juli 2012-6

De Ooievaars van Meerkerk.

Dinsdag 31 juli 2012. De dag begon voor de Ooievaarsjongen zoals gewoon de laatste week. Gefleem, ochtengymanstiek en irritatie. Dus maar uitvliegen dit keer rond 05.30 uur. Tot 08.30 uur zaten ze weer (sinds 17 juli de voeder- bijvoederplaats) bij de Ratelpopulier op de Polder Middelbroek, Meerkerk. Circa 500 meter verwijderd van het Boomnest op de monumentale Gewone robinia ofwel de Valse-, Schijn-, Gewone- of Witte acacia (Robinia pseudoacacia) in Meerkerk.

ooievaarsjongen_meerkerk_31072012_1.jpgooievaarsjongen_meerkerk_31072012_2.jpgooievaarsjongen_meerkerk_31072012_3.jpgDe Ooievaarsjongen worden wakker en vliegen dit keer rond 05.30 uur uit.

Het werd een bijzondere dag want het was de laatste dag dat ze voor het uitvliegen op de Polder Middelbroek, Meerkerk verbleven. Tot 08.30 uur verbleven ze bij de Ratelpopulier. Gingen daarna voor onbepaalde tijd (weersomstandigheden) vliegen.

ooievaars_foeragerend_13.15_uur_op_polder_middelbroek_meerkerk_31072012_1.jpgooievaars_foeragerend_13.15_uur_op_polder_middelbroek_meerkerk_31072012_2.jpgooievaars_foeragerend_16.22_uur_op_polder_middelbroek_meerkerk_31072012_3.jpgMet de middag liepen ze in een groep Ooievaars (tot 10 ex.) te foerageren op gemaaid grasland (wellicht al bemest) en op een graslandperceel wat bemest werd. Wellicht werden de jongen rond 13.15 uur bijgevoerd gezien hun schooigedrag op de bovenste foto. Op de onderste foto wordt er druk gespeculeerd over de grote stap die ze morgen gaan maken; het verlaten van het ouderlijk nest en over de grote reis naar het zuiden die gepland staat voor half augustus.

ooievaarsman_verjaagd_laatste_vreemde_20.00_uur__polder_middelbroek_meerkerk_31072012.jpgRond 20.00 uur wordt door Pa Ooievaar voor het laatst een vreemde Ooievaar weggejaagd die nabij de Ooievaarsjongen bij de Ratelpopulier was neergestreken.

ooievaarsjongen_laatste_bijvoedering_door_pa_20.22_uur_polder_middelbroek_meerkerk_31072012_1.jpgooievaarsjongen_laatste_bijvoedering_door_pa_20.22_uur_polder_middelbroek_meerkerk_31072012_2.jpgooievaarsjongen_laatste_bijvoedering_door_pa_20.22_uur_polder_middelbroek_meerkerk_31072012_3.jpgOm 20.22 uur worden de Ooievaarsjongen door Pa voor het laatst nabij de Ratelpopulier bijgevoederd. Om 20.35 uur vertrekken de ooievaarsjongen voor het laatst naar het Boomnest op de Gewone robinia ofwel de Valse-, Schijn-, Gewone- of Witte acacia (Robinia pseudoacacia) in Meerkerk.  

De Ooievaars van Meerkerk.

Zondag 29 juli 2012. Het wolkendecor rond zonsopkomst wilde voor het uitvliegen van de Ooievaarsjongen niet kleuren.

ooievaarsjongen_meerkerk_29072012_1.jpgHij begon met gefleem...........

ooievaarsjongen_meerkerk_29072012_2.jpgen was in de wolken.........

ooievaarsjongen_meerkerk_29072012_3.jpgmaar toen kwam de irritatie.......

ooievaarsjongen_meerkerk_29072012_4.jpgen fluisterde ze hem toe; niet doen dat is van mij...........

ooievaarsjongen_meerkerk_29072012_5.jpgen toonde daadkracht en weg was ze.

