Zomer/Najaar 2018

In 2018 met 2044.9 uur zon het Zonurenrecord en met gemiddeld 11.4 graden het op één na warmste jaar sinds 1901 in De Bilt.

Dinsdag 2 jan. 2019. Het jaar 2018 werd met 2044.9 zonuren koploper van zonnigste jaren in De Bilt sinds 1901. Het jaar 2003 komt nu met 2021.7 uur zonneschijn op de tweede plaats en 1959 met 1986.1 zonuren op de derde plaats. 

In de top10 van zonuren staat de Lente van 2018 met 590.3 zonuren op de 8e plaats, de Zomer met 751.3 zonuren op de 4e plaats en de Herfst staat met 456.9 zonuren op de 1e plaats. Op nr. 1 stond de Herfst van 1959 met 449.2 zonuren.

In deze 21e eeuw staan nu 6 van de 18 jaren te weten  2003, 2005. 2009, 2015, 2016 en 2018 in de top-10 van zonnigste jaren in De Bilt.

En met een gemiddelde temperatuur van 11.4 graden  komt 2018  op de tweede plaats van warmste jaren sinds 1901 in De Bilt. Op de eerste plaats staat 2014 met een gemiddelde temperatuur van 11.7 graden. In de top10 van warmste jaren zijn er nu 8 recente jaren: 2007 op nr. 3, 2006 op nr. 4, 2017 op nr. 5, 2015 op nr. 6, 2011 op nr. 7 en 2000 op nr. 8. Op nr. 9 t/m 11 staan resp. 1999, 1990 en het jaar 2000.

Wat de seizoeneen en de maanden betreft in 2018 kwamen er 2 seizoenen in de warmste seizoenen top-10 de Lente met een gemiddelde temperatuur van 11.1 graden op nr. 3 en de zomer met 18.9 graden op nr. 1 en van de 7 maanden die in de Top-10 van warmste maanden terecht kwamen staat januari op nr. 10, April (3), Mei (1), Juni (6), Juli (3), Aug. (9) en december op nr. 7.

Vanaf dec. 2011 is december 2018 de vierde van de acht decembermaanden die in de Top-10 van warmste decembermaanden terecht komt; 2015 staat op nr. 1, 2011 (5), 2018 (7) en 2013 op nr. 8.

De Bonte Tapuit van Bodegraven.

Donderdag 13 dec. 2018. Vandaag bij de Bonte Tapuit van Bodegraven langs geweest.

bontetapuitbodegraven13122018 4

bontetapuitbodegraven13122018 5

bontetapuitbodegraven13122018 1

bontetapuitbodegraven13122018 3

bontetapuitbodegraven13122018 2

bontetapuitbodegraven13122018 6

Bonte Tapuit, Bodegraven, 13 dec. 2018.

De Dunsnavelnotenkraker van Wageningen.

Woensdag 12 dec. 2018. Vandaag voor de 2e keer bij de Dunsnavelnotenkraker van Wageningen langs geweest.

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 1

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 2

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 3

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 4

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 5

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 6

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 7

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 8

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 9

dunsnavelnotenkrakerwageningen12122018 10

Dunsnavelnotenkraker, Wageningen, 12 dec. 2018.

Met 13.2 en 13.3 graden warmtedatumrecord nr. 14 en nr. 15 in 2018 en nr. 143 en nr. 144 in de 21e eeuw in De Bilt.

Zondag 2 en maandag 3 dec. 2018. Op zondag en maandag het 14e en 15e warmtedatumrecord van 2018 en nr. 143 en nr. 144 in de 21e eeuw in De Bilt. Met 13.2 graden werd het op zondag de warmste 2 dec. sinds 1901. Dat was 12.8 graden op 2 dec. 1953. En op maandag 3 dec. werd het 13.3 graden een evenaring van het warmtedatumrecord op 3 dec. 1954

Zie op deze website alle   Warmtedatumrecords in De Bilt in de 21e eeuw

Voorjaar in Meerkerk.

Dinsdag 27 nov. 2018. Vanmorge in de ochtendschemering tusen 07.00 en 08.00 uur zong de merel en de Zanglijst in Meerkerk. Het Voorjaar komt eraan!

merelvrouw23012017 3

Merel, 23 jan. 2017. 

zanglijster12022017

Zanglijster, 12 febr. 2017

Een Dunsnavelnotenkraker in Wageningen.

