augustus 2012-1

De Dagvlinders in Meerkerk (vervolg). 

Vande Blauwtjes kunnen we 2 soorten treffen...

icarusblauwtje_meerkerk_04082012.jpgicarusblauwtje_op_hopklaver_meerkerk_04082012.jpgicarusblauwtje_op_witte_klaver_meerkerk_04082012.jpgicarusblauwtje_op_rolklaver_meerkerk_04082012.jpgicarusblauwtje_man_meerkerk_05082012_1.jpgicarusblauwtje_man_op_rolklaver_meerkerk_05082012_2.jpgicarusblauwtje_vrouw_meerkerk_05082012_2.jpgicarusblauwtje_vrouw_op_hoornbloem_meerkerk_05082012_1.jpghet Icarusblauwtje diewemettientallenex. in de bloemrijke bermen met Rolklaver langs de A27 kunnen vinden werd in de jaren '80 ook op de Vlinderstruiken inMeerkerkgezien...

boomblauwtje_op_verbena_meerkerk_01082012.jpgboomblauwtje_vianen_6_april_2009_2.jpghet boomblauwtje_op_canadese_guldenroede_meerkerk_08082012.jpgBoomblauwtje zagen we met enkele ex. zij heeft verschillende waardplanten zoals Klimop en Vlinderstruik.

kleine_vuurvlinder_op_waterkruiskruid_meerkerk_03082012.jpgkleine_vuurvlinder_op_waterkruiskruid_meerkerk_05082012_3.jpgkleine_vuurvlinder_op_waterkruiskruid_meerkerk_05082012_2.jpgkleine_vuurvlinder_op_waterkruiskruid_meerkerk_05082012_1.jpgen van de Vuurvlinders de Kleine vuurvlinder met een enkel ex. op Waterkruiskruid en Duizendblad. We vonden nog een Bloemrijke berm met de voedselpant: Schapen- en Veldzuring in de directe omgeving van Meerkerk. In de jaren '80 werd ze ook foeragerend op de Vlinderstruiken in Meerkerk gezien. 

Van de Zandoogjes zagen we beide soorten de

argusvlinder_op_knoopkruid_meerkerk_01082012_1.jpgargusvlinder_op_knoopkruid_meerkerk_01082012_2.jpgargusvlinder_op_rode_klaver_meerkerk_03082012.jpgargusvlinder_op_kruldistel__meerkerk_03082012.jpgargusvlinder_op_vlinderstruik_meerkerk_04082012_1.jpgargusvlinder_op_vlinderstruik_meerkerk_04082012_2.jpgargusvlinder_op_vlinderstruik_meerkerk_04082012_3.jpgArgusvlinder met zo'n 50 tot 100 ex. op Knoopkruid, Rode klaver, Kruildistel en Vlinderstruik. Een graslandvlinder die ook op de stukjes grasland in de Bebouwde Kom van Meerkerk te vinden is en dezer dagen talrijk te zien is in de Bloemrijke bermen rondom Meerkerk. Ook foeragerend op de Lavendel in Meerkerk gezien.

hooibeestje_op_rood_zwenkgras_provincie_utrecht_15072011.jpgHet Hooibeestje, ook een graslandvlinder, is sinds beginjaren '90 uit grote delen van Nederland (ook rondom Meerkerk) verdwenen. De overige verdwenen soorten die Grassen als Waardplant hebben en in het verleden in Bloemrijke graslanden rondom Meerkerk voorkwamen zijn het Oranje zandoogje, Bruin zandoogje, Koevinkje, Klaverblauwtje en het Zwartsprietdikkopje. In de natte graslanden trof men toen rondom Meerkerk de nu al tientallen jaren verdwenen Zilveren maan, Grote parelmoervlinder en de Aardbeivlinder.

Zievoormeerinfooverde Dagvlinders indeAlblasserwaardenVijfheerenlandenopdezewebsite:

http://www.natuurlijkalblasserwaardenvijfheerenlanden.nl/content/view/231/25/

En het.....

bont_zandooogje_meerkerk_02082012.jpgbont_zandoogje_lingebos_280710.jpgbont_zandoogje_op_duizendblad_meerkerk_04082012.jpgbont_zandoogje_op_vlinderstruik_meerkerk_09082012_3.jpgbont_zandoogje_op_vlinderstruik_meerkerk_09082012_1.jpgbont_zandoogje_en_kleine_vos_op_vlinderstruik_meerkerk_09082012_2.jpgBont zandoogje met circa 10 ex.. Een soort van Bosranden die haar eitjes afzet op diverse soorten overwinterende grassen, zoals Kweek, Kropaar en Witbol.

