Zeldzame broedvogels, deel 3.

Zeldzame broedvogels in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 2008-2015, deel 3.

Op deze drie tabellenpagina's staan de volgende soorten:

Deel 1:

1; Dodaars, 2; Geoorde Fuut, 3; Aalscholver, 4; Roerdomp, 5; Woudaap, 6; Kwak, 7; Grote Zilverreiger, 8; Ooievaar, 9; Slobeend, 10; Zomertaling, 11; Rode Wouw, 12; Wespendief, 13; Patrijs, 14; Kwartel, 15; Kwartelkoning, 16; Porseleinhoen, 17; Steltkluut, 18; Oeverloper, 19; Watersnip, 20; Kemphaan, 21; Witvleugelstern, 22; Witwangstern, 23; Zomertortel, 24; Velduil, 25; Kerkuil, 26; Nachtzwaluw, 27; Bijeneter, 28; Kleine Bonte Specht, 29; Kuifleeuwerik. 

Naar Zeldzame broedvogels deel 1

Deel 2:

30; Gele Kwikstaart, 31; Roodsterblauwborst, 32; Gekraagde Roodstaart, 33; Paapje, 34; Roodborsttapuit, 35; Kramsvogel, 36; Graszanger, 37; Cetti's Zanger; 38; Grote karekiet, 39; Bonte Vliegenvanger.

 

Naar Zeldzame broedvogels deel 2

Deel 3: 

40; Baardman, 41; Buidelmees, 42; Boomklever, 43; Grauwe klauwier, 44; Raaf, 45; Wielewaal, 46; Kleine Barmsijs, 47; Europese Kanarie, 48; Roodmus, 49; Geelgors en 50; Grauwe Gors

Zie het gebruikte Bronnenoverzicht

40. Baardman. 

Met enkele paren broedvogel in het Rietland: Boezems van Kinderdijk en Lekuiterwaarden Langerak?

41. Buidelmees.

Incidenteel broedvogel in de Alblasserwaard en Vijfheeenlanden. Verlaten nesten gevonden in de Boezems van Kinderdijk en de Zouweboezem. 

 

De Buidelmees in de Alblasserwaard

en Vijfheerenlanden.

   

1992

 

Rietstrook Lek Ameide-Tienhoven

19 sept.

1995

 

Boezems van Kinderdijk

26 maart

1997

 

Boezems van Kinderdijk

2 ex. 27 sept.

1998

 

Boezems van Kinderdijk

26 sept. en 3 okt.

1999

 

Zouweboezem

Roepend, 27 maart

Polder Nieuwland, Papendrecht

22 aug. en 3 ex. 4 sept.

2000

 

Zouweboezem

7 april

Boezems van Kinderdijk

10 mei t/m 24 sept. (2 ex. 23 mei)

2001

 

Boezems van Kinderdijk

1-2 ex. 13 jan. t/m   17 nov. 

2002

 

Boezems van Kinderdijk

23 maart t/m 21 sept.

Ruigteterrein Kostverlorenweg, Vianen

2 ex. 7 juli

2004

 

Boezems van Kinderdijk

19 okt. (foto)

2005

 

Zouweboezem

8 mei

Boezems van Kinderdijk

14 mei t/m 23 okt. (3 ex. 1 okt.)

2006

 

Boezems van Kinderdijk

28 okt.

2007

 

Linge Betoncentrale, Spijk

2 ex. 23 mei

Boezems van Kinderdijk

16 juni t/m 6 okt.

2008

 

Lek Willige-Langerak

31 maart

Honswijkerwaarden, Tull en’t Waal

20 april

Boezems van Kinderdijk

3 ex. 13 sept. t/m   6 nov.

Gors Landhoeve, Nieuw-Lekkerland

2 ex. 4 okt.

2009

 

Boezems van Kinderdijk

21 maart t/m 22 dec. (4 ex. 14 okt.)

De Avelingen, Gorinchem

29 april en 5 mei

Industrieterrein Alblasserdam

27 okt.

2010

 

Lekuiterwaard Everdingen

Roepend, 28 april

Kinderdijk, Hoge Boezem van de   Overwaard

Roepend, 5 juni, tot 2 ex. 10 sept.   t/m 29 okt.

2011

 

Polder Sliedrecht

14 mei

Nieuw-Lekkerland, Gors Landhoeve

1 ex. 14 sept.

Kinderdijk, Hoge Boezem van de   Overwaard

1 ex. 23 april, tot 3 ex. 24 sept. t/m   5 nov.

2012

 

Zouweboezem

Foeragerend op Grote Lisdodde, 2 april, roepend, 7 mei

Everdingen, Lekuiterwaard

Foeragerend op Grote Lisdodde, 14 okt.

Kinderdijk, Hoge Boezem van de   Overwaard

Tot 2 ex. 14 aug. t/m 24 okt.