Maandag 26 nov. 2018. De Notenkraker (zowel de Diksnavel als de Dunsnavel) in de invasiejaren 1954/1955 en 1968/1969 in de regio gemist. Maar ook 50 jaar geleden die Notenkraker in Meerkerk (1968) gemist. Daarom vandaag eindelijk een Dunsnavelnotenkraker gezien in Wageningen.

notenkrakerwageningen26112018 3

notenkrakerwageningen26112018 4

notenkrakerwageningen26112018 5

notenkrakerwageningen26112018 6

notenkrakerwageningen26112018 7

notenkrakerwageningen26112018 1

notenkrakerwageningen26112018 2

Dunsnavelnotenkaker, Wageningen, 26 nov. 2018. 

Nieuwe Vogelatlas: vogelstand in 40 jaar spectaculair op z’n kop.

Zaterdag 24 nov. 2018. De vogelwereld in Nederland is de afgelopen veertig jaar behoorlijk op z'n kop gezet. Dat blijkt uit het veldwerk van 2000 vogelaars. In de nieuwe Vogelatlas maken ze de balans op en beschrijven ze 369 vogelsoorten die in Nederland voorkomen.Tijdens het broedseizoen zijn er ongeveer evenveel vogels in ons land als veertig jaar geleden. Alleen is de samenstelling van de vogelbevolking drastisch veranderd.

klapeksterbrabantsebiesboschwerkendam31012010

Klapekster, Brabantse Biesbosch, Werkendam, 31 jan. 2010.

De Klapekster, Korhoen, Duinpieper en de Ortolaan zijn als broedvogel vrijwel verdwenen. Al eerder waren de Bosruiter, Goudplevier, Griel, Hop, Lachstern en Roodkopklauwier verdwenen en op punt van verdwijnen staan de Zomertortel, Kuifleeuwerik en de Grauwe Gors.

zomertortelheukelum070610

Zomertortel, Heukelum, 7 juni 2010.

kuifleeuwerik_natuurlijk_brabant_6_febr._2009_2.jpgKuifleeuwerik, s-Hertogenbosch, 6 febr. 2009

grauwegorsnatuurlijkbrabant04042007

Grauwe Gors, Vughtse Gement, 4 april 2007.

Maar vogelaars noemen de Zeearend, Visarend, Wilde Zwaan en de Kraanvogel als spectaculaire nieuwkomers. Ook Grote Zilverreigers en Slechtvalken zijn van sporadische dwaalgasten doodnormale verschijningen geworden.

Ondanks de nieuwkomers signaleren onderzoekers toch een verarming in het totaalaantal soorten. Vogelgemeenschappen in verschillende regio's gaan steeds meer op elkaar lijken. Soorten zoals de Grote Bonte Specht en de Boomkruiper duiken overal op. Hierdoor worden de verschillen in Nederland kleiner.

In de atlas is goed te zien hoe de veranderde inrichting van ons land de afgelopen veertig jaar veel effect heeft gehad op de vogels. Vogels moeten zich steeds weer aanpassen aan veranderingen in ons landschap, aan klimaatverandering en de omstandigheden op de trekroutes.

gruttoinbloemrijkgraslandvijfheerenlanden10052010

Grutto in bloemrijk grasland, Vijfheerenlanden, 10 mei 2010,

Vooral broedvogels in het boerenland hadden het zwaar de afgelopen decennia. Was in 1975 de helft van de broedvogels nog boerenlandvogel, nu is dat minder dan 20 procent. De oer-Hollandse Grutto, in 2015 nog gekozen als onze nationale vogel, is dramatisch achteruitgegaan. Ook de Patrijs gedijt het best in akkerland, vooral als dat wordt afgewisseld met ruige dijkjes, slootranden en houtwallen. Maar door de schaalvergroting in de landbouw is het aantal Patrijzen en Veldleeuweriken enorm afgenomen. Volgens het kenniscentrum over Nederlandse vogels Sovon, dat de atlas heeft samengesteld, is het door de enorme hoeveelheid verzamelde data over vogels en hun verspreiding mogelijk om ze in de toekomst beter te beschermen.

patrijsinbloemrijkgraslandvijfheerenlanden25042015

Patrijs in kruidenrijk grasland, Lekuiterwaard Vijfheerenlanden, 25 april 2015. 

veldleeuwerikalblasserwaard12052006

Mijn laatste foto van een Veldleeuwerik in het broedseizoen in de Alblasserwaard, Polder Streefkerk, 12 mei 2006.