Rond08.00 zat er een ongeringde Ooievaarstante op het nest die daarna bij de Ooievaarsjongen ging zitten. Beiden deden een poging om de tante te verjagen maar zonder resultaat. Rond 09.30 gingen ze gedrieën vliegen.

ooievaarsjongen__tante_09.47_uur_polder_middelbroek_meerkerk_29072012_2.jpgOoievaarsjongen + ongeringde tante.

ooievaarsjongen__tante_09.47_uur_polder_middelbroek_meerkerk_29072012_1.jpgOoievaarsjongen pogen de ongeringde Ooievaarstante weg te jagen.

ooievaars_adulten_boomnest_meerkerk_29072012.jpgPa en Moe Ooievaar zaten gisteren en vandaag op de dag op het nest elkaar te liefkozen. Vandaag moesten ze ook enkele keer met luid geklepper vreemde Ooievaars bij het nest wegjagen. Twee indringers gingen op de nabij staande Treurwilg zitten.

ooievaarsfamilie__2_bezoekers_16.31_uur_polder_middelbroek_meerkerk_29072012.jpgMaar ook op de polder Middelbroek, Meerkerk werd er geklepperd en vandaag in totaal 6 Adulte Ooievaars weggejaagd. Op de foto de Ooievaarsfamilie en 2 vreemde Adulte Ooievaars.

ooievaarsjongen_bijvoedering_19.15_uur_polder_middelbroek_meerkerk_29072012.jpgVandaag werd er tussen 09.00 en 20.00 uur maar tweemaal (16.46 en 19.15 uur) bijgevoederd door Pa Ooievaar. Waar? Nabij de Ratelpopulier en dat sinds dinsdag 17 juli. Ook werd er vandaag weer urenlang bij de Ratelpopulier gerust. Vanmorgen was er gedurende circa twee uren maar één Ooievaarsjong aanwezig

De Ooievaars van Meerkerk.

Zaterdag 28 juli 2012. Vandaag zaten de Ooievaarsjongen nog geen uur te soezen bij de Ratelpopulier en ze werden daar dan ook niet meer gevoederd maar er zo'n 100 meter er vandaan. Daar verbleven ze sinds 17 juli (al 11 dagen) de hele dag waar ze tot voor enkele dagen daar vrijwel ieder uur werden gevoederd.

Maar daarnaast gingen de Ooievaarsjongen vandaag af en toe dan ook zelf achter Pa en Moe aan om nog bijgevoederd te worden tot ruim 600 meter van de Ratelpopulier. Dat was voor enkele dagen tot 200 meter. Enkele malen zagen we ze vandaag zelf naar voedsel zoeken. Dat was in de afgelopen 11 dagen eerder een uitzondering dan regel. Alleen op de 1e dag bij de Ratelpopulier op 17 juli werden onder begeleiding van Pa en Moe Ooievaar enkele uren naar voedsel gezocht.  

ooievaarsjongen_polder_middelbroek_meerkerk_28072012_1.jpgOoievaarsjongen op het perceel naast de Ratelpopulier.

ooievaarsjongen_polder_middelbroek_meerkerk_28072012_3.jpgooievaarsjongen_met_vis_polder_middelbroek_meerkerk_28072012.jpgPa en Moe kwamen alleen voederen niet nabij maar vandaag voor het eerst op meer dan 100 meter van de Ratelpopulier.

ooievaarsjongen_polder_middelbroek_meerkerk_28072012_4.jpgooievaarsjongen_polder_middelbroek_meerkerk_28072012_5.jpgDaarnaast gingen de Ooievaarsjongen achter Pa en Moe aan om bijgevoerd te worden op meer dan 600 meter van de Ratelpopulier. Dat was tot 200 meter.

Morgen zijn de Ooievaarsjongen 14 weken oud. In de literatuur wordt beschreven dat ze rond de 90 -92 dagen het nest verlaten. Deze Ooievaarsjongen gaan als pubers met hun tijd mee net zoals in de mensenwereld verlaten ze op steeds latere leeftijd het ouderlijk huis. Morgen is het 98 dagen.

Daar de Ooievaarsjongen tot heden vrijwel dagelijks gevoederd worden, maar enkele dagen zagen we in de afgelopen 11 dagen dat ze zelf naar voedsel zochten en daarnaast dan ook bijgevoerd werden is een zelfde beeld uit de mensenwereld.