2013

 

Kinderdijk, Hoge Boezem van de   Nederwaard

1 ex. 27 april

Vereenigde polders Kedichem met   Oosterwijk

baltsend / zingend, 3 mei

Kinderdijk, Hoge Boezem van de   Overwaard

1 ex. 29 aug., 5 okt., 4 ex. 11 nov.

2014

 

Nieuw-Lekkerland, Gors Landhoeve

Roepend, 3 okt

Kinderdijk, Hoge Boezem van de   Overwaard

Tot 2 ex. 1 sept. t/m 11 nov.

2015

 

Everdingen, Lekuiterwaard

24 jan.

   

42. Boomklever.

Broedvogel in gebieden met meerdere Eiken en Beukenbomen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Zie op deze website: Zeldzame broedvogels deel 3

 

 

De Boomklever in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden e. o.,   
   
Alblasserwaard  
   
Sliedrecht, winter 1911
Schelluinen, 14 dec. 1960  
Slot Herlaer te Tienhoven 1 broedpaar sinds de jaren '70
Park Schoonhoven 1 broedpaar in 2009 en 2010
Eendenkooi De Zouwes, Ameide in april 2002
Park Huis te Kinderdijk, Alblasserdam 9 mei 2006, 1 broedpaar in 2007 en winter 2008/2009
Papendrecht  Alblasserbos, 14 nov. 2007 t/m 17 febr. 2008
   
   
Vijfheerenlanden  
Pastorietuin van de R.K. Kerk in Vianen  
Herv. Kerk, Vianen 14 maart 2003
Panoven, Vianen 30 nov. 2003
Loosdorp 9 april 2006
Kasteelbos Heukelum 1 broedpaar in 2008, 2009 en 2010
Meerkerk  5 april 2008.
   

43. Grauwe Klauwier.

In 1958 nog broedvogel langs de Nieuwe Zuider Lingedijk, Spijk. Doortrekker in voor- en najaar.

 

De Grauwe Klauwier in de   Alblasserwaard,

Vijfheerenlanden e.o.

   

1958

 

Nieuwe Zuider Lingedijk, Spijk

Broedvogel, 1958

   

Tot 1998

 

Alblasserwaard

4 waarnemingen

   

1998

 

Gors Landhoeve, Nieuw-Lekkerland

05 sept.

   

2000

 

Zouweboezem, Ameide

23 sept.

   

2003

 

Jaarsveld, Vogeltrektelpost De Horde

Doortrek, 16 aug.

   

2007

 

Oudendijk/Sleeuwijk

30 mei (foto)

   

2008

 

Omgeving Slot Loevestein, Brakel

03 juni

Polder Den   Hoek, Lekkerkerk

09 sept.

   

2013

 

Polder Den   Hoek, Lekkerkerk

2-3 juli

Jaarsveld, Vogeltrektelpost De Horde

Doortrek, 21 sept.

   

44. Raaf.

Tot de jaren '20 van de vorige eeuw broedvogel in deze regio. Tegenwoordig mogelijk broedvogel in Blauwe Reigerkolonies in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In 2006 een broedgeval met in Beesd, Lage Veld en in 2017 in Heukelum langs de Nieuwe Zuiderlingdijk.

De Raaf in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

e.o. (vnl. overvliegend).

   

Giessenburg

2 ex. 28 okt. 1981

Papendrecht

23 aug. 1997

Lek Culemborg

2 ex. 6 maart 2001

Zouweboezem, Lexmond

2 ex. 25 mei 2003

Beesd, broedgeval Lage Veld, 4 jongen te zien op nest

26 febr. 2006

Culemborg, broedgeval in Blauwe Reigerkolonie

Voorjaar/zomer 2006

Culemborg (achtervolgd door Visarend of een Buizerd)

11 juni 2006

Polder Nieuw-Lekkerland

1 juli 2006

Vianen, Bolgerijen en Autena

2 ex. 2 sept. 2006

Sliedrecht

18 juni 2007

Honswijkerwaarden, Tull en ’t Waal (aasetend op Lekuiterwaard)

11 okt. 2007

Hendrik-Ido-Ambacht

20 April 2008

Alblasserdam

2 ex. 16 jan. 2008

Goilberdingerwaard Culemborg

2 ex. in boom, 16 april 2009

Redichemse Waard, Culemborg

2 ex. 27 sept. 2009

Redichemse Waard, Culemborg

2 ex. 11 okt. 2009

A 27 Meerkerk

3 april 2010

Culemborg en omgeving

11 wrn. 12 dec. 2012 – 28 april 2013

Acquoy, Lappenheide

6 april 2013

Culemborg

11 juni 2014

Hei- en Boeicop, Overboeicop

6 juni 2015

Everdingen, Lekuiterwaard

2 april 2016

Everdingen, Lekuiterwaard

27 maat 2017

Heukelum, Nieuwe Zuiderlingedijk

2 ex. Roepend, 11 april 2017

Beesd, Lage Veld

Roepend, 20 mei 2017

Asperen, Nieuwe Steeg e.o.

