Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (5)

Meeuwen; Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Geelpootmeeuw, Pontische Meeuw, Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Grote Burgemeester, Duiven en Tortels; Holenduif, Houtduif en Turkse Tortel, Uilen; Steenuil, IJsvogels; IJsvogel, Spechten; Grote Bonte Specht, Leeuweriken; Veldleeuwerik, Piepers; Mongoolse Pieper en Waterpieper, Kwikstaarten; Witte kwikstaart, Pestvogels; Pestvogel, Heggenmussen; Heggenmus, Lijsters; Roodborst, Zanglijster, Grote Lijster, Kramsvogel en Merel, Zangers; Tjiftjaf,

kokmeeuwen12012017

kokmeeuw17012017 

Kokmeeuw(en).

stormenkokmeeuw17012017

stormenkokmeeuwopkadaverrmeerkoet17012017 

Storm- en Kokmeeuw foeragerend op een Meerkoet.

stormmeeuw17012017

Stormmeeuw.

zilvermeeuw19012017

Zilvermeeuw.

zilvermeeuw18022017

Zilvermeeuw, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

geelpootenzilvermeeuw19012017 1

Geelpoot- en Zilvermeeuw.

geelpootmeeuw19012017 

Geelpootmeeuw. 

pontischemeeuw25012017

Pontische Meeuw, Aalscholver en Scholekster, 25 jan. 2017.

grotemantelmeeuw26012017

Grote Mantelmeeuw, 26 jan. 2017.

groteburgemeester21012017

groteburgemeester21012017 2

Grote Burgemeester, Westkapelle, 21 jan. 2017.

holenduif13022017

Holenduif, 13 febr. 2017.

houtduif31012017

Houtduif, 31 jan. 2017.

turksetortel19122016

Turkse Tortel.

steenuil20012017

Steenuil.

ijsvogel29012017 1

ijsvogel29012017 2

ijsvogel29012017 3

IJsvogel, Meerkerk, 29 jan. 2017.

ijsvogelmanlekuiterwaardeverdingen05032005

ijsvogelmanpolderachthoven03012006

IJsvogel (man), Lekuiterwaard Everdingen, 5 maart 2005 / Polder Achtoven, 3  jan. 2006.

ijsvogel19012017 2

ijsvogel19012017 1

ijsvogel19012017 3

IJsvogel, Linge Arkel, 19 jan. 2017.

ijsvogel23012017 1

ijsvogel23012017 2

IJsvogel, Culemborg, 23 jan. 2017.

ijsvogel26012017

IJsvogel, Hoog-Blokland, 26 jan. 2017.

ijsvogel29012017 1

ijsvogel29012017 2

ijsvogel29012017 3

IJsvogel, Meerkerk, 29 jan. 2017.  

grotebontespecht15022017

Grote Bonte Specht, 15 febr. 2017. Vogelsoort nr. 86

veldleeuwerik18022017

Veldleeuwerik, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

mongoolsepieperbiesbosch02022017 1

mongoolsepieperbiesbosch02022017 2

Mongoolse Pieper, Brabantse Biesbosch, 2 febr. 2017.

waterpieper12022017 2

waterpieper12022017 1

Waterpieper, Brabantse Biesbosch, 12 febr. 2017.

wittekwikstaart13022017 1

wittekwikstaart13022017 2

Witte Kwikstaart, 13 febr. 2017.

pestvogelnijverdal19112016 6

Pestvogel, Nijverdal, 19 nov. 2016.

pestvogel11022017 1

pestvogel11022017 3

Pestvogel op de Liguster en de Gelderse Roos., De Bilt, 11 febr. 2017.

heggenmus21012017 1

heggenmus21012017 2

Heggenmus, Noordwijk, 21 jan. 2017.

roodborst20122016

Roodborst.

zanglijster12022017

Zanglijster, De Bilt, 11 febr. 2017.

grotelijster12022017 1

grotelijster12022017 2

Grote Lijster, Ede, 12 febr. 2017.

kramsvogel27122016 1

kramsvogel27122016 2

Kramsvogel.

merel18122016

merelman23012017 1

merelman23012017 2

Merel (man), 23 jan. 2017.

merelvrouw23012017 3

merelvrouw23012017 4

merelvrouw23012017 5

Merel (vrouw), 23 jan. 2017.

tjiftjaf29012017

Tjiftjaf, Wieringermeer, 29 jan. 2017.

Vervolg: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (6)