Citaat over de Ooievaar in de Bijbel.

 

Zelfs een Ooievaar aan den hemel weet zijn gezette tijden, en een Tortelduif, en Kraan, en Zwaluw,  nemen den tijd hunner aankomst waar; maar Mijn volk weet het recht des HEEREN niet.

                                                                      Jeremia 8: 7

De Ooievaars van Meerkerk; al 5 jaar en broedpaar.

Het Ooievaarspaar van Meerkerk zijn nu 5 jaar een broedpaar. De eerste 2 jaar werd er gebroed op een Paalnest langs de Broekseweg nabij de camping Boogerd. Hier een fotoverslag met dank aan mevrouw Maryke Verkerke-van den Berg van het eerste jaar dat ze tot broeden kwamen en een jong groot brachten:

https://picasaweb.google.com/103618868385688517331/CampingOoievaars2008?authkey=Gv1sRgCJXXuOOvisDwiwE&feat=email  

Pa en Moe Ooievaar voor de eerste nacht sinds 23 april (na 101 dagen) weer samen op het Boomnest op de Gewone robinia ofwel de  Valse-, Schijn-, Gewone- of Witte acacia (Robinia pseudoacacia) in Meerkerk.

Donderdag 2 aug. 2012. Pa en Moe Ooievaar streken gisteravond om 21.55 uur onder luid geklepper na 101 dagen weer neer op een leeg Boomnest. De volgende ochtend bij zonsopkomst  waren de Ooievaarsjongen nog afwezig dus zijn ze op dag nr. 101 om 08.22 uur uitgevlogen.

Dat de Ooievaarsjongen zijn uitgevlogen werd vanmorgen even na zonsopkomst groots gevierd want er werd weer aan sex gedacht. Gaan bij de Meerkerkers de luiken dicht! Niet bij de het nest rond parende Meerkerkse Pa en Moe Ooievaar.

ooievaars_adulten_boomnest_meerkerk_02082012_1.jpgWachten op de nieuwe dag.........

ooievaars_adulten_boomnest_meerkerk_02082012_2.jpgWakker worden...

ooievaars_adulten_boomnest_meerkerk_02082012_3.jpgSamen klussen op het nest.........

ooievaars_adulten_boomnest_meerkerk_02082012_4.jpgflemen en liefkozen.......

ooievaars_adulten_boomnest_meerkerk_02082012_5.jpgDe luiken blijven open en samen lekkker sexen even rond zonsopkomst rond 05.45 uur.

ooievaars_adulten_boomnest_meerkerk_02082012_6.jpgoftewel; paren. Bij het observeren van de Ooievaars gedurende deze 41 dagen (sinds 15 juni 2012) is gebleken dat er veel overeenkomsten waren tussen mensen en Ooievaars. Nu blijken ze dus ook nog sex te hebben voor hun plezier. Ook op de 2e dag samen op het nest werd er s'avonds een paring waargenomen.

ooievaars_adulten_boomnest_meerkerk_02082012_7.jpgRond 05.55 uur vertrokken Pa en Moe Ooievaar weer naar de polder. Ze blijven nog tot half? september slapen op het nest. Maar ook zijn ze overdag nog regelmatig op het nest te zien of te horen (klepperen) wanneer er vreemde Ooievaars overkomen.

Pa Ooievaar bleef de afgelopen winter overwinteren en sliep op de lichtmasten langs de A27 maar omwonenden zagen bij het sluiten van de gordijnen bij het slapen gaan af en toe de (lichtgevende) Ooievaar in het najaar/winter op het Boomnest staan. Moe Ooievaar vertrekt rond half september naar het zuiden?

De Ooievaarsjongen voor de laatste nacht (na 101 nachten) op het Boomnest op de Gewone robinia ofwel de Valse-, Schijn-, Gewone- of Witte acacia (Robinia pseudoacacia) in Meerkerk. 

Woensdag 1 aug. 2012. De Ooievaarsjongen hebben vanmorgen na 101 dagen de nacht doorgebracht te hebben op het Boomnest op de Gewone robinia ofwel de Valse-, Schijn-, Gewone- of Witte acacia (Robinia pseudoacacia) voor het laatst hier geslapen. De Ooievaarsjongen zijn op dag nr. 101 rond 08.22  uur uitgevlogen. De volgende nacht sliepen de Pa en Moe weer op het Boomnest.