Onlangs vertelde me een mevrouw mij het volgende: haar opa (rond 1920) zij altijd "Als de bruiloft voorbij is begint de strijd om het bestaan. Daarvoor blijven ze toch maar rond het nestje hangen".

ooievaarsjongen_polder_middelbroek_meerkerk_28072012_2.jpgDus het zal voor de Ooievaarsjongen de eerste weken wel tobben zijn om zelfstandig voedsel te zoeken.    

Het Tuingitje; de 144e Zweefvliegensoort op foto in 2012.

Zaterdag 28 juli 2012. Sinds 15 juni 2012 kijken we naar de Ooievaars in Meerkerk en vrijwel niet naar Zweefvliegen. Maar vandaag in mijn achtertuin op de Canadese guldenroede troffen we (evenals precies drie jaar geleden op 28 juli 2009) dan toch het Tuingitje (Cheilosia caerulescens) de 144e Zweefvliegensoort op foto in 2012.

tuingitje_man_op_canadese_guldenroede_achtertuin_meerkerk_28072012_1.jpgTuingitje, man (Cheilosia caerulescens) op Canadese guldenroede in m'n achtertuin.............

tuingitje_man_op_canadese_guldenroede_achtertuin_meerkerk_28072009.jpgevenals precies drie jaar geleden op 28 juli 2009.

Zie de Zweefvliegentabel, 2012 op deze website:

http://www.natuurlijkalblasserwaardenvijfheerenlanden.nl/content/view/42/25/.

De Ooievaars van Meerkerk.

Donderdag 26 juli 2012.

ooievaarsjongen_meerkerk_26072012_1.jpgDe Ooievaarsjongen slapen nog steeds (95 dagen) op het Boomnest. Er wordt wat afgekibbeld en Bianca wordt al maar dominanter en wil het laatste woord.

ooievaarsjongen_meerkerk_26072012_2.jpgOverdag zitten de Ooievaarsjongen sinds vorige week dinsdag urenlang wat te kletsen  en te soezen bij de Ratelpopulier op de polder Middelbroek, Meerkerk.

ooievaarsjongen_meerkerk_26072012.jpgRegelmatig worden ze nog nabij de Ratelpopulier gevoederd. De laatste dagen ook wel gelijktijdig door Pa en Moe en ook wel op de graslandpercelen in de directe omgeving waar men bezig is met de hooibouw.

ooievaarsjongen_meerkerk_26072012_3.jpgVanmiddag kreeg Bianca warme voeten en pardoes ging ze pootje baden in de wetering. Dit keer deed hij niet mee.

ooievaarsjongen_meerkerk_26072012_4.jpgStoere dingen doen is Bianca ook niet vreemd.

 

De Ooievaars van Meerkerk.

Zondag 22 juli 2012. De dag begon schitterend met de Ooievaarsjongen badend in het ochtendrood. Het nieuwe leven bij de Zwarte Sterns, diversewaarnemerszagen 8 Ooievaars waarvanenkelenklepperdentijdenshunvluchtzwevendbovenMeerkerk en het eindigde ontroerend onder de Treures ophetmooisteplekjevanMeerkerk.

Het werd dan ook een memorabel lang weekend met prachtige natuurmomenten. Wat kan het leven toch mooi zijn.

ooievaarsjongen_ochtendrood_meerkerk_22072012_3.jpgooievaarsjongen_ochtendrood_meerkerk_22072012_4.jpgooievaarsjongen_ochtendrood_meerkerk_22072012_5.jpgOoievaarsjongen badend in het ochtendrood.

ochtendrood_polder_lakerveld_lexmond_22072012.jpgHet ochtendgloren boven de Polder Lakerveld.

zwarte_sterns_pullen_zouweboezem_22072012_1.jpgzwarte_sterns_pullen_zouweboezem_22072012_2.jpgzwarte_sterns_pullen_zouweboezem_22072012_3.jpgzwarte_stern_adult_zouweboezem_22072012.jpgzwarte_sternpullen_zouweboezem_23072012_1.jpgzwarte_sternpullen_zouweboezem_23072012_2.jpgzwarte_sternpullen_zouweboezem_23072012_3.jpgzwarte_sternpullen_zouweboezem_23072012_4.jpgzwarte_sternpullen_zouweboezem_23072012_5.jpgzwarte_sternpullen_zouweboezem_23072012_6.jpgZwarte Stern met pullen.

purperreiger_juveniel_zouweboezem_23072012.jpgPurperreiger (juveniel). 

