Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (2)

Grondeleenden; Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend en Smient,  Wintertaling, Duikeenden; Tafeleend, Krooneend, Topper, Kuifeend, Brilduiker en Nonnetje, Zaagbekken; Grote Zaagbek en Middelste Zaagbek,

 

wildeeendman0602017 1

wildeeendman0602017 2

wildeeendman0602017 3

wildeeendman0602017 4

Wilde Eend (man).

wildeeendvrouw06012017 1

wildeeendvrouw06012017 2

Wilde Eend (vrouw).

slobeendman06012017 1

slobeendman06012017 2

slobeendman02012017 1

slobeendman02012017 2

Slobeend (man).

slobeendvrouw06012017 

Slobeend (vrouw).

krakeendman06012017

Krakeend (man).

krakeendenpaar27122016

krakeenden05012017

Krakeenden.

krakeendvrouw06012017

Krakeend (vrouw).

pijlstaart31012017 1

pijlstaart31012017 2

Pijlstaart, 31 jan. 2017.

smientman15012017 2

smientman15012017 1

Smient (man).

 smientvrouw15012017

Smient (vrouw).

smienten03012017

Smienten.

smientenpaar05012017

smientenpaar15012017

Smientenpaar.

wintertaling26012017 4

wintertaling26012017 1

Wintertaling (man), 26 jan. 2017.

wintertaling26012017 2

wintertaling26012017 3

Wintertaling (vrouw), 26 jan. 2017. 

wintertalingen22012017

Wintertalingen (man), Wieringermeer, 22 jan. 2017.

tafeleendman15012017 1

tafeleendman15012017 2

Tafeleend(en) (man).

tafeleendvrouw13012017

tafeleendvrouw15012017

Tafeleend (vrouw).

krooneend12022017

Krooneend, Wageningen, 12 febr. 2017.

toppers29012017

Toppers, Wieringermeer, 29 jan. 2017.

kuiftafeleenden2toppers29012017

Kuifeenden, Tafeleenden en 2 Topers, Wieringermeer, 29 jan. 2017.

kuifeendman02012017

kuifeendman13012017

Kuifeend (man).

kuifeendvrouw06012017

Kuifeend (vrouw).

brilduiker27012017 1

brilduiker27012017 2

Brilduiker, 27 jan. 2017.

nonnetjes29012017 1

nonnetjes29012017 2

nonnetjes29012017 3

Nonnetjes, Wieringermeer, 29 jan. 2017.

nonnetjes18022017

Nonnetjes, Brabantse Biesbosch, 18 febr. 2017.

grotezaagbek27012017 3

grotezaagbek27012017 1

grotezaagbek27012017 2

Grote Zaagbek, 27 jan. 2017.

middelstezaagbekken21012017

Middelste Zaagbekken, Neeltje Jans, 21 jan. 2017.

middelstezaagbek18022017

Middelste Zaagbek, Brouwersdam, 18 febr. 2017.

Vervolg: Vogels voor de lens, winter 2016-2017 (3)