De Vogelatlas wordt vandaag gepresenteerd op de Landelijke Dag voor alle actieve vogelaars in Nederland. Het is een bedankje aan de ruim 2000 vrijwilligers die in hun vrije tijd vogels hebben geteld voor de atlas.

Hoeveelheid Koolstofdioxide in de atmosfeer stijgt naar recordhoogte.

Donderdag 22 nov. 2018. De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer is vorig jaar naar recordhoogte gestegen, meldt de VN donderdag in een jaarlijks klimaatrapport. In 2017 namen de concentraties koolstofdioxide toe tot 405,5 deeltjes per miljoen deeltjes in de lucht. De verwachting voor 2018 is een stijging naar 407 deeltjes. In 2016 ging het nog om 403,3 deeltjes per miljoen. In 2015 werd de 400-deeltjes grens bereikt. Dit is 45 procent boven de pre-industriële basislijn (1850-1900). Destijds meldde de VN al dat dergelijke waardes in de laatste honderdduizenden jaren niet zijn voorgekomen. 

Met 19.0 graden de warmste novemberdag ooit, warmtedatumrecord nr. 13 in 2018 en nr. 142 in de 21e eeuw in De Bilt.

Dinsdag 6 nov. 2018. Vandaag het 13e warmtedatumrecord van 2018 en de 142e in de 21e eeuw. Tevens was het met 19.0 graden de warmste novemberdag sinds 1901 in De Bilt, dat was 18.7 graden op 3 nov. 2005.  Het warmtedatumrecord werd met deze 19.0 graden verpletterd dat was 17.1 graden op 6 nov. 2015.  

Zie op deze website alle   Warmtedatumrecords in De Bilt in de 21e eeuw

Het halsbandenafleesseizoen is weer begonnen.

Maandag 5 nov. 2018. Het halsbandenafleesseizoen is weer begonnen. In de afgelopen week lazen we 14 halsbanden af : Kolgans 10 en 4 van de Grote Canadese Gans.

 

Totaalaantal waarnemingen

Totaalaantal waargenomen verschillende Ganzen/Zwanen

Vanaf

       

Kolgans

2804

1078

11 jan. 2003

Grote Canadese Gans

555

337

27 maart 2017

Grauwe Gans

185

99

 

Brandgans

178

82

 

Kleine Zwaan

56

30

 

Toendrarietgans

15

11

 

Boerengans

10

5

 

Nijlgans

4

2

 

Kleine Rietgans

1

1

 

Rotgans

1

1

 
       

In tabelvorm de stand op 5 nov. 2018.

Twee zeldzame Hommels; Moshommel en Zandhommel op Tiengemeten.

Zondag 21 okt. 2018. Vandaag naar Nieuwendijk gefietst en daarna met de Veerboot naar het eiland Tiengemeten gelegen in het Haringvliet gevaren. Van de twee zeldzame Hommels alleen de Moshommel gevonden en de tweede de Zandhommel die gaan we volgend jaar en misschien ook zo'n zeldzaamheid de Grashommel (maar één waarneming op Tiengemeten) in juii 2019 op de foto zetten. 

grashommelhavennieuwendijk21102018 1

grashommelhavennieuwendijk21102018 2

grashommelhavennieuwendijk21102018 3

grashommelhavennieuwendijk21102018 4

grashommelhavennieuwendijk21102018 5

Steenhommelman (Bombus lapidarius), Nieuwendijk, in de veerhaven naar Tiengemeten, 21 okt. 2018.

moshommeltiengemeten21102018 4

moshommeltiengemeten21102018 1

moshommeltiengemeten21102018 2

moshommeltiengemeten21102018 3

Moshommel (Bombus muscorum), Tiengemeten, 21 okt. 2018. 

gewonekoekoekshommeltiengemeten21102018 1

gewonekoekoekshommeltiengemeten21102018 2

gewonekoekoekshommeltiengemeten21102018 3

Gewone Koekoekshommel (Bombus campestris), Tiengemeten, 21 okt. 2018.

