Voorjaar 2017

De Nederlandse Goudhaantjes (Chrysomelidae; Chrysomelinae).

Maandag 19 juni 2017. Vorig jaar zetten we op 8 juni 2016 Goudhaan nr. 20 het Veelkleurig Hertshooigoudhaantje (Chrysolina varians) en nr. 21 het Groot Hertshooigoudhaantje (Chysolina hyperici) op de foto en op zaterdag 29 april eindelijk nr. 22 het Groot Populierenhaantje (Chrysomela populi).

Zie de:  Goudhaantjesfotopagina   op deze website

veelkleurighertshooigoudhaantjetilburg08062016

Nr. 20; Veelkleurig Hertshooigoudhaantje (Chrysolina varians).

groothertshooigoudhaantjetilburg08062016

Nr. 21; Groot Hertshooigoudhaantje (Chysolina hyperici).

grootpopulierenhaantjeberlicum29042017 1

grootpopulierenhaantjeberlicum29042017 2 

Nr. 22; Groot Populierenhaantje (Chrysomela populi).

Ook al de in s-Hertogenbosch met halsband geringde Grote Canadese Ganzen in de Vijfheerenlanden, nabij Houten en in de Brabantse Biesbosch.

Maandag 19 juni  2017. Op maandag 27 maart 2017 zag ik mijn 1e Grote Candese Gans met halsband zwemmen in De IJzeren Man te Vught. Na even googlen hadden we informatie dat er o.a. in "s-Hertogenbosch een Grote Canadese ganzenhalsbandenringproject gaande was. En hoe; we konden op woensdag 29 maart gedurende enkele uren 44 halsbanden (vooral in het Westerpark) aflezen. Op 17 juni 2017 is de stand 311 aflezingen en  201 verschillende halsbanden.

canadesegansdonkergroencpxdeijzerenmanvught27032017

Mijn 1e Grote Candese Gans met donkergroene halsband CPX, De IJzeren Man te Vught, 27 maart 2017. Geringd als niet vliegvlug jong langs de Engelse dijk, Den Bosch, 10 juli 2015

Maar tot mijn verbazing zaten er op vrijdag 31 maart 2017 tussen de 30 Grote Canadese Ganzen ook 2 ex. met halsband op de Polder Lakerveld nabij Meerkerk (op 26 dec. 2016 zater er 300 maar toen geen enkele halsband). In totaal hebben we nu binnen een week  47 halsbanden van de Grote Canadese Gans afgelezen. Allen werden ze vanaf vanaf 2011 als adult (15) en als niet vliegvlug jong (32) geringd in 's-Hertogenbosch.

canadeseganzendonkergroendsuendtspolderlakerveld31032017

Grote Canadese Ganzenpaar met donkergroene halsband DSU en DST, beiden geringd als niet vliegvlugge jongen in het Beatrixpark te 's-Hertogenbosch op 9 juli 2016. Op 17 maart 2017 voor het laatst afgelezen in het Schutskamppark te 's-Hertogenbosch en vanmiddag op de Polder Lakerveld nabij Meerkerk.

Daarna troffen we nog drie in Den Bosch met halsbanden geringde Canadezen als 2e k.j vogels op 8 juni 2 ex. nabij Houten en op 10 juni een ex. in de Brabantse Biesbosch.

Snelcursus halsbanden aflezen.

Wonsdag 29 maart 2017. Het Westerpark in 's-Hertogenbosch is de hotspot voor de halsbandenaflezers. Iedereen die problemen heeft met het aflezen van halsbanden kan hier binnen luttele minuten het probleem onder de knie krijgen. Binnen een uur konden we vanmorgen hier 35 halsbanden (in de omgeving nog 9) van de Grote Canadese Gans aflezen. In de jaren 2011, 2012 en 2013 werden er -s-Hertogenbosch 163 adulten en 153 niet vliegvlugge jongen geringd).

canadesegansdonkergroencjxdenbosch2903207

Grote Canadese Gans met donkergroene halsband CJX. Geringd als Adult op 9 juli 2015. 

canadeseganzendonkergroenbcbendxudenbosch29032017

Grote Canadese Ganzenpaar met donkergroene halsband BCB, geringd als Adult op 27 juni 2013 en DXU, geringd als Adult op 9 juli 2016.