23 april 2017

Spijk (Lingewaal - Gld), Hooge Veld

2 ex. 24 mei 2017

Culemborg, Goilberdingerwaard

14 okt. 2017

Asperen

25-26 maart en 5 april 2018

Heukelum - Nieuwe Zuiderlingedijk

10 wrn. tot 2 ex. 31 maart – 28 mei 2018

Gorinchem

9 mei 2018

Culemborg - Goilberdingerwaard [GE]

27 mei 2018

Acquoy - De Geeren [GE]

2 ex. 20, 23, 24, 28 juni en 3 en 6 juli 2018

Asperen

27, 28, 30 juni en 8 juli 2018

Culemborg

4 juli 2018

Heukelum, Nieuwe Zuiderlingedijk

9 juli en 30 aug. 2018

Spijk (Lingewaal - Gld) - Lingebos

20 dec. 2018

Acquoy - Lappenheide [GE]

1 jan. 2019

Heukelum - Nieuwe Zuiderlingedijk, voor 2e jaar in bosperceel aanwezig, nu broedvogel, 4 jongen uitgevlogen (volgens eigenaar bosperceel).

30 wrn, 12 jan. - 6 mei 2019

Asperen

13 febr. 2019

   
   
   

 

45. Wielewaal.

Begin jaren '70 nog maar 1 broedpaar in de Alblasserwaard en nog maar circa 20 broedparen in de Vijfheerenlanden. In de periode 2001- 2010 broedvogel in de Populierenbossen; enkele broedparen in de Alblasserwaard en nog 4-5 broedparen in de Vijfheerenlanden.

De Wielewaal in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
   
2002  
De Aveligen nabij Schelluinen Doortrekker? 17 mei
   
2006  
Ceelenwegweg, Vianen Doortrekker? 11 mei
   
2007  
Scherperswijk, Lexmond Doortrekker? 28 mei
   
2001 -2010  
Alblasserbos, Papendrecht Broedvogel
Alblasserbos, Oud-Alblas Broedvogel
Polder Achthoven, Lexmond Broedvogel
Diefdijk Leerdam Broedvogel
Polder Bolgerijen, Vianen Broedvogel
Populierenbossen Schoonrewoerd-Hei- en Boeicop Broedvogel
   
   
   

 

46. Kleine Barmsijs.

Mogelijk broedvogel in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

 

De Kleine Barmsijs in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
   
2005  
Zouweboezem 29 mei (foto)
   

 

 

47. Europese Kanarie.

Incidenteel broedvogel en doortrekker in voor- en najaar. Wordt af en toe foeragerend waargenomen, maar ook zingend.

 

Europese kanarie in de

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

 

 

Vinkenbaan Leerdam

8 vangsten 1950-1967

Leerdam

19 nov. 1960

Helsdingen

Broedgeval, 1965

Koekoekswaard, Tienhoven

zingend in Meidoorn, beginjaren ’70 (Jan van Straten)

Alblasserdam

1 ex. 13 t/m 17 okt. 1980

Alblasserwaard

3 wrn. (doortrek) tot 2000

 

 

2001

 

Hardinxveld-Giessendam

zingend, 7 april

Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld

Overvliegend, 17 okt.

2002

 

Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld

Overvliegend, 20 mei en 12 okt.

2004

 

Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld

Overvliegend, 2 ex. 19 okt.

2005

 

Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld

Overvliegend, 23 sept.

2006

 

AC Meerkerk

foeragerend tussen groep Groenlingen, 12 okt.

Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld

Overvliegend, 18 okt. en 3 ex. foeragerend, 4 nov.

2008

 

Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld

Overvliegend, 2 ex. 28 okt.

2009

 

Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld

Overvliegend, 15 april en 28 okt.

2010

 

Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld

Overvliegend, 7 maart

2011

 

Oud-Alblas

Overvliegend, 2 okt.

Dalem

Overvliegend, 23 okt.

2012

 

Culemborg

Opvliegend, 16 april

Dalem

Overvliegend, 7 okt.

Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld

Overvliegend,  4 x. 19 okt. en 2 ex. 6 nov.

 

 

 

 

 

48. Roodmus.

Mogelijk broedvogel in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

De Roodmus in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
   
1988  
Culemborg 14 aug. (fotowaarneming)
 2006  
Vogeltrektelpost De Horde, Jaarsveld  Overvliegend, 5 aug.
2009  
 Plas Middelwaard, Vianen  8 juni
   
   

49. Geelgors en 50. Grauwe Gors.  

Zie de Gorzenpagina op deze website:

 

Zie ook de Weidevogelpagina op deze website.