Een nog in de nazomer te ziene Roodbruine Groefbij op Knoopkruid.

Zaterdag 20 okt. 2018. Vanwege het warme weer in de afgelopen weken werden er in Nederland verschillende soorten Bijen op foto gezet die normaal alleen in het voorjaar worden gezien (zie Natuurbericht 15 okt. 2018 ): Asbij, Meidoornzandbij, Viltvlekzandbij, Goudpootzanbij, Roodgatje en het Vosje. Op  www.waarnemingen.be  in België werden nog de volgende voorjaarssoorten op foto gezet: Weidebij, Fluitenkruidbij, Grijze Rimpelrug en Grijze Zandbij.

Vanmiddag fietsten we op de Waaldijk bij Hurwenen langs een dijktalud vol met bloeiend Knoopkruid. Naast de vele Honingbijen troffen we geen voorjaarsbij  maar een nog laat in de nazomer te ziene Roodbruine Groefbij.  

roodbruinegroefbijvrouwopknoopkruidhurwenen20102018 1

roodbruinegroefbijvrouwopknoopkruidhurwenen20102018 2

Roodbruine Groefbij (Lasioglossum xanthopus) op Knoopkruid, Hurwenen, 20 okt. 2018.

In de statistieken op waarneming.nl is er nog een latere waarneming in het jaar van Roodbruine Groefbij, te weten op 31 okt. 2005.

Op 9 nov. 2014 troffen we zelf langs de Zederikkade, Lexmond ook een wel heel laat in de nazomer vliegende Grasbij. In de statistieken op waarneming.nl is dit nog steeds de laatste waarneming in het jaar .... 

grasbij vrouw op madeliefje zouweboezem 09112014 1

Grasbij (Andrena flavipes) op Madeliefje, Zouweboezem,  9 nov. 2014.

De 132e warme dag (vanaf 20.0 graden) in 2018 en de 10e warme dag in oktober..

Woensdag 17 okt. 2018. Vandaag is het de 132e warme dag (vanaf 20.0 graden) in 2018 (normaal is de laatste decennia 85 dagen per jaar) en staat hiermee aan kop gevolgd door 2003 met 116 warme dagen. Ook is het de 10e warme dag in oktober. Hiermee plaatst ze zich in het rijtje van het oktoberrecord van 10 warme dagen in de jaren 1921, 1959, 1969 en 2018. De laatste warme dag in het jaar in De Bilt was op 30 okt. 2005 toen werd het 21.1 graden.

Dertien warmtedatumrecords (update 6 nov.) en 55 zomerse dagen in 2018.

Maandag 15 okt. 2018. Afgelopen weekend waren drie dagen op rij het 10e, 11e en 12e warmtedatumrecord van 2018 in De Bilt. Vrijdag werd het 22.8, zaterdag 26.3 en zondag 24.2 graden. Dat waren 21.4, 23.6 en 22.6 graden op 12, 13 en 14 okt. 1990. 

Op zaterdag was het zelfs met 26.3 graden een zomerse dag (vanaf 25.0 graden) en die was nog nooit zo laat in het jaar in De Bilt. De laatste was op 10 okt. 1921 toen werd het 25.8 graden. Slechts één keer was het nog warmer in oktober en dat was 26.5 graden op 4 okt. 1983. Ook is het de 55e zomerse dag in 2018 in De Bilt en hiermee wordt het record van 51 zomerse dagen in 2006 verbroken. 

Niet eerder kennen we zo'n ongekend lange periode met zomers weer. De eerste zomerse dag was op 19 april en hiermee zitten we op een recordlange periode van 177 dagen tussen de eerste en de laatste zomerse dag. Het oude record was 165 dagen in 2011. Normaal bedraagt deze periode slechts 114 dagen. 

Mexicaanse zwartsteel (Isodontia mexicana) op de Klimop in Asperen.

Maandag 15 okt. 2018. De Mexicaanse zwartsteel (Isodontia mexicana) is een Noord-Amerikaanse Langsteelgraafwesp die leeft van Boomkrekels en Sprinkhanen. Deze exoot werd voor het eerst op 12 juli 2010 in St. Michielgestel op de foto gezet (zie het PDF-artikel van Naturalis  Mexicaanse Zwartsteel.  Op www.waarneming.nl  zijn er sinds 2013 uit 7 uurhokken waarnemingen bekend. Drie in 2017 en nu drie uurhokken in 2018.  