Het Kolganshalsbandenseizoen is voorbij

Vanaf 8 febr. t/m 23 maart 2017 op de E-Bike in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Vechtplassen- en het Rivierengebied van Lek, Nederrijn en Waal tot Wageningen/Tiel (in zes weken 2500 km gefietst) op zoek naar de halsbanden van de Kleine Zwaan en de Kolgans. In totaal 3 Kleine Zwanen en 189 Kolganzen (121 nieuw, 9 oude bekenden en 59 dubbel (w.o. wit 13 en wit 408) afgelezen. Totaalstand 2326 Kolgansaflezingen en 865 verschillende halsbanden sinds 11 jan. 2003.

Op 11 en op 15 maart 2017 konden we twee dagrecordsaantallen van 30 en 31 halsbanden van de Kolgans aflezen. Op zaterdag in het Rivierengebied van Lek/Nederrijn tot Amerongen en op woensdag langs de rivier de Waal vanaf Zaltbommel tot Tiel. Het vorige dagrecord was 25 halsbanden in de Alblasserwaard In de winter 2003-2004.  

In de periode 11 jan. 2003 t/m 8 maart 2015 hebben we 745 verschillende halsbanden van de Kolgans afgelezen. In de winter 2016-2017 werden er nog 104 afgelezen (84 in Nederland, 17 in Duitsland, 1 in België, 1 in Estland en 1 in Hongarije).

Een nieuw jaar een nieuw begin; op zoek naar de vogels!

Woensdag 29 maart 2017. Met m'n nieuwe foto-compactcamera Panasonic Lumix DMC-TZ80 op de fiets (E-bike vanaf 8 febr.) op zwerftocht door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Zie:  Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (1)

Zwanen; Knobbelzwaan, Wilde Zwaan en Kleine Zwaan, Ganzen; Kolgans, Toendrarietgans, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans en Rotgans, Eenden; Bergeend en Nijlgans,

Zie: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (2)

 Grondeleenden; Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend en Smient,  Wintertaling, Duikeenden; Tafeleend, Krooneend, Topper, Kuifeend, Brilduiker en Nonnetje, Zaagbekken; Grote Zaagbek en Middelste Zaagbek,

Zie: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (3)

 Fazanten; Fazant, Futen; Dodaars en Fuut, Aalscholvers; Aalscholver, Reigers; Roerdomp, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger en Blauwe Reiger, Ooievaars; Ooievaar, Lepelaars; Lepelaar, Roofvogels; Blauwe Kiekendief, Buizerd en Torenvalk, Rallen; Waterral, Waterhoen en Meerkoet,

Zie:   Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (4)

Steltlopers; Scholekster, Zilverplevier, Kievit, Kanoet, Drieteenstrandlope, Paarse Strandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Witgat, Tureluur, Rosse Grutto, Wulp, Watersnip, Bokje.

Zie: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (5)

Meeuwen; Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw, Pontische Meeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Grote Burgemeester, Duiven en Tortels; Holenduif, Houtduif en Turkse Tortel, Uilen; Steenuil, IJsvogels; IJsvogel, Spechten; Grote Bonte Specht, Leeuweriken; Veldleeuwerik, Piepers; Mongoolse Pieper en Waterpieper, Kwikstaarten; Witte kwikstaart, Pestvogels; Pestvogel, Heggenmussen; Heggenmus, Lijsters; Roodborst, Zanglijster, Grote Lijster, Kramsvogel en Merel, Zangers; Tjiftjaf,

Zie: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (6)

Mezen; Baardman, Boomkruipers; Boomkruiper, Kraaien; Ekster, Gaai, Kauw, Roek en Zwarte Kraai, Spreeuwen; Spreeuw, Mussen; Huismus en Ringmus, Vinken; Frater, Putter, Europese Kanarie en Appelvink, Gorzen; Dwerggors.

