Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (3)

Fazanten; Fazant, Futen; Dodaars en Fuut, Aalscholvers; Aalscholver. Reigers; Roerdomp, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger en Blauwe Reiger, Ooievaars; Ooievaar, Lepelaars; Lepelaar, Roofvogels; Blauwe Kiekendief, Buizerd en Torenvalk, Rallen; Waterral, Waterhoen en Meerkoet,

.

fazant20012017

fazant27012017 2

fazant27012017 1

Fazant, 27 jan. 2017.

dodaars27012017

Dodaarsen, 27 jan. 2017.  

fuut18122016

Fuut.

aalscholver19012017

Aalscholver.

aalscholver26012017

Aalscholver, 26 jan. 2017.

roerdomp05022017

roerdomp05022017 2

roerdomp05022017 3

roerdomp05022017 5

roerdomp05022017 4

Roerdomp, Brabantse Biesbosch, 5 febr. 2017.  

roerdomp18022017 1

roerdomp18022017 2 

Roerdomp, Brabantse Biesbosch, 18 febr. 2017

kleinezilverreiger29012017

kleinezilverreiger29012017 2

Kleine Zilverreiger, Wieringermeer, 29 jan. 2017.

kleinezilverreiger12022017

Kleine Zilverreiger, Diefdijk Everdingen, 12 febr, 2017.

grotezilverreiger05012017

Grote Zilverreiger.

grotezilverreiger13022017

Grote Zilverreiger, 13 febr. 2017.

grotezilverreiger12022017

Grote Zilverreigers, Brabantse Biesboch, 12 febr. 2017.

blauwereiger05012017

Blauwe Reiger.

ooievaar10012017

Ooievaar.

lepelaar22012017

Lepelaar, Wieringermeer, 22 jan. 2017.

lepelaars29012017

lepelaar29012017

Lepelaars, Wieringermeer, 29 jan. 2017.

blauwekiekendief19022017 1

blauwekiekendief19022017 2

blauwekiekendief19022017 3

blauwekiekendief19022017 4

Blauwe Kiekendief, 19 febr. 2017.

buizerd18122016

Buizerd.

buizerd31012017

Buizerd, 31 an. 2017.

torenvalk26012017

torenvalk27012017 1

torenvalk27012017 2

Torenvalk, 26 en 27 jan. 2017.

waterral31012017 1

waterral31012017 2

Waterral, 31 jan. 2017.

waterhoen06012017

Waterhoen.

meerkoetenpaar05012017

Meerkoetenpaar.

Vervolg: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (4)