Vandaag tijdens mijn zoektocht naar Klimopbijen (weer 2 uurhokken erbij; Rossum en Dreumel) troffen we in Asperen op de Klimop deze exotische Langsteelgraafwesp......

mexicaansezwartsteelopklimopasperen15102018 1

mexicaansezwartsteelopklimopasperen15102018 2

mexicaansezwartsteelopklimopasperen15102018 3

Mexicaanse Zwartsteel (Isodontia mexicana) op Klimop, Asperen, 15 okt. 2018.

Klimopbijenfietsrondje Utrechtse Heuvelrug.

Zaterdag 6 okt. 2018 (update 15 okt. 2018). We zijn nu vijf weken op zoek naar de Klimopbijen die in de periode 1997-2017 maar uit 37 uurhokken bekend waren in Nederland. In 2018 is de verspreiding exposief gestegen op waarneming.nl zijn er dit jaar inmiddels uit meer dan 100 uurhokken waarnemingen gemeld (15 okt.), waarvan een aantal uurhokken helaas zonder fotowaarneming. Van die ruim 100 uurhokken hebben we zelf in 2 uurhokken foto's gemaakt (17 sept. in Arnhem en op 22 sept. in Utrecht) en als enige uurhokwaarnemer in 12 uurhokken, te weten op 24 sept. in Meerkerk, op 25 sept. in Lexmond, op 30 sept. in Ameide, op 27 sept. langs de rivier de Maas in Alphen, Appeltern, Batenburg/Bergharen en langs de rivier de Waal in Druten en Beneden-Leeuwen, op 6 okt. in Driebergen, op 8 okt. in Rhenen en op 15 okt. wederom langs rivier de Waal in Rossum en Dreumel een fotowaarneming op waarneming.nl geplaatst.  

We hebben in de afgelopen weken ook naar de Klimopbij lopen zoeken in deze regio: Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Hoog-Blokland, Hoornaar, Noordeloos, Vianen, Hei- en Boeicop, Schoonrewoerd, Asperen, Leerdam, Leerbroek, Achterdijk, Nieuwland en daarbuiten o.a. in Maarssen, Breukelen, Hilversum, Nieuwegein, Bunnik, Zeist, Austerlitz, Odijk, Houten, Woerden, Uithoorn, Haaften, Zaltbommel en Heerewaarden maar zonder resultaat. 

Nog niet alle Klimop staat in bloei maar waar wel dan zijn de vrouwtjes van de Klimopbij zwaarbeladen met stuifmeel....

klimopbijvrouwdriebergen061018 2

klimopbijvrouwdriebergen061018 1

Klimopbij, met stuifmeel zwaar beladen vrouw, op Klimop, Driebergen, 6 okt. 2018.

Dertien warmtedatumrecords (update 6 nov. 2018), 3 Koudedatumrecords maar ook één koudedatumnachtrecord in 2018.

Zondag 30 sept. 2018. Afgelopen nacht werd -0.1 graden in De Bilt en werd het koudenachtrecord van +0.7 graden op 30 sept. 1940 verbroken. Hiermee is het 11e koudedatumnachtrecord in de 21e eeuw in De Bilt een feit (zie tabel). In de 21e eeuw waren er ook 142 warmtedatumrecords en 19 koudedatumrecords in De Bilt. Zie elders op deze webpagina.

   

Werd

Was

Jaar

         

1

23 okt. 2003

-5.3

4.5

1920

2

24 okt. 2003

-5.9

4.0

1920

         

3

4 maart 2005

-14.4

11.8

1971

         

4

18 okt. 2010

-1.8

-1.1

1974

5

3 dec. 2010

-9.7

-8.9

1921

         

6

4 febr. 2012

-18.9

-15.1

1917

7

5 febr. 2012

-15.6

-13.8

1922

8

6 febr. 2012

-14.6

-13.9

1917

9

7 febr. 2012

-15.3

-13.1

1942

         

10

31 juli 2015

5.1

5.9

1961

         

11

30 sept. 2018

-0.1

+0.7

1940

         

Elf Koudedatumnachtrecords (historisch minimum) in de 21e eeuw in De Bilt. 

De Zuidelijke Bandzweefvlieg (Epistrophe diaphana).