Zie ook de Vogelfotoserie gemaakt in het voorjaar van 2015 met zijn voorloper: 

Vogelfotoserie voorjaar 2015 met de Panasonic Lumix DMC-TZ60

Meest recent geschoten Vogelplaatjes .....

kolganzenvijfmethalsbandeckenwiel11032017

Vijf Kolganzen met halsband, Uiterwaard Nederrijn nabij Eck en Wiel, 11 maart 2017.

kolgans408witeckenwiel11032017

Kolgans 408 wit (met GPS), geringd op 26 dec. 2015 in Duitsland, Uiterwaard Nederrijn nabij Eck en Wiel, 11 maart 2017. 

kolganzenmintr48enr49beusichem05032017

Kolganzenpaar mint R48 en R49, Beusichem, 5 maart 2017. Geringd op 15 jan. 2014 in Maren-Kessel, Noord-Brabant. Eénmaal op 29 dec. 2015 afgelezen in de Alblasserwaard.  

kolganswit13giessendam26022017

Kolgans wit 13 (met GPS), Het Broek, Hardinxveld-Giessendam, 26 febr. 2017. Vijf dagen geleden voor het eerst afgelezen op de Polder Achthoven, 21 febr. 2017.  

kolganslichtgroens11wijngaarden16022017

Kolgans met lichtgroene halsband, Polder Wijngaarden, 16 febr. 2016. Geringd in Rusland op 4 mei 2016. Vandaag 8 nieuwe halsbanden afgelezen in de Alblasserwaard. Dat brengt het totaal op 755 verschillende halsbanden van de Kolgans sinds 11 jan. 2003.

kolganzenzwarttk2entj914022017

Kolganzen met zwarte halsband; TJ9 en TK2, Lek Everdingen, 14 febr. 2017.

Met deze twee nieuwe halsbanden hebben we sinds 11 jan. 2003 al 747 verschillende halsbanden van de Kolgans afgelezen. De laatste was op 8 maart 2015.

kleinezwaanmetwittegpshalsband220epolderottoland09022017

Kleine Zwaan met witte GPS halsband 220 E, Polder Ottoland, 9 febr. 2017. Gisteren en vandaag voor het eerst met de E-bike GIANT ELEGANCE E +0 op zoek naar de Vogels. Gelijk de eerste 3 van de 44 Kleine Zwanen die medio januari in Noord-Brabant met een halsband (wit en geel met de laatste letter een A of een E) zijn geringd deze winter op de foto. Vanaf 20 dec. 2008 hadden we tot nu nu toe 26 verschillende halsbanden van de Kleine Zwaan afgelezen. De laatste op 7 febr. 2015. Van die 26 Kleine Zwanen werden er deze winter nog 8 gezien. Drie in Nederland, 2 trokken niet verder dan Denemarken en de rest bleef in Duitsland hangen.  

 kleinezwanennfamiliemet3jongenende2adultenmetgelehalsbanden272een282e08022017

Kleine Zwanenfamilie, de adulten met gele halsbanden 272 E en 282 E, Polder Ottoland, 8 febr. 2017.   

wimbrouwersdam21012017 2

Steltlopers voor de lens, Brouwerdam, 21 jan. 2017.

variabelelfjevrouwopwintermahonia27122016

Variabel Elfje op Wintermahonia, Meerkerk, 27 dec. 2016.

vloeivleklieveheersbeestje18012017

Vloeivleklieveheersbeestje.

bruinlieveheersbeestje18012017

Bruin lieveheersbeestje.

Maandag 2 jan. 2017. Het wordt voorjaar; Kieviten en rammelende Hazen op de polder.

kievit02012017

Kievit.

haas02012017

Haas.

reegeit17012017 2

reegeit17012017 3

reegeit17012017 1

reeen10012017 1

reeen10012017 2

Reeën. 

Vervolg:  Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (1)