een feit.

Zaterdag 16 febr. 2019. Met 13.3 graden in De Bilt is het eerste warmtedatumrecord van 2019 een feit. Het was 12.5 graden op 16 febr. 1998. Deze 12.5 graden was het  laatste warmtedatumrecord onder de 13 graden in de maand februari. De koudste dag in de maand februari is nu 13.0 graden op 6 febr. 2004.  Het warmst was het met 17.3 graden op 28 febr. 1959. In het afgelopen jaar (2018) waren er 15 warmtedatumrecords (waaronder 1 evenaring warmtedatumrecord) 3 koudedatumrecords..

Zie op deze website over de periode 2001-2018 alle  145  Warmtedatumrecords in De Bilt in de 21e eeuw

Zie op deze website de tabel met 19 koudedatumdagrecords en 11 koudedatumnachtrecords in De Bilt in de 21e eeuw. Zomer/najaar 2018

Als de weersvoorspellingen voor de rest van de maand februari uitkomen (24 febr.) dan komt februari met een gemiddelde temperatuur van 6.1 graden op de 8e plaats van zachtste februarimaanden en de winter (Dec. Jan. en Febr.) komt met een gemiddelde temperatuur van 5.2 graden op de 9e plaats van zachtste winters in De Bilt sinds 1901 te staan.

Nieuwsbrief Religroep week 7 -2019.

Woensdag 13 febr. 2019. Vandaag verscheen de Nieuwsbrief van de Reli groep met daarin de foto van de maand. Deze Steenuil zien we regelmatig tijdens het bezorgen van de post in Noordeloos-Hoog-Blokland...

 nieuwsbriefreligroepweek7 2019

Nieuwsbrief RELI Groep week 7-2019: Een Steenuil;  één van onze trouwste supporters tijdens het bezorgen van de post, Noordeloos-Hoog-Blokland, 31 dec. 2017.

De winter 2018/2019 lijkt/is nu al voorbij.

Zondag 3 febr. 2019. (De winter 2018/2019 lijkt/is nu al voorbij. De komende weken worden temperaturen verwacht richting de 10-11 graden. In onderstaande tabel een overzicht van de wintermaanden (december, januari en februari) in de eerste 20 jaar van de vorige eeuw en in de afgelopen 20 jaar. Het aantal dagen vanaf 10,0 graden is in de afgelopen 20 jaar verdubbeld van gemiddeld 8.5 dagen per winter (1901-1920) naar een voorlopig gemiddelde van 17.3 dagen per winter (2000-2019).

Maar het aantal + 10 graden dagen in febr. 2019 liepen op naar 16 en steeg het gemiddelde in de afgelopen 20 jaar van 17.3 naar 18.1 dagen per winter (2000-2019).

   

D.

J.

F.

Totaal

+ 10 graden

 

D.

J.

F.

Totaal

+ 10 graden

                     

1

1900/1901

?

1

-

1

1999/2000

7

3

6

16

2

1901/1902

4

4

4

6

0/1

13

4

8

25

3

2/3

1

4

9

14

1/2

4

9

14

27

4

1903/1904

-

1

-

1

2/3

8

3

6

17

5

1904/1905

6

-

-

6

3/4

3

2

6

11

6

1905/1906

2

2

-

4

4/5

2

8

1

11

7

1906/1907

3

-

-

3

2005/2006

1

-

1

2

8

1907/1908

6

-

-

6

6/7

12

16

14

42

9

1908/1909

1

1

-

2

7/8

6

10

15

31

10

9/10

5

2

5

12

2008/2009

3

-

-

3

11

10/11

7

1

3

11

2009/2010

2

-

4

6

12

11/12

-

-

11

11

10/11

-

5

7

12

13

1912/1913

6

-

3

9

11/12

10

6

2

18

14

13/14

4

-

10

14

12/13

7

6

1

14

15

1914/1915

6

-

-

6

13/14

6

6

12

24

16

15/16

9

9

3

21

14/15

7

6

1

14

17

1916/1917

4

3

-

7

15/16

25

6

8

39

18

1917/1918

-

6

3

9

16/17

3

1

10

14

19

18/19

10

-

2

12

2017/2018

2

7

0

9

20

1919/1920

5

3

7

15

2018/2019

10

2

16

28

                     
 

Totaal

79

33

57

169

Totaal

131

100

132

363

                     
 

Gemiddelde

4

1.6

3

8.5

Gemiddelde

6.5

5

6.6

18.1

                     

Het aantal + 10 graden dagen in de eerste 20 jaar van de 20 eeuw (169) en vanaf het jaar 2000 (21e eeuw) (363). 

Nederlands Soortenregister; een overzicht van de Nederlandse biodiversiteit.