Zondag 30 sept. 2018. In 1997 werden in Nederlandt twee nieuwkomers onder de Insecten de Klimopbij en het Geelbandkrieltje voor het eerst in Maastricht waargenomen. Op 17 sept. 2018 konden we ze beiden ruim 150 km noordelijker in Arnhem op de foto zetten. De verspreiding van de Klimopbij in Nederland is in 2018 explosief gegroeid van 37 uurhokken (in de periode 2000-2017) naar bijna 100 uurhokken alleen al in 2018 (7 okt.), waaronder rondom mijn woonplaats (Ameide, Lexmond en Meerkerk).  

Nog zo'n nieuwkomer de Zuidelijke Bandzweefvlieg werd in 1969/1970 voor het eerst in Zuid-Limburg waargenomen. Vanaf de jaren '80 doken er met name in warme zomers enkele exemplaren op en in de 21e eeuw worden ze jaarlijks en nog steeds, ook in 2018, alleen in Zuid-Limburg waargenomen.

Daarom was het en is het voor mij nog steeds een verrassing dat we nog steeds als enige de Zuidelijke Bandzweefvlieg in het droge en warme voorjaar van 2011 circa 100 km noordelijker in De Brand, Udenhout op de foto konden zetten.

zuidelijke_bandzweefvlieg_man_op_zevenblad_drunense_duinen_25052011_1.jpgzuidelijke_bandzweefvlieg_man_op_zevenblad_drunense_duinen_25052011_2.jpgzuidelijke_bandzweefvlieg_man_op_zevenblad_drunense_duinen_25052011_3.jpg

Zuidelijke Bandzweefvlieg (Epistrophe diaphana) op Zevenblad, De Brand, Udenhout, 25 mei 2011. 

De 122e warme dag met overal Klimopbijen.

Donderdag 27 sept. 2018. Met 21.5 graden in De Bilt was het de 122e warme dag van 2018 (op woensdag 17 okt. was het de 132e warme dag) in De Bilt. Het oude record van 116 warme dagen in 2003 is hiermee ruim verbroken. Tijdens een Ebike-rondje door het land van Maas en Waal troffen we langs de Maas in Alphen, Appeltern en Batenburg, in Bergharen en langs de Waal in Druten en Beneden-Leeuwen op de Klimop de Klimopbijen. Allen de 1e waarnemingen ooit in  die 5 uurhokken. Evenals de waarnemingen in de afgelopen week in de 2 uurhokken waarin gelegen Meerkerk, Lexmond en Ameide.

De komende weken zullen we nog in vele uurhokken in de wijde regio op zoek gaan naar de Klimopbij om zo een mooi beeld neer te zetten van de uurhokverspreiding van de Klimopbij in 2018. 

De Zijdebij (Colletes) op de foto.

Dinsdag 25 sept. 2018. In de afgelopen jaren konden we van de 9 soorten Zijdebijen (1 voorjaarssoort, 5 zomersoorten en 3 nazomersoorten) de volgende 4 soorten op de foto zetten..........

klimopbijopklimopmeerkerk24092018 2

Klimopbij (Colletes hederae) op Klimop, een nazomersoort, Meerkerk, 24 sept. 2018.


wormkruidbijen_paring_op_boerenwormkruid_meerkerk_15072014.jpgWormkruidbij (Colletes daviesanus) op Boerenwormkruid, een zomersoort, Meerkerk, 15 juli 2014.

heizijdebijopstruikheidehogeveluwe10092016 2

Heizijdebij (Colletes succinctus) op Struikheide, een nazomersoort, 17 sept. 2016. 

grotezijdebijvrouweverdingen15042015 1

Grote Zijdebij (Colletes cunicularius), een voorjaarssoort, Goilberdingerwaard, Culemborg, 15 april 2015.

Ook de Klimopbij (ook wel Klimopzijdebij genoemd) op de Klimop in Meerkerk.

