juni 2015-5

Heel heel veel Aziatische Lieveheersbeestjes; een exoteninvasie in het Nederlande Landschap.

Dinsdag 30 juni 2015. Een maand Lieveheersbeestjes kijken in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving is een maand naar de larven, poppen en de imago's van het Aziatische Lieveheerbeestjes kijken. Heel veel Veelstippig Aziatisch Lieveheersbeestje en vanaf 16 en 26 juni resp. ook het Viervlekkig- en het Tweevlekkig Aziatisch Lieveheersbeestje. 

aziatischlieveheersbeestjelarveenpoppenburggraafmeerkerk29062015

Larve en poppen van het Aziatisch Lieveheersbeestje.

Alleen het Zevenstippelig Lieveheersbeestje kan zich enigszins meten met het Veelstippig Aziatisch Lieveheersbeestje, op enkele vliegplaatsen werden er altijd wel een aantal ex. gezien. Het Schaakbordlieveheersbeestje, Citroenlieveheersbeestje en het Tweestippelig Lieveheersbeestje werden ook regelmatig maar wel bij gunstige weersomstandigheden en op het juiste moment van de dag maar wel met maar enkele ex. waargenomen.

De overige 13 soorten Lieveheersbeestjes die we gezien hebben zijn er 6 met 1 waarnemingsdag, 5 met 2 waarnemingsdagen en 2 met 3 waarnemingdagen. Van deze 13 soorten waren er 10 soorten die te voorschijn kwamen toen de zon doorbrak en drie soorten (Bruin Lieveheersbeestje, Viervleklieveheersbeestje en het Struweelnepkapoentje) verbleven in Naaldboom/Taxus/Coniferen en konden alleen door 'kloppen' waargenomen worden. 

Van 13 soorten hebben we nu ook de larve op de foto staan, zie Lieveheersbeestjeslarven

 

 

 

Lieveheersbeestjes en Kapoentjes op   foto, juni 2015

Imago

Larve

       

1

Schaakbordlieveheersbeestje

3,4,6,7, 12, 15,17,24

24 juni

2

Negentienstippelig Lieveheersbeestje

4, 15

5 juli

3

Elfstippelig Lieveheersbeestje

4,28

 

4

Aziatisch Lieveheersbeestje

 

14 juni

4a

Veelstippig Aziatisch Lieveheersbeestje

3, 4,12,14,15,16,18,19,21,24,25,26,27,28,29,30

 

4b

Tweevlekkig Aziatisch   Lieveheersbeestje

26,28,29

 

4c

Viervlekkig Aziatisch   Lieveheersbeestje

16,19,23,25,27,29

 

4d

Veelvlekkig Aziatisch Lieveheersbeestje

   

5

Zevenstippelig Lieveheersbeestje

6,8, 12,15,16,17,19,21,23,24,25,27,28,30

16 juni

6

Citroenlieveheersbeestje

6,8, 12,15,18,21,23,27,28,29

1 juli

7

Struweelnepkapoentje

10, 12, 14

 

8

Meeldauwlieveheersbeestje

12, 29

 

9

Bruin   Lieveheersbeestje

14

1 juli

10

Tweestippelig Lieveheersbeestje (rood   met stippen)

14,15,16,21,23,24,27,28

19 juni

10a

Tweestippelig Lieveheersbeestje (zwart   met vlekken)

26

 

11

Heidelieveheersbeestje

15

 

12

Viervleklieveheersbeestje

16,19

4 juli

13

Vloeivleklieveheersbeestje 

16

1 juli

14

Niervleklieveheersbeestje

17

 

15

Tienstippelig Lieveheersbeestje

23, 26,28

6 juli

15a

Tienstippelig   Lieveheersbeestje (zwart met vlekken)

25

 

16

Roomvleklieveheersbeestje

26,28

14 juni

17

Vijfstippelig   Lieveheersbeestje

28

6 juli

18

Ruigtelieveheersbeestje

28

 

19

Tienvleklieveheersbeestje

 

29 juni

       
 

Rood:    nieuwe soort, nooit eerder gezien 

   

veelstippigaziatischlieveheersbeestjeloosdorp29062015

 Veelstippig Aziatisch Lieveheersbeestje.  

tweevlekkigaziatischlieveheersbeestjeburggraafmeerkerk29062015

 Tweevlekkig Aziatisch Lieveheersbeestje.  

viervlekkigaziatischlieveheersbeestjeburggraafmeerkerk29062015 1

 Viervlekkig Aziatisch Lieveheersbeestje 

Op zoek naar drievlek het Tienvleklieveheersbeestje.