De Ooievaars van Meerkerk.

Zaterdag 21 juli 2012. Tot onze verrassing was ook onze Ooievaarsspotster vroeg opgestaan om het eventuele ochtendrood te aanschouwen maar het wolkendecor achter het Ooievaarsnest bleef egaal van kleur. Maar ook te vroeg voor 05.30 uur al vertrokken de Ooievaarsjongen naardePolder Middelbroek.

Maar aan de horizon boven de met een laaghangende mist bedekte Polder Lakerveld was het een kleurenpalet aan ochtendrood en adembenemend mooi. 

ochtendrood_polder_lakerveld_lexmond_21072012_1.jpgochtendrood_polder_lakerveld_lexmond_21072012_4.jpgochtendrood_polder_lakerveld_lexmond_21072012_3.jpgochtendrood_polder_lakerveld_lexmond_21072012_2.jpgOchtendrood boven de polder Lakerveld Lexmond.

Nu de ochtend niet meer stuk kon samen de ochtend geplukt in het Zouweboezemgebied. Eerst genoten van de Vogels, zoalsde Bruine Kiekendieven, Purperreigers, 6 Lepelaars, Zwarte Sterns metpullen schitterend om te zien terwijl ze gevoederd werden, Visdief, Snor, Rietgors en Kleine Karekiet. Daarnade Bloemen: o.a. Groot springzaad, Glidkruid, Bitterzoet, Harig Wilgenroosje, Gewone wederik. De Zweefvliegen: Blinde bij, Bosbijbvlieg, Puntbijvlieg, Snorzweefvlieg, Doodskopzweefvlieg, Terrasjeskommazweefvlieg, Weidevlekoog, Gewone pendelvlieg, Citroenpendelvlieg en een onbekende??? Zweefvlieg enkele  Waterjuffers het Lantaarntje ende Grote roodoogjuffer.

Hetwassamendelenendatwasdubbelgenieten.

zweefvlieg_onbekend_zouweboezem_21072012_1.jpgzweefvlieg_onbekend_zouweboezem_21072012_2.jpgZweefvlieg onbekend???

Vanaf de late ochtend naar de Ooievaars opde Polder Middelbroek Meerkerk. Sinds dinsdag verblijven ze op een drassig graslandperceel. Waren ze op dinsdag onder begeleiding van Pa en Moe Ooievaar druk aan het voedsel zoeken en werden ze regelmatig bijgevoederd gisteren werden ze de hele dag gevoederd en deden ze maar een kwartier zelf voedsel zoeken maar wel op een gemaaid graslanderceel 500 meter verderop samen met nog 6 adulte Ooievaars.

Maar vandaag vlogen ze af en toe een zweefrondje en voor de rest stonden ze weer alleen op het drassig graslandperceel te wachten tot ze gevoederd werden.

Maar het bijzondere van vandaag was dat er tussen 11.00 en 13.00 uur nog twee Ooievaarsjongen die elders uit huis gezet zijn meededen met het bedelen bij Pa en Moe Ooievaar.

ooievaarsvrouw_met_vier_jongen_polder_middelbroek_meerkerk_21072012_2.jpg

ooievaarsvrouw_met_vier_jongen_polder_middelbroek_meerkerk_21072012_1.jpgooievaarsvrouw_met_vier_jongen_polder_middelbroek_meerkerk_21072012_3.jpgMoe Ooievaar geeft de vier jongen voedsel.

ooievaarsman_met_vier_jongen_polder_middelbroek_meerkerk_21072012_1.jpgooievaarsman_met_vier_jongen_polder_middelbroek_meerkerk_21072012_3.jpgooievaarsman_met_vier_jongen_polder_middelbroek_meerkerk_21072012_2.jpgMaar ook Pa Ooievaar geeft in eerste instantie de vier jongen voedsel. Maar daarna bedenkt hij zich en jaagt de twee vreemde Ooievaarsjongen weg.

ooievaarsman_met_twee_jongen_polder_middelbroek_meerkerk_21072012.jpgRond 14.00 uur geeft Pa Ooievaar weer zijn eigen twee jongen voedsel.     

Vervolg:

http://www.natuurlijkalblasserwaardenvijfheerenlanden.nl/laatste-waarnemingen/594-juli-2012-5.html