Maandag 24 sept. 2018. Vanaf sept. 2014 schrijven we op deze website dat we op zoek waren naar de Klimopbij, sept. 2014    in de wijde omgeving. Nou, vandaag is het dan zover. In Meerkerk troffen we op twee plaatsen de Klimopbij op de Klimop. Ondanks dat de Klimopbij op 25 sept. 2015 al in Culemborg op de foto werd gezet moesten wij er 3 jaar op wachten om ze in de directe omgeving waar te nemen. Inmiddels hebben we ze zelf in Ameide en Lexmond en door derden in Gorinchem op de foto gezet (30 sept. 2018)

klimopbijopklimopmeerkerk24092018 1

klimopbijopklimopmeerkerk24092018 2

Klimopbij (Colletes hederae) op Klimop, Meerkerk, 24 sept. 2018.

Drie koudedatumrecords tegen 13 warmtedatumrecords (update 6 nov. 2018) in De Bilt in 2018.

Zondag 23 sept. 2018). Ondanks het warmer wordende klimaat worden er ook nog koudedatumrecords verbroken in De Bilt. Vandaag was zelfs het derde koudedatumrecord van 2018 een feit (in 2010 waren er vijf koudedatumrecords, zie tabel). Het werd in De Bilt maar 10.9 graden. Het was 11.5 graden op 23 sept. 1974. Het tweede koudedatumrecord was op 17 maart toen werd het 0.0 graden. Het was 1.2 graden op 17 maart 1909. Het eerste koudedatumrecord was op 28 febr. toen werd het -4.6 graden. Dat was -1.6 graden op 28 febr. 1904. Eénmaal was het nog kouder zo laat in het winterhalfjaar in De Bilt en dat was -4.8 graden op 6 maart 1942.

De 19 Koudedatumrecords in De Bilt in de 21e eeuw.

   

Werd

Was

Jaar

   

Werd

Was

Jaar

                   

1

19 sept. 2001

12.0

12.1

1952

12

29 mei 2014

11.8

12.3

1983

                   

2

25 nov. 2004

-0.5

0.5

1910

13

17 aug. 2015

15.2

15.6

1970

         

14

15 okt. 2015

8.0

8.1

1919

3

3 mei 2010

7.5

8.4

1987

         

4

12 mei 2010

7.7

9.7

1902

15

26 april 2016

7.7

7.9

1929

5

1 dec. 2010

-3.7

-2.7

1940

         

6

2 dec. 2010

-6.1

-1.8

1973

16

16 sept. 2017

12.9

13.4

1972

7

7 dec. 2010

-1.3

-1.3

1925

         
         

17

28 febr. 2018

-4.6

-1.6

1904

8

13 juli 2011

14.1

16.4

1919

18

17 maart 2018

0.0

1.2

1909

9

24 juli 2011

13.3

15.0

1981

19

23 sept. 2018

10.9

11.5

1974

                   

10

23 mei 2013

10.4

10.4

1975

         

11

11 okt. 2013

8.6

9.7

1975

         
                   

Er werden in de 21e eeuw 19 koudedatumrecords tegen 142 warmtedatumrecords gevestigd in De Bilt. Hier een overzicht    Warmtedatumrecords in De Bilt in de 21e eeuw

De Klimopbijen van Utrecht.

Zaterdag 22 sept. 2018. Vanmorgen de Klimopbijen van Utrecht bezocht. Het was genieten en ik kon mijn droomplaatjes maken..........

klimopbijopklimoputrecht22092018 1

klimopbijopklimoputrecht22092018 2

Klimopbij (Colletes hederae) op de Klimop, Utrecht, 22 sept. 2018

Twee hittegolven, de warmste zomer en ook de meeste zomerse- en  warme dagen in 2018

Vrijdag 21 sept. 2018. We beleefden twee hittegolven in een jaar (ook in 1941 en 2006) in de periode 15 juli t/m 27 juli (13 dagen) en 29 juli t/m 7 aug. (10 dagen).

De zomer (juni, juli en aug.) van 2018 wordt dan ook met een gemiddelde temperatuur van 18.9 graden de warmste sinds 1901 in De Bilt. Dat was 18.6 graden in 2003. 

Met 54 zomerse dagen (op 14 okt. ws het de 55e zomerse dag) (vanaf 25.0 graden) is het record van 51 zomerse dagen uit 2006 gebroken. Verdeeld over de maanden het volgende aantal zomerse dagen: April: 3 tegen 0 normaal, Mei: 13 tegen 3 normaal, Juni: 6 tegen 5 normaal, Juli: 21 tegen 9 normaal, Augustus: 11 tegen 7 normaal en in September 1 tegen normaal twee officiële zomerse dagen.