De Ooievaarsjongen werden na 101 dagen voor het laatst wakker op het Boomnest. We zagen weer de gebruikelijke ochtendrituelen...

ooievaarsjongen_laatste_ochtend_op_boomnest_01082012_1.jpgooievaarsjongen_laatste_ochtend_op_boomnest_01082012_7.jpgVleugels strekkend...

ooievaarsjongen_laatste_ochtend_op_boomnest_01082012_6.jpgGespannen rust.....

ooievaarsjongen_laatste_ochtend_op_boomnest_01082012_5.jpgVliegoefening........

ooievaarsjongen_laatste_ochtend_op_boomnest_01082012_2.jpgKnutselend.....

ooievaarsjongen_laatste_ochtend_op_boomnest_01082012_4.jpggefleem........

ooievaarsjongen_laatste_ochtend_op_boomnest_01082012_3.jpgirritatie

ooievaarsjongen_voor_het_laatst_08.14_uur___ratelpopulier_polder_middelbroek_meerkerk_01082012.jpgooievaarsjongen_en_moe_ratelpopulier_08.03_uur_polder_middelbroek_meerkerk_01082012.jpgTot 08.14 uur zaten de Ooievaarsjongen zoals meestal sinds 17 juli (13e en 14e week) om en nabij de Ratelpopulier op de Polder Middelbroek, Meerkerk. Moe Ooievaar zat er een honderd meter ervoor. Waarschijnlijk werden ze daarvoor nog door Pa of Moe gevoederd. Gisteravond rond 19.30 uur op dag nr. 100 nog door Pa.

ooievaarsjongen_voor_het_laatst_schooiend_bij_moe_polder_middelbroek_meerkerk_01082012_1.jpgDe Ooievaarsjongen gaan voor het laatst en tevergeefs (08.20-08.22 uur) om voedsel schooien bij Moe.

ooievaarsvrouw_loopt_voor_het_laatst_wg_08.21_uur_voor_haar_jongen_polder_middelbroek_meerkerk_01082012.jpgMoe Ooievaar loopt voor het laatst voor haar jongen weg (08.21 uur) en vliegt daarna weg.

ooievaarsjongen_voor_het_laatst_schooiend_08.22_uur_bij_moe_polder_middelbroek_meerkerk_01082012_2.jpg

ooievaarsjongen_voor_het_laatst_schooiend_08.22_uur_bij_moe_polder_middelbroek_meerkerk_01082012_3.jpgDe Ooievaarsjongen zien Moe Ooievaar wegvliegen. De één krabt achter z'n oren en daarna vliegen ze een minuut later weg en werden daarna niet meer gezien. Ze vonden het welletjes en namen na 101 dagen hun verantwoordelijkheid als volwassen pubers. Ze waren vertrokken/ze zijn op dag nr. 101 uitgevlogen.

De komende weken gaan de Ooievaarsjongen zich verzamelen voor de grote trek rond half augustus naar het zuiden.

ooievaarsman_05.55_uur_meerkerk_01082012.jpgPa Ooievaar nam nadat de Ooievaarsjongen rond 05.45 uur voor het laatst het nest hadden verlaten om 05.55 uur bezit van het Boomnest. Ook tussen 11.00 en 14.00 verbleef ze op het Boomnest. Er werd ook geklepperd als teken dit is mijn home. Want er waren geen vreemde Ooievaars in de lucht. Althans voor en na het klepperen werd er niet omhoog gekeken. Om 19.03 uur zat hij weer bij de Ratelpopulier (de voederplaats sinds 17 juli) tevergeefst te wachten op de jongen. Gisteravond zat hij daar al rond 18.00 uur, omrond 129.00 uur verjaagde hij nog en vreemde ooievaar en om omrond 19.30 uur zag ik hem het laatst de jongen bijvoederen. 

ooievaarsvrouw_19.15_uur_meerkerk_01082012.jpgMoe Ooievaar werd sinds vanmorgen 08.22 uur niet meer gezien. Samen met de jongen op pad of heeft ze ze weggebracht naar elders bij andere Ooievaarsjongen? Om 19.15 uur zat ze weer op het Boomnest. 

Tussen 10.30 en 11.30 uur de Polder Middelbroek rond gefietst waar we 4 vreemde Ooievaars troffen. Gisteren zaten er 6 vreemde Ooievaars waarmee de Meerkerkse 4 Ooievaars gedurende de middag en avond mee optrokken. foueragerend op gemaaid en daarna op een graslandperceel dat bemest werd. Gedurende de middag en avond vanaf de zitbank nabij het Viaduct de Polder Middelbroek afgezocht met de Telescoop. Alleen Pa Ooievaar was uiteraard aanwezig.

Een gezegde over de Ooievaar luidt:

"Ooievaars en vrouwen willen graag opvallen".

  

Vervolg;

http://www.natuurlijkalblasserwaardenvijfheerenlanden.nl/laatste-waarnemingen/593-juli-2012-6.html