Maandag 29 juni 2015. Vanmorgen in Brakel op zoek naar drievlek het Tienvleklieveheersbeestje. Het beestje niet gevonden maar wel de mischien wel mooiste larve van alle Lieveheersbeestjes.

tienvleklieveheersbeestjelarveopzomereikbrakel29062015 1

Tienvleklieveheersbeestje (larve).   

Wel gevonden het Lieveheersbeestje met vijf vlekken langs het midden van de naad van de dekschilden het Meeldauwlieveheersbeestje.

meeldauwlieveheersbeestjebrakel29062015 1

meeldauwlieveheersbeestjebrakel29062015 2

meeldauwlieveheersbeestjebrakel29062015 3

meeldauwlieveheersbeestjebrakel29062015 4

Meeldauwlieveheersbeestje. 

Lieveheersbeestjeseldorado; braak liggende grond, wit van de Reukeloze kamille; een schitterend Lieveheersbeestjesbiotoop.

Zondag 28 juni 2015. Vanmorgen op een strook braakliggende grond dat wit zag van de Reukeloze kamille naar Lieveheersbeestjes gezocht. Gevonden twee nieuwe soorten het Vijfstippelig Lieveheersbeestje en het Ruigtelieveheersbeestje. Daarnaast zagen we het Veelstippig Aziatisch Lieveheersbeestje, Tweestippelig Lieveheersbeestje, Zevenstippelig Lieveheersbeestje en het Elfstippelig Lieveheersbeestje (met 11, 7 en 9 stippen).

lieveheersbeestjeseldoradobraaknieuwegein28062015

Het Lieveheersbeestjeseldorado; braakliggende grond, Nieuwegein met twee nieuwe soorten het Vijfstippelig Lieveheersbeestje en het Ruigtelieveheersbeestje. Nr. 17 en nr. 18 sinds 3 juni 2015.

vijfstippeliglieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 1

vijfstippeliglieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 2

vijfstippeliglieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 3

vijfstippeliglieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 4

Vijfstippelig Lieveheersbeestje. De 17e soort sinds 3 juni 2015.

ruigtelieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 1

ruigtelieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 2

ruigtelieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 3

ruigtelieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 4

ruigtelieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 5

ruigtelieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 6

ruigtelieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 7

ruigtelieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 8

Ruigtelieveheersbeestje. De 18e soort en 7e nieuwe soort sinds 3 juni 2015.

elfstippeliglieveheersbeestjebraaknieuwegein28062015 1

Elfstippelig Lieveheersbeestje.

elfstippeliglieveheersbeestjemet 7stippenbraaknieuwegein28062015 2

elfstippeliglieveheersbeestjemet7stippenbraaknieuwegein28062015 3

Elfstippelig Lieveheersbeestje met 7 stippen.

elfstippeliglieveheersbeestjemet9stippenbraaknieuwegein28062015 1

elfstippeliglieveheersbeestjemet9stippenbraaknieuwegein28062015 2

Elfstippelig Lieveheersbeestje met 9 stippen.

Op de terugweg langs het Merwedekanaal, Vianen langs een zonwand van Loofbomen gelopen: Veelstippig Aziatisch Lieveheersbeestje, Tweevlekkig Aziatisch Lieveheersbeestje, Citroenlieveherebeestje, Roomvleklieveheersbeestje en Tienstippelig Lieveheersbeestje

tienstippeliglieveheersbeestjezomereikmerwedekanaalvianen28062015 1

tienstippeliglieveheersbeestjezomereikmerwedekanaalvianen28062015 2

tienstippeliglieveheersbeestjezomereikmerwedekanaalvianen28062015 3

 Tienstippelig Lieveheersbeestje op Zomereik.

roomvleklieveheersbeestjeopzomereikmerwedekanaalvianen28062015

Roomvleklieveheersbeestje op Zomereik.

citroenlieveheersbeestjemerwedekanaalvianen28062015

Citroenlieveheersbeestje.

tweestippeliglieveheersbeestjenieuwegein28062015

Tweestippelig Lieveheersbeestje.

 zevenstippeliglieveheersbeestjenieuwegein28062015

zevenstippeliglieveheersbeestjepopnieuwegein28062015

Zevenstippelig Lieveheersbeestje (imago en pop).

veelstippigaziatischlieveheersbeestjeparingvianen28062015

Veelstippig Aziatisch Lieveheersbeestje (paring).

veelstippigaziatiaschlieveheersbeestjeimagoenpopmerwedekanaalvianen28072015

Veelstippig Aziatisch Lieveheersbeestje (imago en poppen).

tweevlekkigaziatischlieveheersbeestjevianen28062015 1

tweevlekkigaziatischlieveheersbeestjevianen28062015 2

Tweevlekkig Aziatisch Lieveheersbeestje.

schaakbordlieveheersbeestjelarvevianen28062015

Schaakbordlieveheersbeestje (larve).

 

 

Vervolg: juni 2015-4