Ook het aantal warme dagen (vanaf 20.0 graden) is in 2018 verbroken. Op donderdag 27 sept. stond  de teller op 122 en op 17 okt. op 132 en is het record van 116 warme dagen uit 2003 verbroken. Verdeeld over de maanden kwamen we op het volgende aantal warme dagen: april; 9, mei; 21, juni; 21, juli; 31, aug; 24, sept. 16 en in okt. 10 dagen. In de laatste decennia is 11 warme dagen na 1 sept. normaal, dit jaar zijn het er 26 warme dagen geworden).  In de Top-5 volgen dan 1959 met 112 en 2006 en 2014 met 110 warme dagen.

Maar ook het aantal van 60 warme dagen op rij is uitzonderlijk. Vanaf 25 juni t/m 23 aug  was het dagelijks 20.0 graden of warmer. In 2003 waren er 53 warme dagen op rij, vanaf 7 juli t/m 28 aug. 2003. Op nr. 3 staat 1995 met 39 warme dagen op rij.

De Klimopbij.

Maandag 17 sept. 2018. Het was vanwege de klimaatverandering al jaren wachten op de vanuit het zuiden oprukkende Klimopbij. De eerste Nederlandse exemplaren van deze soort werden in 1997 gevangen in een tuin in Maastricht.

Nu vandaag troffen we haar in Arnhem. Nabij de in bloei gerakende Klimop foeragerend op de Muurzandkool. Op waarneming.nl waren er t/m 2010 in totaal maar 9 uurhokken (Zuid-Limburg en Zeeland) met goedgekeurde waarnemingen van de Klimopbij  5 jaar later in 2015 waren dat er 17 uurhokken, waaronder een fotowaarneming op de Klimop in Culemborg. In 2016 (ook in Noord-Brabant (Eindhoven), Zuid-Holland (Noordwijk) en Flevoland (Lelystad)) en 2017 werden er dat resp. 27 en 37 uurhokken en met het warme weer in 2018 stijgt het aantal uurhokken explosief, nu meer dan 100 uurhokken (7 okt.) In de regio in Ameide, Meerkerk, Lexmond, Gorinchem, Utrecht maar ook in Groningen en Friesland.   

klimopbijopmuurzandkoolarnhem17092018 1

klimopbijopmuurzandkoolarnhem17092018 2

Klimopbij (Colletes hederae) op Muurzandkool, Arnhem, 17 sept. 2018.

Het Geelbandkrieltje.

Maandag 17 sept. 2018. Ook leuk in Arnhem is het door klimaatverandering vanuit het zuiden oprukkende Geelbandkrieltje dat net als de Klimopbij in 1997 voor het eerst eerst in Maastricht (ENCI-groeve) werd waargenomen. Tot heden werd ze alleen in 6 uurhokken in Zuid-Limburg gezien.

 geelbandkrieltjearnhem 17092018 1

geelbandkrieltjearnhem 17092018 2

Geelbandkrieltje (Paragus quadrifasciatus), Arnhem, 17 sept. 2018.

De Kleine langlijf.

kleinelanglijfvrouwarnhem17092018 1

kleinelanglijfvrouwarnhem17092018 2

Kleine langlijf (Sphaerophoria rueppelli) vrouw, Arnhem, 17 sept. 2018.

De Grote Roetbij.


groteroetbijvrouwberlicum11062018 1

groteroetbijvrouwberlicum11062018 2

Grote Roetbij (Panurgus banksianus) (vrouw), Berlicum, 11 juni 2018.

De Grote Stern en Noordse Stern.

grotesternbrouwersdam08092018

Grote Stern, Brouwersdam, 8 sept. 2018.


reuzenstern_lappenheide_acquoy_15042013_5.jpgReuzenstern, Acquoy, 14 april 2013. 


noordse_stern__adult_zuidpier_ijmuiden_4_okt._2008.jpg
noordse_stern_juveniel_zuidpier_ijmuiden_4_okt._2008.jpg
Noordse Stern, Adult en Juveniel, IJmuiden, 4 okt. 2008. 


witvleugelstern_boezems_van_kinderdijk_210510_4.jpgWitvleugelstern, Kinderdijk, 21 mei 2010. 

 

Vervolg:   Zomerhalfjaar 2018.