Donderdag 31 jan. 2019. In de afgelopen maanden hebben we een aantal bijzondere foto's die genomen zijn in 2018 van de  Mexicaanse Zwartsteel (Isodontia mexicana), Grote Vos (Nymphalis polychlorus) en de Roodbruine Groefbij ( Lasioglossum xanthopus) laten opnemen in het Nederlands soortenregister  . Zie de foto's Wim Jongejan

Alle bijzondere soorten op foto, ook op deze website, in 2018 op rij: in april het Bosmierlieveheersbeestje, Gezoomd Moerashaantje, de Kleine Reuzenhaan en de Reuzenhaan, in mei de Gele Reus, Bosglimmer, Gevlekte Molmzweefvlieg, Juweelzweefvlieg, Twintigstippelig Wilgenhaantje en het Heggenranklieveheersbeestje, in juni de Grote Vos, in juli de Grote Roetbij en langs de Lekdijk in de Vijfheerenlanden de Koninginnenpage en de Gele Luzernevlinder, in september het Geelbandkrieltje, in sept./okt. in het Rivierengebied overal voor het eerst ooit Klimopbijen (Meerkerk, Ameide, Lexmond, Driebergen, Rhenen, Alphen, Appeltern, Batenburg, Bergharen, Druten, Beneden-Leeuwen, Rossum en Dreumel), in oktober de Mexicaanse Zwartsteel,  Roodbruine Groefbij en de Zandhommel.

Van de bijzondere Vogels hebben we zoals vele anderen in 2018 foto's lopen maken van het Bokje, Houtsnip, Woudaap, Notenkraker en de Bonte Tapuit. 

Kolganzen in de Vijfheerenlanden.

Maandag 21 jan. 2019. Vandaag op zoek naar de Kolganzen in de Vijfheerenlanden.  Op de polders van Kedichem, Schoonrewoerd, Lexmond en Meerkerk verbleven circa 5000 Kolganzen.

kolgansmetwitte zonnecollectorenhalsbandpolderkedichem21012019

Twee Kolganzen afgelezen en één Kolgans met witte halsband met zonne collectoren had geen ringcode! , Polder Kedichem. 

Dertien halsbanden van de Kolgans, weer Toendrarietgans BBN geel en 2 Zweedse Grauwe Ganzen afgelezen in de Alblasserwaard.

Zaterdag/zondag 19/20 jan. 2019. Dit weekend op de E-bike in twee rondjes in totaal 130 km door de Alblasserwaard gefietst. Op de polders onder Langerak, Schelluinen, Giessenburg, Sliedrecht, Bleskensgraaf en Streefkerk verbleven circa 6000 Kolganzen, op de polder tussen Bleskensgraaf en Streefkerk circa 6000 Brandganzen en op de polders tussen Sliedrecht en Wijngaarden circa 700 Toendra- en 3 Kleine Rietganzen.

Toendrarietgans BBN is in febr. 2012 als vrouw 1e winter geringd in Noord-Brabant (Lith) en werd sinds 26 febr. 2013 vandaag voor de 6e maal door mij afgelezen op de polders weerszijden Wijngaarden.

Op de Polder Schelluinen zaten ook circa 100 Grauwe Ganzen waarvan twee met blauwe Zweedse halsbanden.  

Op de polders Brandwijk, Ottoland en Wijngaaren troffen we circa 150-200 Kleine Zwanen en op de Polder Ottoland ook 10 Wilde Zwanen

kolgansPTUsliedrecht19012019

Van de 13 afgelezen Kolganzen waren er 8 nieuw voor mij en PTU wordt deze zomer 16 jaar en is dan ook dit weekend de oudste. In jan. 2004 als man 1e winter in Friesland geringd en op zaterdag las ik hem sinds dec. 2010 voor de 10e keer in de Alblasserwaard en éénmaal in de Vijfheerenlanden af.

Grauweganzenzweedsehalsbandenpolderschelluinen20012019

Grauwe Ganzenpaar (vrouw 7GH en man 7FL), als Adulten geringd op 14 juni 2018 en tot op 16 sept. enkele keer afgezen in Zweden (regio Sodermanlands Lan), op 25 okt. door een Alblasserwaarder in Zeeland en op 20 jan. 2019 op de Polder Schelluinen.

 

 

Totaalaantal waarnemingen

Totaalaantal waargenomen verschillende Ganzen/Zwanen

Vanaf

       

Kolgans

2821

1086

11 jan. 2003

Grote Canadese Gans

555

337

27 maart 2017

Grauwe Gans

187

101

 

Brandgans

178

82

 

Kleine Zwaan

56

30

 

Toendrarietgans

16

11

 

Boerengans

10

5

 

Nijlgans

4

2

 

Kleine Rietgans

1

1

 

Rotgans

1

1

 
       

                                             Totaaloverzicht afgelezen halsbanden in de afgelopen 16 jaar, periode 9 jan. 2013 - 20 jan. 2019

Zomer/Najaar2018